Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Børsnoterede selskaber skal fremover være opmærksomme på ændringer i deres oplysningsforpligter

Delacour
11/07/2016
Børsnoterede selskaber skal fremover være opmærksomme på ændringer i deres oplysningsforpligter

Den nye EU markedsmisbrugsforordning (MAR) er netop trådt i kraft den 3. juli 2016 og medfører dermed væsentlige ændringer for danske, børsnoterede virksomheders praksis for behandling af intern viden og orientering af markedet.Hvor en udsteder af værdipapirer tidligere havde pligt til at offentliggøre intern viden på det tidspunkt, hvor den interne viden blev en realitet ("realitetsgrundsætningen"), har udstederen efter MAR pligt til at offentliggøre intern viden allerede på det tidspunkt, hvor den interne viden foreligger, medmindre offentliggørelsen lovligt kan udsættes.


Intern viden


En udsteder har, ligesom tidligere, pligt til at offentliggøre intern viden, der direkte vedrører denne udsteder. Intern viden defineres i MAR som:

specifik viden, der direkte eller indirekte vedrører udsteder eller udsteders finansielle instrumenter
som ikke er blevet offentliggjort, og
som, hvis den viden blev  offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen på udsteders finansielle instrumenter eller på de heraf afledte finansielle      instrumenter
Oplysninger betragtes som specifik viden, hvis de angiver en række forhold, der foreligger, eller som med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en hændelse, der er indtrådt eller som med rimelighed kan forventes at indtræde, hvis de er tilstrækkeligt præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende forholds eller den pågældende hændelses indvirkning på kurserne på de finansielle instrumenter m.v.

I forhold til kontraktforhandlinger vil det løbende skulle vurderes, om forhandlingerne vil munde ud i indgåelse af en kontrakt. Et mellemtrin i en langvarig proces, f.eks. betingelser i en kontraktforhandling, som der er opnået foreløbig enighed om, vil i sig selv kunne betragtes som specifik viden og dermed udgøre intern viden (forudsat de to andre betingelser også er opfyldt; ikke-offentliggjort viden og kurspåvirkende effekt).

Viden, der mærkbart vil kunne påvirke kursen på udsteders finansielle instrumenter m.v., defineres i MAR, ligesom tidligere, som den viden, en fornuftig investor antages at ville benytte som en del af grundlaget for dennes investeringsbeslutninger.

Det er således ikke i definitionen af begreberne, at MAR mærkbart vil ændre danske virksomheders praksis, men derimod i tidspunktet for oplysningspligtens indtræden.


Oplysningspligt


”En udsteder offentliggør hurtigst muligt intern viden, der direkte vedrører denne udsteder.” Dette er hovedprincippet for virksomheders oplysningspligt i MAR. Ordlyden heraf afviger ikke synderligt fra den hidtidige oplysningspligt, men fortolkningen af udtrykket ”hurtigst muligt” er med MAR endegyldigt en fravigelse af den hidtidige danske praksis.

I Danmark (og visse andre EU lande) har man sondret mellem de to hensyn bag reglerne om intern viden:

  • modarbejdelse af markedsmisbrug (insiderhandel mm.) og

  • orientering af markedet.


”Realitetsgrundsætningen” betød, at et forhold kunne blive klassificeret som ”intern viden” – hvorved forbuddet mod insiderhandel mm. ville træde i kraft – uden at den pågældende udsteder var pligtig at orientere markedet om det pågældende forhold, hvis dette endnu ikke var ”blevet en realitet”. Dette skyldtes sondringen mellem definitionen af intern viden (”specifik viden om forhold/begivenheder, der foreligger/er indtrådt, eller som med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge/indtræde”) og oplysningspligten (når ”det pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt”), altså indtrådte oplysningspligten først, når usikkerheden var forsvundet.

Denne sondring blev imidlertid ikke delt af alle EU lande, og MAR har, som nævnt, taget udgangspunkt i en anden fortolkning af pligten til at offentliggøre intern viden ”hurtigst muligt”. Dermed vil der nu skulle offentliggøres på samme tidspunkt som insiderforbuddet træder i kraft – når der er tale om intern viden, altså specifik viden om forhold/begivenheder, der foreligger/er indtrådt, eller som med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge/indtræde.

Undtagelsen til denne hovedregel er muligheden for udsættelse af offentliggørelse. Udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden, forudsat at alle de følgende betingelser er opfyldt:

a) øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser for udstederen,

b) udsættelse af offentliggørelsen antages ikke at vildlede offentligheden, og

c) udstederen er i stand til at sikre disse oplysningers fortrolighed.

Hvis en udsteder har udsat offentliggørelsen af intern viden, skal den pågældende underrette Finanstilsynet om, at offentliggørelsen af denne viden blev udsat, og forelægge en skriftlig redegørelse for, hvordan betingelserne ovenfor er opfyldt, så snart denne viden er offentliggjort.


Øvrige forhold


Det skal kort bemærkes, at en udsteder ikke må kombinere videregivelse af intern viden til offentligheden med markedsføring af sine aktiviteter, ligesom al offentliggjort intern viden skal lægges ud på den pågældende udsteders hjemmeside og forblive der i en periode på mindst 5 år.

Ligeledes medfører MAR mere detaljerede krav til børsnoterede selskabers registrering af insider på insider lister, herunder at der skal udarbejdes separate lister/sektioner for hver type af intern viden, der skal angives yderligere personlig information som f.eks. privatadresse og fødenavn, der skal anvendes standardskemaer og hver enkelt person opført på listen skal skriftligt anerkende de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger af opførelsen på listen.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted