Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver havde ret til at bortvise medarbejder på grund af for sent fremmøde

Kromann Reumert
21/04/2015
Arbejdsgiver havde ret til at bortvise medarbejder på grund af for sent fremmøde
En medarbejder kom gentagne gange for sent på arbejde, selvom arbejdsgiveren havde givet medarbejderen en advarsel og indskærpet, at fortsættelse ville føre til opsigelse eller bortvisning.

Vestre Landsret fandt, at arbejdsgiverens senere bortvisning af medarbejderen var sket med rette, da det manglende fremmøde havde betydet, at de opgaver, som skulle udføres i det første tidsrum efter den aftalte mødetid, ikke blev løst. Derudover havde landsretten lagt vægt på, at medarbejderen var blevet advaret om konsekvenserne ved fortsat at komme for sent på arbejde.
Vestre Landsrets dom af 13. februar 2015

SAGEN KORT
Det fremgik af en it-teknikers ansættelseskontrakt, at arbejdstiden var placeret i tidsrummet klokken 8.00 til 15.30.
På et møde i november 2012 blev det aftalt, at dagens it-supporter som et forsøg skulle møde ind et kvarter tidligere, dvs. klokken 7.45, for at få ryddet ud i logs og skabe overblik over dagens program. Det fremgik af ugeplanerne, hvornår det var den enkelte medarbejders tur til at møde tidligt.

It-teknikeren, som sagen vedrører, mødte imidlertid ikke altid til tiden de dage, hvor han var dagens supporter og derfor skulle møde tidligere ind. Arbejdsgiveren gav den 4. april 2013 it-teknikeren en advarsel og indskærpede over for ham, at fremtidig misligholdelse i form af for sent fremmøde kunne føre til opsigelse eller bortvisning. It-teknikeren fortsatte imidlertid med at komme for sent, og arbejdsgiveren valgte den 23. april 2013 at bortvise ham.

It-teknikeren lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren med krav om løn i opsigelsesperioden mv., blandt andet med den begrundelse, at der ikke var proportionalitet mellem hans manglende overholdelse af mødetiden og bortvisningen.

VESTRE LANDSRETS DOM
Byrettens dom havde fastslået, at bortvisningen var berettiget. Landsretten stadfæstede byrettens dom og begrundelsen herfor.

Byretten havde begrundet sin afgørelse med, at it-teknikeren havde været fuldt ud bekendt med ordningen, hvorefter medarbejderne skulle skiftes til at møde tidligere ind, og at medarbejderen måtte anses for stiltiende at have accepteret, at ordningen blev iværksat uden varsling efter funktionærlovens regler. It-teknikeren havde derfor været forpligtet til at møde tidligere ind efter den aftalte ordning.

Byretten havde desuden udtalt, at arbejdsgiveren har ret til at tilrettelægge arbejdets udførelse og – under iagttagelse af de ansættelsesretlige regler, herunder varsling – at fastsætte mødetider for de ansatte. De ansatte er omvendt forpligtet til at overholde disse mødetider.

Byretten havde bemærket, at it-teknikeren ikke havde bestridt, at han på dage, hvor han skulle møde tidligere ind, havde mødt for sent fire gange i tiden mellem advarslen og bortvisningen med den følge, at de opgaver, som skulle udføres i tiden mellem 7.45 og 8.00, ikke blev udført. Den manglende overholdelse af mødetiden kunne derfor ikke anses for bagatelagtig, hvorfor arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise it-teknikeren.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Dommen viser, at medarbejderes manglende overholdelse af mødetid vil kunne berettige en bortvisning, særligt når medarbejderen forinden er blevet advaret herom, og når forseelsen medfører, at de opgaver, som arbejdsgiver ønsker udført i det konkrete tidsrum, ikke bliver udført. Det skyldes, at en arbejdsgiver under iagttagelse af de ansættelsesretlige regler har ret til at fastlægge medarbejdernes mødetid, og medarbejderen er som udgangspunkt forpligtet til at overholde mødetiden.

Arbejdsgiveren bør altid give den konkrete medarbejder en advarsel og indskærpe over for medarbejderen, at yderligere forseelser i form af for sent fremmøde kan medføre opsigelse og/eller bortvisning. Hvis arbejdsgiveren ikke har givet medarbejderen en advarsel, vil der være en betydelig risiko for, at domstolene ikke vil anse en opsigelse eller bortvisning begrundet i for sent fremmøde som berettiget.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted