Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver havde ret til at bortvise medarbejder på grund af for sent fremmøde

Kromann Reumert
21/04/2015
Arbejdsgiver havde ret til at bortvise medarbejder på grund af for sent fremmøde
Kromann Reumert logo
En medarbejder kom gentagne gange for sent på arbejde, selvom arbejdsgiveren havde givet medarbejderen en advarsel og indskærpet, at fortsættelse ville føre til opsigelse eller bortvisning.

Vestre Landsret fandt, at arbejdsgiverens senere bortvisning af medarbejderen var sket med rette, da det manglende fremmøde havde betydet, at de opgaver, som skulle udføres i det første tidsrum efter den aftalte mødetid, ikke blev løst. Derudover havde landsretten lagt vægt på, at medarbejderen var blevet advaret om konsekvenserne ved fortsat at komme for sent på arbejde.
Vestre Landsrets dom af 13. februar 2015

SAGEN KORT
Det fremgik af en it-teknikers ansættelseskontrakt, at arbejdstiden var placeret i tidsrummet klokken 8.00 til 15.30.
På et møde i november 2012 blev det aftalt, at dagens it-supporter som et forsøg skulle møde ind et kvarter tidligere, dvs. klokken 7.45, for at få ryddet ud i logs og skabe overblik over dagens program. Det fremgik af ugeplanerne, hvornår det var den enkelte medarbejders tur til at møde tidligt.

It-teknikeren, som sagen vedrører, mødte imidlertid ikke altid til tiden de dage, hvor han var dagens supporter og derfor skulle møde tidligere ind. Arbejdsgiveren gav den 4. april 2013 it-teknikeren en advarsel og indskærpede over for ham, at fremtidig misligholdelse i form af for sent fremmøde kunne føre til opsigelse eller bortvisning. It-teknikeren fortsatte imidlertid med at komme for sent, og arbejdsgiveren valgte den 23. april 2013 at bortvise ham.

It-teknikeren lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren med krav om løn i opsigelsesperioden mv., blandt andet med den begrundelse, at der ikke var proportionalitet mellem hans manglende overholdelse af mødetiden og bortvisningen.

VESTRE LANDSRETS DOM
Byrettens dom havde fastslået, at bortvisningen var berettiget. Landsretten stadfæstede byrettens dom og begrundelsen herfor.

Byretten havde begrundet sin afgørelse med, at it-teknikeren havde været fuldt ud bekendt med ordningen, hvorefter medarbejderne skulle skiftes til at møde tidligere ind, og at medarbejderen måtte anses for stiltiende at have accepteret, at ordningen blev iværksat uden varsling efter funktionærlovens regler. It-teknikeren havde derfor været forpligtet til at møde tidligere ind efter den aftalte ordning.

Byretten havde desuden udtalt, at arbejdsgiveren har ret til at tilrettelægge arbejdets udførelse og – under iagttagelse af de ansættelsesretlige regler, herunder varsling – at fastsætte mødetider for de ansatte. De ansatte er omvendt forpligtet til at overholde disse mødetider.

Byretten havde bemærket, at it-teknikeren ikke havde bestridt, at han på dage, hvor han skulle møde tidligere ind, havde mødt for sent fire gange i tiden mellem advarslen og bortvisningen med den følge, at de opgaver, som skulle udføres i tiden mellem 7.45 og 8.00, ikke blev udført. Den manglende overholdelse af mødetiden kunne derfor ikke anses for bagatelagtig, hvorfor arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise it-teknikeren.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Dommen viser, at medarbejderes manglende overholdelse af mødetid vil kunne berettige en bortvisning, særligt når medarbejderen forinden er blevet advaret herom, og når forseelsen medfører, at de opgaver, som arbejdsgiver ønsker udført i det konkrete tidsrum, ikke bliver udført. Det skyldes, at en arbejdsgiver under iagttagelse af de ansættelsesretlige regler har ret til at fastlægge medarbejdernes mødetid, og medarbejderen er som udgangspunkt forpligtet til at overholde mødetiden.

Arbejdsgiveren bør altid give den konkrete medarbejder en advarsel og indskærpe over for medarbejderen, at yderligere forseelser i form af for sent fremmøde kan medføre opsigelse og/eller bortvisning. Hvis arbejdsgiveren ikke har givet medarbejderen en advarsel, vil der være en betydelig risiko for, at domstolene ikke vil anse en opsigelse eller bortvisning begrundet i for sent fremmøde som berettiget.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted