Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny TP-afgørelse: Ikke grundlag for skønsmæssig ansættelse

Kromann Reumert
28/03/2017
Ny TP-afgørelse: Ikke grundlag for skønsmæssig ansættelse
Landsskatteretten har i en nylig offentliggjort afgørelse bekræftet, at SKAT ikke må foretage en skønsmæssig indkomstfastsættelse, hvis der er fremlagt Transfer Pricing-dokumentation, som muliggør en vurdering af, om armslængdeprincippet er overholdt. Skønsmæssig ansættelse kan således kun komme på tale, hvis der ikke er fremlagt Transfer Pricing-dokumentation, eller hvis dokumentationen er tilstrækkeligt mangelfuld.


SAGEN KORT


De danske skattemyndigheder har truffet en betydelig række Transfer Pricing-afgørelser, hvor danske selskabers skattepligt forhøjes. I flere af afgørelserne har skattemyndighederne henvist til, at korrektionen er foretaget med hjemmel i de danske regler, der fastsætter kravene til Transfer Pricing-dokumentation. Efter dokumentationsreglerne kan skattemyndighederne foretage en skønsmæssig ansættelse, hvis dokumentationen ikke er udarbejdet eller er mangelfuld, og efter omstændighederne kan der også blive tale om omvendt bevisbyrde. Skattemyndighederne har imidlertid i flere afgørelser fortolket reglerne således, at skattemyndighederne kan foretage en skønsmæssig forhøjelse, hvis der – efter myndighedernes vurdering – ikke er handlet til priser og vilkår i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Landsskatteretten, der er Danmarks øverste administrative klageinstans på skatteområdet, har tilsidesat denne fortolkning af dokumentationsreglerne. I en nylig afgørelse fastslår Landsskatteretten således, at reglerne må fortolkes sådan, at de kun hjemler adgang til en skønsmæssig fastsættelse af indkomsten vedrørende de kontrollerede transaktioner,

  • hvis der ikke er fremlagt TP-dokumentation, eller

  • hvis den fremlagte TP-dokumentation ikke kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.KROMANN REUMERTS BEMÆRKNINGER


Kromann Reumert har i adskillige sager gjort gældende, at en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst alene kan komme på tale, når Transfer Pricing-dokumentationen ikke sætter skattemyndighederne i stand til at efterprøve, om armslængdekravet er iagttaget. Skønsmæssige ansættelser er med andre ord den allersidste udvej.

Det er prisværdigt, at Landsskatteretten nu entydigt bekræfter, at det forholder sig sådan. Afgørelsen indebærer i sig selv en styrkelse af selskabernes retssikkerhed i forbindelse med danske Transfer Princing-sager. Det skaber også et bedre fundament for MAP-forhandlinger, at danske forhøjelser så vidt muligt alene beror på en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted