Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Opsigelse af enlig mor var forskelsbehandling

IUNO
13/05/2019
344
Opsigelse af enlig mor var forskelsbehandling
IUNO logo


En virksomhed opsagde en medarbejder, der var enlig mor til tre børn. Begrundelsen var, at virksomheden ønskede at gøre hendes stilling mere global, hvilket ville medføre mere rejsetid. På grund af medarbejderens familiemæssige situation, mente virksomheden ikke, at hun var fleksibel nok til at varetage den nye stilling. Virksomheden kunne dog ikke dokumentere, at medarbejderen ikke ville kunne varetage stillingen. Københavns Byret fandt derfor, at opsigelsen af medarbejderen var udtryk for forskelsbehandling.Sagen drejede sig om en kvindelig medarbejder, der var ansat som communications manager i en virksomhed. Kvinden var enlig mor til tre mindre børn, som hun havde hver anden uge. Efter cirka 8 måneders ansættelse blev hun opsagt med den begrundelse, at virksomheden ønskede at ændre hendes stilling til en mere global funktion med øget rejseaktivitet. Da medarbejderen som enlig mor passede børn hver anden uge, vurderede virksomheden, at hun ikke var fleksibel nok til den nye stilling.

Medarbejderen påstod, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, fordi opsigelsen var begrundet i hendes familiemæssige situation. Sagen kom først for Ligebehandlingsnævnet og derefter for Københavns Byret, der skulle afgøre, om opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.


Byretten: Kravet om fleksibilitet stillede kvinder ringere end mænd


Retten konkluderede indledningsvist, at fleksibilitet i forhold til arbejdstid var et kønsneutralt kriterium ifølge Højesterets praksis. En opsigelse begrundet i manglende fleksibilitet kunne derfor ikke udgøre direkte forskelsbehandling. Ifølge Højesterets praksis kunne der dog være tale om indirekte forskelsbehandling, hvis anvendelsen af kriteriet om fleksibilitet havde en kønsskæv effekt i praksis.

Byretten fandt, at der generelt er væsentligt flere kvinder end mænd, der er enlige med hjemmeboende børn. Ifølge retten betød dette, at virksomhedens anvendelse af kriteriet om fleksibilitet i praksis stillede kvinder ringere end mænd. Opsigelsen af medarbejderen var derfor et udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af køn, medmindre virksomheden kunne bevise, at kravet om fleksibilitet var sagligt begrundet, og at midlet var forholdsmæssigt og proportionalt.

Da sagen var for Ligebehandlingsnævnet, havde virksomheden udtalt, at medarbejderen blev anset som ufleksibel, fordi der i løbet af et år ville være 26 uger, hvor hun ikke ville kunne rejse. Byretten fandt derfor, at virksomheden ved opsigelsen af medarbejderen havde lagt afgørende vægt på, at medarbejderen var mindre fleksibel på grund af sin familiemæssige situation som enlig mor. Ifølge byretten havde virksomheden under sagen ikke bevist, at kravet om fleksibilitet var sagligt begrundet, og at midlerne til at opfylde kravet var hensigtsmæssige og nødvendige. Virksomheden havde under byretssagen også forklaret opsigelsen med, at medarbejderen heller ikke havde de nødvendige kvalifikationer til den nye stilling. Retten fandt dog heller ikke, at dette var bevist og understregede, at dette heller ikke fremgik af begrundelsen for opsigelsen.

På den baggrund fandt byretten, at opsigelsen af medarbejderen var et udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af køn i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen blev derfor tilkendt 9 måneders løn i godtgørelse.


IUNO mener


Dommen fastslår i overensstemmelse med retspraksis, at et kriterie om fleksibilitet kan udgøre indirekte forskelsbehandling, hvis det rammer skævt i forhold til køn. Resultatet i sagen er konkret begrundet, og det er derfor uvist, hvor stor betydning dommen vil få for senere sager.

Sagen viser, at i sager om indirekte forskelsbehandling stiger kravet til virksomhedens dokumentation for de saglige, nødvendige og proportionelle ikke-diskriminerende grunde der ligger til grund for opsigelsen. I situationer hvor virksomhedens behov i forhold til indholdet af en stilling ændrer sig, stilles der derfor i forskelsbehandlingssager tilsvarende højere krav til, at virksomheden dels kan dokumentere det ændrede behov og dels at det er klart, at medarbejderen ikke har de nødvendige kompetencer til det nye stillingsindhold.

IUNO anbefaler, at virksomheder får lavet en grundig vurdering, hvis de overvejer at afskedige en medarbejder, og der er en risiko for, at medarbejderen er direkte eller indirekte beskyttet af forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven.

[Københavns Byrets dom af 4. april 2019 i sag BS-18946/2018-KBH]

Dommen er efter det oplyste anket til landsretten.

 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Krav til whistleblowerordninger på statens område
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted