Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Amazing Jewelry ApS har snyltet på og uberettiget brugt Pandoras varemærke

DLA Piper
03/04/2017
Amazing Jewelry ApS har snyltet på og uberettiget brugt Pandoras varemærke
Jesper Nielsen, bedre kendt som ”Kasi-Jesper”, og selskabet Amazing Jewelry ApS har ifølge Sø- og Handelsretten på utilbørlig vis anvendt Pandoras varemærke i strid med markedsføringsloven, ophavsretsloven samt varemærkeforordningen og endvidere forestået utilladelig sammenlignende reklame ved at miskreditere Pandora på de sociale medier.

Jesper Nielsen har tidligere været tillknyttet smykkekoncernen Pandora både som ejer og som direktør i et af koncernens datterselskaber. Mest kendt er Jesper Nielsen for at have varetaget virksomhedens distribution og salg af Pandora-produkter i store dele af Europa og for at have opbygget virksomhedens distributionsnetværk.


FORHISTORIK


I 2010 købte Pandora-koncernen Jesper Nielsens aktier i Pandora CWE A/S, og i 2011 stoppede Jesper Nielsen som direktør i samme selskab.

Efterfølgende stiftede Jesper Nielsen selskabet Amazing Jewelry ApS (tidligere Endless Jewelry ApS), der ligesom Pandora i dag sælger smykker til detailleddet.

I henhold til adskillige uoverensstemmelser løst udenretligt mellem Pandora og Amazing Jewelry ApS, har Amazing Jewelry ApS i en række tilfælde uretmæssigt anvendt Pandoras navn og renommé i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven. Dette er blandt andet sket ved Amazing Jewelry ApS’s angivelse af Jesper Nielsen som grundlægger af Pandora CWE A/S, og som følge af Amazing Jewelry ApS’s markedsføring af selskabet som en videreførelse af Pandora.

På baggrund af tre krænkelser i 2015 anlagde Pandora den 21. oktober 2015 sag mod Jesper Nielsen og Amazing Jewelry ApS med påstand om, at Jesper Nielsen og Amazing Jewelry ApS snyltede og uretmæssigt gjorde brug af Pandora-betegnelsen med det formål at markedsføre Jesper Nielsen og Amazing Jewelry ApS’s egne smykker.


DEN PÅGÆLDENDE SAG


De tre påståede krænkelser i sagen bestod mere konkret af følgende handlinger:

På Facebook havde Jesper Nielsen posted en opdatering vedrørede åbningen af en Amazing Jewelry ApS butik i Vejle. Som en del af opslaget uploadede Jesper Nielsen et billede af butikkens facade. I forbindelse med efterfølgende kommentarer skrev Jesper Nielsen: ”Bare vent til Amazing shop byggere har været i gang.. Vi har bygget 300 – 400 af sådanne her før” efterfulgt at tre billeder, hvoraf det ene billede var af en Pandora butik.

Anden krænkelse var Amazing Jewelry ApS’s forretningsbeskrivelse på Facebook. Beskrivelsen var ifølge Pandora ikke loyal og ej heller i overensstemmelse med et mellem parterne indgået forlig. Af teksten fulgte blandt andet en beskrivelse af, hvorfor Jesper Nielsen forlod Pandora, heriblandt at dette skete grundet uenigheder med den kapitalfond, som i 2008 købte Pandora og som i henhold til Facebooksiden ønskede at strømline virksomhedens kunder til ”an exclusive elite”.

Tredje krænkelse bestod i, at Jesper Nielsen på sit visitkort var anført som ”Founder og CEO for Amazing Jewelry”, ”Founder Pandora CWE” og ”Founder Endless Jewelry”.

Pandora gjorde gældende, at ovennævnte tre forhold var i strid med Pandoras varemærkeret og i strid med markedsføringsretsloven. Hertil gjorde Pandora ydermere gældende, at brugen af Pandoras facadefoto var i strid med ophavsretslovens §§ 1 og 70 om retten til fremstillede billeder. Endeligt gjorde Pandora gældende, at ovennævnte var i strid med de mellem parterne indgåede forlig og i øvrigt snyltning på Pandoras goodwill.

Jesper Nielsen og Amazing Jewelry ApS havde for samtlige påstande påstået frifindelse.


SØ- OG HANDELSRETTENS AFGØRELSE


For så vidt angår Jesper Nielsens brug af et biillede af en Pandorabutik på Facebook, fandt Sø- og Handelsretten, at dette var en overtrædelse af såvel varemærkeforordningen artikel 9, stk. 2, litra a og c, om forbud mod tredjemands uberetttiget brug af et beskyttet varemærke, ophavsretslovens § 70 samt markedsføringslovens §§ 1 og 18. Sø- og Handelsretten fandt i den forbindelse, at Jesper Nielsen som ansvarlig for Amazing Jewelry ApS’s markedsføring havde pådraget sig et selvstændigt ansvar for overtrædelsen.

Amazing Jewelry ApS’s beskrivelse af forholdet mellem Pandora og Jesper Nielsen på Facebook, blev af Sø- og Handelsretten anset som uberettiget brug af Pandoras varemærke og som utilladelig sammenlignende reklame, idet Pandora blev miskrediteret i teksten. Brugen af Pandoras navn i beskrivelsen på Facebook blev derfor anset som i strid med varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, og markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og 18.

For så vidt angår den tredje påståede krænkelse vedrørende Jesper Nielsens vistikort, anså Sø- og Handelsretten det for vildledende og udtryk for snyltning i form af utilbørlig udnyttelse af Pandoras særdeles velkendte varemærke. Også denne brug blev anset i strid med varemærkeforordningens artikel 9, stk. 2, og markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18.

På baggrund af ovennævnte krænkelser fik Pandora medhold i en påstand om betaling af 50.000 kr. i vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse i henhold til varemærkelovens § 43, markedsføringslovens § 20 og ophavsretslovens § 83. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted