Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye regler om bopælspligt i 2021

Focus Advokater
12/05/2021
Nye regler om bopælspligt i 2021
Focus Advokater logo
For at imødekomme, at der primært i de større byer står nyetablerede boliger ubeboede, samtidig med at der er boligsøgende, der ikke kan finde en bolig, blev der i december 2020 vedtaget en ændring af boligreguleringsloven. Ændringen indebærer, at der nu gælder nye regler for bopælspligt i nyopførte ejendomme. Det skal man som ejendomsinvestor holde sig for øje. Læs mere her.

Bopælspligt og helårsbeboelse

Før den 1. januar 2021 kunne en kommune hverken efter planloven, byggeloven eller boligreguleringsloven forpligte ejere af nye boliger til at benytte disse til helårsbeboelse. Det gjaldt, uanset om boligerne i en lokalplan var fastlagt til brug for helårsbeboelse.

Reglerne kunne ikke forhindre, at nyetablerede boliger stod ubeboede, hvis ejerne ikke havde behov for at benytte boligerne til helårsbeboelse.


Bestemmelser i en lokalplan om, at boliger er fastlagt til helårsboliger, er ikke det samme som bopælspligt i boligreguleringslovens forstand. En lokalplan kan ikke gennemtvinge en handlepligt hos en ejer af en fast ejendom. Det vil sige, at planen ikke kan opstille betingelser, der indebærer et krav om helårsbeboelse, så en bolig ikke kan bruges til andet formål, f.eks. til erhverv eller feriebolig. Der kan for eksempel ikke i en lokalplan stilles krav om, at en bolig, der er fastlagt som helårsbolig, faktisk anvendes til helårsbeboelse. Kommunen kan således ikke gribe ind, hvis boligen står tom, men alene hvis den anvendes til et andet formål end helårsbeboelse.


Først når boligen har været anvendt til helårsbeboelse, opstår pligten til at bebo den permanent. Boligreguleringsloven bestemmer her, at en ejer har pligt til at sikre, at en ledig bolig, som hidtil har været anvendt til helårsbeboelse, fortsat benyttes til helårsbeboelse.


En ejer af en bolig har også pligt til at anmelde til kommunen, hvis boligen har været ledig i mere end 6 uger. Fristen på 6 uger kan i visse tilfælde forlænges. Hvis bopælspligten ikke iagttages, kan kommunen være berettiget til at anvise lejere til boligen.


Det er ikke alle kommuner, der benytter anvisningsretten; men i de større kommuner, hvor der kan være en form for bolignød, vil risikoen bestå. Det overordnede formål med bestemmelserne er at give kommunalbestyrelsen mulighed for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af boligmassen i kommunen.


Hvem gælder de nye regler for?

Reglerne skal sikre, at nyetablerede boliger og enkeltværelser bliver benyttet til helårsbeboelse, så snart kommunalbestyrelsens tilladelse til at tage den pågældende bolig i brug foreligger. Formålet er, at der ikke står tomme nybyggede boliger – eller disse alene benyttes som fritidsboliger.


Reglerne gælder på nyopførte ejendomme, der er fastlagt som helårsboliger i en lokalplan, som er vedtaget efter 1. januar 2021. Det vil sige, at boliger, som er opført i henhold til en lokalplan, vedtaget og offentligt bekendtgjort før den 1. januar 2021, vil først blive omfattet af reglerne, når boligen har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, dvs. efter de samme regler, som gjaldt før 1. januar 2021. Det gælder, uanset at boligen i lokalplanen er fastlagt til helårsbolig.


For lokalplaner, der er vedtaget og offentlig bekendtgjort efter den 1. januar 2021, og som indeholder et krav om benyttelse til helårsbeboelse, og som også omfatter eksisterende bygninger, herunder boliger, som er opført i henhold til en lokalplan uden noget krav om helårsboliger, gælder en overgangsregel. De eksisterende bygninger vil ikke være underlagt de nye krav. De nye regler omfatter først disse bygninger, hvis deres anvendelse senere bliver ændret.


Reglerne finder anvendelse i de danske kommuner, som er ”regulerede”. Det betyder, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at boligreguleringsloven gælder (i øjeblikket i 79 kommuner). I enkelte kommuner gælder reglerne således ikke.


Focus Advokater bemærker

Reglerne betyder markante ændringer i forhold til de regler, som hidtil har været gældende. Den væsentligste ændring er, at bopælspligten nu træder i kraft, allerede når der udstedes ibrugtagningstilladelse.


Det betyder, at det ikke længere er muligt at bruge en nyopført ejendom som feriebolig eller til korttidsudlejning, før ejendommen på et senere tidspunkt tages i brug som helårsbeboelse. Det vil i de fleste tilfælde kunne have betydning for prisen, hvilket investor skal kalkulere med.


For boligejere, der selv skal bebo den nyopførte ejendom, vil reglerne ikke få direkte konsekvenser. Hvis man som ejer senere fraflytter boligen, inden den er solgt – men har sat boligen til salg og faktisk forsøger at sælge den – vil kommunen ikke kunne bruge anvisningsretten.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted