Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Amagerbank-sagen: Ledelsesmedlemmer ansvarlige for uforsvarlige bevillinger

IUNO
17/09/2019
Amagerbank-sagen: Ledelsesmedlemmer ansvarlige for uforsvarlige bevillinger
IUNO logo


Østre Landsret har afsagt dom i sagen om Amagerbanken. Sagen drejede sig om, hvorvidt 11 ledelsesmedlemmer i banken var erstatningsansvarlige for en række bevillinger til et ejendomskøb under finanskrisen. Landsretten fandt, at den administrerende direktør og 7 bestyrelsesmedlemmer havde handlet uforsvarligt ved at fortsætte et underskudsgivende lånearrangement, og de blev derfor dømt til at betale ca. 225 mio. kr. i erstatning til Finansiel Stabilitet.Sagen handlede om en bank, der i 2008 bevilligede et større lån til en ejendomsovertagelse. Bevillingen inkluderede en valutaramme på ca. 1,5 mia. kr. og en tabsramme på ca. 100 mio. kr. I de følgende år oplevede banken store tab på valutarammen, men rammen blev alligevel genbevilget og opretholdt. Efter et par år lukkede banken valutarammen med et tab på 340 mio. kr., og året efter gik banken konkurs. Finansiel Stabilitet overtog banken og lagde herefter sag an mod 11 ledelsesmedlemmer fra bankens direktion og bestyrelse. Ledelsesmedlemmerne blev anklaget for at have handlet uforsvarligt i forbindelse med bevillingerne, og Finansiel Stabilitet krævede derfor 285 mio. kr. i erstatning.

Spørgsmålet for landsretten var, om ledelsesmedlemmerne havde handlet uforsvarligt i forbindelse med engagementet i ejendomsovertagelsen.


Den oprindelige bevilling var ikke uforsvarlig


Landsretten fastslog indledningsvist, at beslutninger om at yde et lån skal træffes ud fra et forretningsmæssigt skøn, som skal foretages på et forsvarligt grundlag. I dette skøn skal der bl.a. tages højde for formålet med lånet, låntagers økonomiske forhold og den stillede sikkerhed. Retten fastslog desuden, der bør udvises forsigtighed med at tilsidesætte dette forretningsmæssige skøn, medmindre der er indgået uvedkommende hensyn i vurderingen. Landsretten henviste her til Højesterets dom i Capinordic-sagen, som vi tidligere har omtalt her.

Landsretten undersøgte herefter den oprindelige bevilling, der blev givet til ejendomskøberne i 2008. Finansiel Stabilitet påpegede, at denne bevilling var risikabel for banken, da der bl.a. blev bevilget en valutaramme.

Landsretten fandt dog ikke, at ledelsesmedlemmerne havde handlet uforsvarligt ved at give bevillingen. Retten lagde bl.a. vægt på, at ejendomskøberne stillede samme sikkerhed som de tidligere ejendomsejere, at banken ikke blev stillet ringere økonomisk ved overtagelsen, og at bevillingen blev givet, før finanskrisen indtrådte på et tidspunkt, hvor banken ikke havde nogle aktuelle advarsler fra Finanstilsynet. Landsretten lagde desuden vægt på, at det var en afgørende forudsætning for ejendomskøberne, at de kunne få bevilget en valutaramme, og at ejendomskøberne, ifølge bestyrelsens vurdering, besad særlige kompetencer, der gjorde det attraktivt at have dem som ejere af ejendomskomplekset.

Ledelsesmedlemmerne havde derfor ikke handlet ansvarspådragende ved at bevilge lån til ejendomsengagementet i 2008, selvom landsretten bemærkede, at det var i strid med normal bankpraksis at bevilge en valutaramme til en kunde i økonomiske problemer, som det var tilfældet i sagen.


Uforsvarligt at genbevilge og opretholde valutaramme


Landsretten fandt til gengæld, at det var uforsvarligt efterfølgende at genbevilge og opretholde valutarammen, da lånearrangementet viste sig at medføre store tab for banken.

Beslutningen om at opretholde valutarammen var blevet begrundet med, at valutarammen historisk havde bidraget med likviditet. Landsretten fandt dog, at det var forbundet med væsentlig risiko at opretholde valutarammen, da ejendomsengagementet var underskudsgivende og en opretholdelse af valutarammen derfor skete for bankens egen regning og risiko. Det stred imod almindelig bankpraksis at opretholde valutarammen under sådanne omstændigheder, og under sagen var det desuden blevet forklaret, at det ikke var nødvendigt at opretholde valutarammen for at bevare ejendomsprojektet.

På den baggrund fandt landsretten, at 8 ud af de 11 ledelsesmedlemmer, inklusiv den administrerende direktør og bestyrelsesformanden, havde handlet ansvarspådragende og derfor skulle betale 225 mio. kr. til Finansiel Stabilitet. Bestyrelsesformanden skulle dog friholde de andre ledelsesmedlemmer i det omfang, at hans bestyrelsesansvarsforsikring dækkede erstatningskravet.


IUNO mener


Dommen er den seneste i en række af domme om ledelsesansvar i banksektoren, og den lægger sig op ad Capinordic-dommen, som Højesteret afsagde i starten af året.

Ligesom i Capinordic-sagen slår landsretten fast, der bør udvises forsigtighed med at tilsidesætte det forretningsmæssige skøn, som ledelsesmedlemmer træffer beslutninger ud fra. Dette kendes også som ”the business judgement rule”. Der skal derfor meget til, før ledelsesmedlemmer har et personligt ansvar for forretningsmæssige fejlskøn, og der skal under alle omstændigheder foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag.

IUNO anbefaler, at virksomheder sørger for at sikre et gennemsigtigt samarbejde i ledelsen. I den forbindelse er det bl.a. en god idé at udarbejde konkrete politikker for ledelsen og driften af virksomheden, så det sikres, at der er retningslinjer på plads for beslutningstagerne. Derudover bør virksomheder også overveje at tegne ansvarsforsikringer for deres ledelsesmedlemmer, der kan dække eventuelle erstatningskrav i forbindelse med retssager m.m.

[Østre Landsrets dom af 26. juni 2019 i sag B-1390-17]Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted