Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye klagenævn inden for miljø-, fødevare-, og planret

Bech Bruun
28/08/2016
Nye klagenævn inden for miljø-, fødevare-, og planret
Fredag den 19. august blev to lovforslag om to nye klagenævn sendt i høring. Fremadrettet vil klagesager på miljø- og fødevareområdet blive behandlet samlet, mens et selvstændigt nævn tager sig at klager på planområdet.


Sagen kort


Regeringen vedtog i juni 2016 sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti aftalen ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Det blev i aftalen besluttet at erstatte Natur- og Miljøklagenævnet, samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, med to nye klagenævn ”Miljø- og Fødevareklagenævnet” og ”Planklagenævnet”. Fredag den 19. august blev lovforslagene til oprettelse af de to nye klagenævn, ”Miljø- og Fødevareklagenævnet” og ”Planklagenævnet” sendt i høring.


Miljø- og Fødevareklagenævnet


Det foreslås, at det nye Miljø- og Fødevareklagenævn skal være øverste klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. Foruden afgørelser truffet i medfør af lovgivning inden for Miljø- og Fødevareministeriets område, vil også afgørelser truffet i medfør af Apotekerloven og Museumsloven kunne påklages til nævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer til at bestå af en formand, to landsdommere, fire læge medlemmer og 16 sagkyndige medlemmer. Nævnet indeles i ni afdelinger, herunder en læg afdeling, og otte fagspecifikke sagkyndige afdelinger. De sagkyndige afdelinger består af nævnets formand, to landsdommere samt to fagspecifikke sagkyndige medlemmer. Læge afdelingen består af nævnets formand, de to landsdommere og de fire læge medlemmer.

Nævnet træffer afgørelser ved møde, medmindre formanden finder det ubetænkeligt, at afgørelsen træffes af nævnet på skriftlig grundlag. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Planklagenævnet


Det foreslås, at det nuværende planretlige element i Natur- og Miljøklagenævnet udskilles til et selvstændigt klagenævn, der kommer til at hedde ”Planklagenævnet”. Planklagenævnet bliver et nyt selvstændigt klagenævn, der skal træffe afgørelser på planområdet i henhold til planloven m.v.

Nævnet kommer til at bestå af en formand, en landsdommer, fem sagkyndige medlemmer og fire læge medlemmer.

Sagsbehandlingen ved klagenævnet kommer til at foregå skriftligt. Hvis særlige grunde taler herfor, kan formanden dog bestemme, at mundtlig forhandling skal finde sted. Klagenævnet skal være fuldtalligt, når det træffer afgørelse, og afgørelsen træffes efter stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Nævnsmedlemmernes baggrund og udpegning


Nævnenes formand skal have bestået juridiske embedseksamen. Nævnenes landsdommere udpeges af henholdsvis Østre- og Vestrelandsret blandt retternes medlemmer. De sagkyndige medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling af relevante faglige organisationer, og de læge medlemmer udpeges af folketinget.


Ikrafttræden og overgangsregler


Det foreslås,  at både ”Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet” og ”Lov om Planklagenævnet” skal træde i kraft den 1. februar 2017. Tidspunktet er sammenfaldende med de to nye nævns ressort-overførelse til Nævnenes Hus under Erhvervs- og Vækstministeriet den 1. februar 2017, jf. kgl. resolution af 8. juni 2016.

Verserende sager for Natur- og Miljøklagenævnet eller Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der ikke er færdigbehandlet ved lovenes ikrafttræden vil blive færdigbehandlet af enten Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet afhængig af sagens område.

For både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet kommer nye differentierede klage-gebyrer. Klagegebyret stiger således fra 500 kr. til henholdsvis 900 kr. for private og til 1800 kr. for organisationer og virksomheder.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted