Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende ikke-lokaliserbar skade via internettet

Bird & Bird
19/03/2015
Domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende ikke-lokaliserbar skade via internettet
Bird & Bird logo
I Domstolens afgørelse C-441/13 af 22. januar 2015 "Hejduk" er det fastslået, at det er en krænkelse af ophavsretten at tilgængeliggøre fotografier til gennemsyn og downloading på en hjemmeside uden rettighedshaverens samtykke, og at rettighedshaveren kan anlægge sag på det sted sagsøger har bopæl, selvom krænkelsen er ikke-lokaliserbar.

Sagen omhandler en professionel østrigsk arkitekturfotograf og hendes rettigheder til en række fotografiske værker, som viser bygninger af en østrigsk arkitekt. Disse fotografier var med hendes samtykke brugt i forbindelse med et seminar, men blev efterfølgende også lagt ud på sagsøgtes tyske hjemmeside uden tilladelse, og hvor det herefter var muligt frit at gennemse og downloade fotografierne fra webstedet. Sagsøger mente, at hendes rettigheder i den forbindelse var blevet krænket, og anlagde derfor sag ved en østrigsk ret, som forelagde sagen præjudicielt for EU-domstolen.

Det præjudicielle spørgsmål kredser om fortolkningen af en artikel i forordningen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Det er i betragtningerne til denne forordning bl.a. slået fast, at kompetencereglerne bør være baseret på sagsøgtes bopæl som det principielle kriterium, at kompetencekriteriet bør suppleres af alternative kriterier baseret på en sags nære tilknytning til en bestemt ret eller på hensynet til god retspleje, og at det er nødvendigt at mindske risikoen for parallelle retssager af hensyn til en harmonisk retspleje.

Den artikel som det drejer sig om, bestemmer i tilknytning hertil, at en person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat i sager om erstatning uden for kontrakt ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå. Problemet i den pågældende sag er som nævnt imidlertid, at skadetilføjelsen er ikke-lokaliserbar, hvilket umiddelbart ville betyde, at der er værneting i krænkerens hjemland. Dette kan dog tænkes konkret ikke at være tilfældet, hvis man efter de alternative kriterier finder frem til, at sagen har en nærmere tilknytning til en anden ret.

Generaladvokaten har i sit forslag til en afgørelse opregnet de mulige kriterier, som kunne føre til, at det skulle være muligt at anlægge sag i sagsøgers hjemting:

  • Kriteriet om centrum for interesser. Ved at benytte sig af dette kriterium tager man udgangspunkt i, hvor rettighedshaverens primære interesse er, og sagen vil således kunne anlægges der med krav om erstatning for den fulde skade, altså ikke kun den skade som krænkelsen har forårsaget i det pågældende land. Dette kriterium blev benyttet i eDate Advertising sagen, men her var der tale om peronlige rettigheder, og det er tvivlsomt, om kriteriet kan anvendes på andre områder.

  • Fokuskriteriet. Kompetencen vil ved benyttelse af dette kriterium ligge hos retten i den medlemsstat, som den krænkende aktivitet er rettet imod. I den pågældende sag har sagsøgte anvendt .de som domænenavn, hvilket indikerer, at fokus området er Tyskland og ikke Østrig.

  • Territorialprincippet. Ifølge dette princip er retten alene kompetent til at træffe afgørelse om den skade, som er indtrådt på rettens eget territoriale område.


Generaladvokaten afslog anvendeligheden af disse kriterier og endte derfor med at foreslå, at sagen måtte afgøres ved krænkerens hjemting, det vil sige i Tyskland. Dette forslag blev dog ikke fuldt af Domstolen, som fandt at territorialprincippet fandt anvendelse, og at sagsøgeren derfor kunne anlægge sag ved sit eget hjemting i Østrig for den skade, som måtte være indtrådt i Østrig.

Afgørelsen rummer utvivlsomt en yderligere beskyttelse og styrkelse af rettighedshaveres retsstilling, idet det bliver muligt at forfølge ophavsretskrænkeren i opretshaverens eget hjemland. Man er således ikke tvunget til at anlægge sag i krænkerens hjemland, hvilket medfører en reduktion af udgifterne til retsforfølgning.

Der kan dog også i forlængelse af afgørelsen rejses flere spørgsmål, bl.a. hvorledes krænkelsen skal omsættes til et erstatningskrav i de enkelte lande, når det ikke er muligt at henføre krænkelsens omfang og udbredelse til bestemte lande, og hvorledes man sikrer, at der ikke betales en større erstatning end påkrævet, hvis rettighedshaveren skulle anlægge flere lignende sager i andre lande. Endelig tager EU-domstolen ikke stilling til, hvordan man skal behandle en situation, hvor materialet f.eks. er uploadet og hostet fuldt lovligt i et land, men i princippet krænker rettighederne hos en rettighedshaver i et andet land.

Hele afgørelsen kan læses her.
 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Udbudskonsulent
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Som SMV er det muligt at få op til EUR 1.500 i tilskud til varemærke- og/eller designansøgninger
Som SMV er det muligt at få op til EUR 1.500 i tilskud til varemærke- og/eller designansøgninger
27/09/2021
Immaterielret
Hvorfor er det særligt vigtigt for startups at få styr på deres IP-rettigheder?
Hvorfor er det særligt vigtigt for startups at få styr på deres IP-rettigheder?
24/09/2021
Immaterielret
Ny lov om ophavsret er trådt i kraft
Ny lov om ophavsret er trådt i kraft
09/06/2021
Immaterielret
Google v. Oracle afgjort: API "kopiering" er ikke en ophavsretskrænkelse
Google v. Oracle afgjort: API "kopiering" er ikke en ophavsretskrænkelse
22/04/2021
IT- og telekommunikation, Immaterielret
Ny praksis i EU for dokumentation for varemærkebrug
Ny praksis i EU for dokumentation for varemærkebrug
13/04/2021
Immaterielret
Hvad betyder Brexit for dine IP-rettigheder?
Hvad betyder Brexit for dine IP-rettigheder?
09/02/2021
Immaterielret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted