Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

ABR 18, vol. 1: Lad forberedel­serne begynde

Kromann Reumert
03/04/2018
ABR 18, vol. 1: Lad forberedel­serne begynde
Med denne artikel indleder vi artikelserien om de nye ABR 18-standardvilkår. Her kan du læse, hvordan praktikere allerede nu kan forberede sig på de nye regler i ABR 18. 

AB-sekretariatet præsenterede udkastet til ABR 18 på en høringskonference den 21. februar 2018. Det er dog stadig uvist, om AB-udvalget kan nå til enighed om inputtene til udkastets indhold, så påviste udfordringer kan afhjælpes i de nye standardvilkår. Vores forventninger hertil er beskedne.

Det er endnu for tidligt at spå om, hvordan de nye regler vil udmønte sig i praksis. Dels fordi reglerne kan ændre sig inden endelig vedtagelse, dels fordi der endnu ikke er nogen retspraksis, som kan bruges ved fortolkningen af de regler, der måtte blive indført.

På trods heraf kan praktikerne godt begynde at forberede sig på reglerne. De vil nemlig, forventeligt efter maj 2018, erstatte ABR 89.

What's new?

Ny systematik

Systematikken i ABR 18 er anderledes, end den vi kender fra ABR 89. Reglerne opstilles som paragraffer og er mere overskueligt inddelte med forklarende overskrifter, som svarer til terminologien i AB 92 (AB 18).

Det er godt nyt, at systematikken og terminologien ensartes med AB-reglerne, da kontraktudarbejdelse og contract management i rådgivningsvirksomhederne fortsat ofte sker uden juridisk bistand fra in-house eller eksterne advokater.


Udvidet regelgrundlag


Regelgrundlagets omfang udvides betragteligt – særligt i afsnittet om tvisteløsning. Det kan synes paradoksalt, da et godt og afbalanceret aftalegrundlag jo netop skal hindre tvister.

AB-udvalget ønsker at implementere en række tvisteløsningsmodeller, som skal sikre en hurtigere afklaring i praksis, eksempelvis ved allerede at håndtere tvisterne, når de opstår. Derudover skal modellerne, som følge af hurtigere tvisthåndtering, spare parterne for de omkostninger, tvister traditionelt set er forbundet med.

ABR 18 har også nye bestemmelser om forhold, der allerede håndteres i mange rådgiverkontrakter. Derfor er spørgsmålet, hvor store ændringer ABR 18 reelt set vil medføre for i hvert fald kontrakter om større projekter.

Derimod vil der være tale om betydelige ændringer i reguleringen af mange mindre kontrakter, hvor man har anvendt den standardkontrakt, som rådgiverorganisationerne har udarbejdet med afsæt i ABR 89-systemet.

ABR 18's nye bestemmelser er eksempelvis om:

 • rådgiverens ansvar og ansvarsbegrænsninger

 • sanktionering ved projektmangler

 • planlægningsfasen, både i forhold til budgetter (herunder opdatering af budget efter afslutning af hver fase) og selve projekteringen

 • kvalitetssikring og granskning af rådgiverens ydelser

 • brug af digitale bygningsmodeller

 • ændringer i opgaven, herunder pris og tid efter ændringer

 • projekterings- og byggeledelse

 • fagtilsyn og projektopfølgning

 • projektgennemgang

 • nye betalings-/honorarbestemmelser

 • skærpede bestemmelser for dagbodsbetaling

 • omprojektering.Sanktionering ved projektmangler


Ved præsentationen af ABR 18 var et tilbagevendende og generelt kritikpunkt manglen på forhåndsfastsatte sanktioner ved overtrædelse af reglerne. Der gives mange instruktioner og løftede pegefingre i ABR 18, men sanktionerne ved manglende levering af ydelserne henstår i det uvisse.

Hvis ikke der fastsættes sanktioner ved AB-udvalgets endelige behandling af reglerne, vil det forventeligt give anledning til, at der i nye rådgiverkontrakter vil blive tilføjet sanktioner i kontrakterne. Ved at parterne på forhånd enes om sanktioner for de forskellige typer misligholdelse, kan de regulere grænserne for ydelserne i tilfælde af tvister.

Imidlertid har AB-udvalget indfriet et længe ventet ønske fra bygherrernes side, nemlig ønsket om en tydelig sanktion ved projektmangler, dvs. nødvendige ydelser som rådgiverne har glemt at indarbejde i projektmaterialet med den konsekvens, at bygherrerne efterfølgende må tilkøbe disse som ekstraarbejder. Disse har i mange tilfælde haft betydelige økonomiske konsekvenser for projekterne (særligt de offentlige) blandt andet som følge af manglende konkurrenceudsættelse af ydelserne.

Som et skridt i den rigtige retning (set fra bygherrernes synsvinkel) fremgår det af udkastet, at bygherrer fremover får mulighed for at få en konventionalbod på 5% af prisen ved køb af merydelser på grund af den mistede konkurrencefordel. Sanktionen har dog en beløbsmæssig bagatelgrænse på 2% af den samlede entreprisesum og en maksimumsgrænse på 10% af rådgiverens honorar.

AB-udvalget mener, at reglerne om projektmangler for rådgiverne skærpes betydeligt med indførelsen af konventionalboden. Sådan vil mange rådgivere utvivlsomt opleve det. Mange bygherrer vil dog fortsat være af den opfattelse, at det ikke er nær tilstrækkeligt sammenholdt med de økonomiske konsekvenser, projektmanglerne ofte giver anledning til.


Kromann Reumerts konkrete råd til rådgiverne


Rådgiverne, både på ingeniør- og arkitektsiden, bør allerede nu henvende sig til deres forsikringsselskaber. Selvom de nye bestemmelser i deres ordlyd kan indeholde ændringer ved endelig vedtagelse, vil ændringerne materielt efter al sandsynlighed blev vedtaget.

Det er vigtigt at sikre sig, at den løbende ansvarsforsikring omfatter både de præciserede ydelser, og at der tages hånd om reglen om konventionalbod for projektmangler for fremtiden.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted