Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed

Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Kromann Reumert logo
Landsskatteretten har i 2022 truffet to afgørelser, der udfordrer kravet om, at bygninger skal være funktionsdygtige for at kunne sælges momsfrit.

Salg af fast ejendom er i udgangspunktet fritaget for moms, med undtagelser i form af salg af nye bygninger (med tilhørende jord) og salg af byggegrunde. En almindelig kendt momsretlig problemstilling ved overdragelse af fast ejendom er vurderingen af, hvornår der foreligger en byggegrund, kontra hvornår der sker overdragelse af en grund med en gammel bygning, der vil være fritaget for moms.


Tidligere blev salg af en fast ejendom anset for salg af en byggegrund, hvis det var købers hensigt at nedrive bygningen på grunden efter købet. Købers hensigt tages med KPC-dommen (C-71/18) og Skattestyrelsens styresignal af
10. juni 2020 (vedr. moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning) ikke længere i betragtning.


Ifølge ovennævnte styresignal er det dog en betingelse for at anse salg af en ejendom for en grund med en gammel bygning (eller flere), at den gamle bygning er funktionsdygtig. Et lignende krav fremgår ikke eksplicit af KPC-dommen. 


Afgørelser stiller spørgsmålstegn ved kravet opstillet i styresignalet

Landsskatteretten har den 28. januar 2022 (SKM2022.118.LSR) og den 2. marts 2022 (SKM2022.113.LSR) truffet afgørelser, der udfordrer kravet om funktionsdygtighed. Begge sager omhandler salg af fast ejendom, hvor problemstillingen var, om ejendommen skulle anses for en byggegrund og dermed momspligtigt eller en grund med en gammel bygning og dermed fritaget for moms.


Afgørelsen af 28. januar angik et salg af en ejendom med bygninger, der var anvendt til erhvervs- og boligformål samt et parkeringsanlæg. Forinden overdragelsen ville kommunen foretage nedrivning af de bygninger, der var anvendt til erhvervs- og boligformål samt en del af parkeringsanlægget, mens en del af parkeringsanlægget, der i lokalplanen beskrives som forsømte og utidssvarende bygninger, skulle bibeholdes.


Afgørelsen af 2. marts angik et salg af en ejendom med bygninger i form af et stuehus, en staldbygning, en lade og en maskinstation. Bygningerne på ejendommen havde ikke været anvendt siden 2010, og sælger havde i forbindelse med handlen beskrevet bygningerne som ”gamle nedrivningsmodne bygninger”.


I begge sager havde Skatterådet henholdsvis Skattestyrelsen anset overdragelsen for at være momspligtigt salg af en byggegrund (salg af et areal med ikke-funktionsdygtige bygninger). Landsskatteretten ændrede imidlertid de bindende svar, da Landsskatteretten ikke fandt, at der var tale om byggegrunde på trods af bygningernes stand. Landsskatteretten nåede i begge afgørelser frem til, at salget af ejendommen kunne ske momsfrit, idet der var tale om salg af gamle byg-ninger med tilhørende grund.


Landsskatteretten vurderede ikke direkte bygningernes funktionsdygtighed til trods for, at funktionsdygtighedskriteriet ellers havde været væsentlige temaer under sagerne. I afgørelsen af 2. marts fremhæver Landsskatteretten tilmed specifikt, at de forhold; at bygningerne ikke har været anvendt siden 2010, at bygningerne beskrives som ”gamle nedrivnings-modne bygninger”, at der ikke er ansat en værdi af bygningerne i købsaftalen, samt at sælger ikke kan gøres ansvarlig for bygningernes tilstand, ikke kan føre til et andet resultat, end at salget skal anses for et momsfritaget salg af en grund med en gammel bygning.

   

Afgørelserne må − i vores optik − læses således, at Landsskatteretten ikke finder, at kriteriet om bygningers funktionsdygtighed er afgørende for vurderingen af, om der foreligger en grund med en gammel bygning.


Vi følger udviklingen og står til rådighed, hvis du ønsker rådgivning eller har spørgsmål.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted