Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny rammeaftale mellem EU og USA om dataudveksling

Kromann Reumert
13/10/2015
Ny rammeaftale mellem EU og USA om dataudveksling
Efter flere års forhandling afslutter EU og USA deres forhandlinger om den såkaldte Umbrella-aftale om databeskyttelse. Aftalen strammer reglerne for udveksling af persondata til bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme og skal sikre, at dataene ikke opbevares unødvendigt længe.

HVAD GÅR UMBRELLA-AFTALEN UD PÅ?
Da det i 2013 blev afsløret, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste NSA i vidt omfang havde masseovervåget og spioneret mod blandt andre europæiske unionsborgere, blev den nu ugyldige Safe Harbour kritiseret heftigt for at være uden reel virkning.

Umbrella-aftalen er en ny aftale vedrørende samarbejde og retshåndhævelse for overførsler af data mellem EU og USA vedrørende specifikke data til bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme. Et kardinalpunkt i aftalen er, foruden datasamarbejdet, ligebehandling af EU-borgere og amerikanske statsborgere. EU-borgere vil nemlig på lige fod med amerikanere kunne prøve krænkelser af privatlivets fred ved de amerikanske domstole. Amerikanere har allerede samme rettigheder ved de europæiske domstole.

Aftalen gælder for alle personoplysninger (f.eks. navne, adresser, oplysninger fra strafferegistre), som udveksles mellem EU og USA med henblik på håndtering af strafbare handlinger, herunder især terrorisme.

HVAD BETYDER DET?
Aftalen er indgået separat fra Safe Habor-ordningen. Ifølge EU-Kommissionen skal der være klare begrænsninger for, hvad dataene må bruges til i henhold til Umbrella-aftalen. Den overførte persondata må kun anvendes til det formål at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafferetlige overtrædelser. Anden behandling må ikke ske. Desuden oplister EU-Kommissionen en række andre tiltag vedrørende begrænsninger for videreoverførsel, opbevaringstid, indsigtsretten samt ikke mindst domstolsprøvelse og retshåndhævelse. Sidstnævnte drejer sig om, at EU-borgere skal have ret til domstolsprøvelse ved en amerikansk domstol, hvis de amerikanske myndigheder ikke giver indsigtsret eller ulovligt videreoverfører personoplysninger.

NÆSTE SKRIDT
Nu venter en vedtagelsesprocedure, hvor det første skridt bliver den amerikanske kongres' vedtagelse af "The Judicial Redress Bill", som vedrører retten for EU-borgere til at få prøvet deres retlige spørgsmål ved de amerikanske domstole.
Derefter kan Rådet vedtage en afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse af aftalen. Beslutningen om selve indgåelse af aftalen vil blive vedtaget af Rådet efter godkendelse fra Europaparlamentet.

HAR DIN VIRKSOMHED PLIGT TIL AT VIDEREGIVE PERSONOPLYSNINGER TIL ANKLAGEMYNDIGHEDEN I USA?
Såfremt Umbrella-aftalen vedtages endeligt og anklagemyndighedens krav falder inden for aftalens anvendelsesområde, er svaret ja.
Særligt skal du være opmærksom, såfremt din virksomhed benytter cloud-baserede løsninger fra amerikanske leverandører. Er dette tilfældet, opbevares eller tilgås dataene højst sandsynligt i USA. Dette vil også være tilfældet, hvis din virksomheds samarbejdspartnere, databehandlere eller koncernrelaterede selskaber behandler dine data i USA. I så fald kan I risikere at blive bedt om at udlevere personoplysninger til de amerikanske myndigheder som følge af den nye aftale.

Udlevering bør dog aldrig ske uden indhentelse af forudgående rådgivning og – om nødvendigt – drøftelser med Datatilsynet.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted