Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny markedsføringslov bliver mere enkel

Dansk Erhverv
22/09/2016
Ny markedsføringslov bliver mere enkel


Nyt lovforslag til markedsføringsloven er sendt i høring. Forslaget lægger sig tæt op af det forslag markedsføringsudvalget afleverede til Erhvervs- og Vækstministeren i juni. Vi gennemgår her hovedtrækkene i forslaget.


Udvalgets fokus: Ingen overimplementering af EU-regler


Markedsføringslovsudvalget afsluttede juni 2016 sit arbejde og afleverede et udkast til en ny markedsføringslov med bemærkninger samt udvalgets afrapportering til Erhvervs- og Vækstministeren. Forslaget er nu sendt i høring, og vi forventer, at det fremsættes til oktober, når Folketinget åbner.

  • Udvalgsarbejdet begyndte januar 2016 og formålet med udvalgsarbejdet var at lave et gennemgribende eftersyn af den eksisterende markedsføringslov, som skulle sikre at:

  • Markedsføringsloven understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling

  • Er enkel og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder

  • Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence

  • Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet


Efter den nuværende regering tiltrådte blev udvalget i tillæg til kommissoriet bedt om at sørge for, at det lovforslag, udvalget skulle udarbejde, som udgangspunkt ikke måtte indebære overimplementering af EU-reguleringen inden for lovens område.

Udvalgsarbejdet har i høj grad været en lovteknisk øvelse, hvilket har betydet, at udvalget kun i mindre grad har haft mulighed til at drøfte konkrete markedsføringsformer og i stedet brugt tiden på at sikre, at den EU regulering, der er implementeret i markedsføringsloven, er gennemført korrekt og at Danmark ikke går videre end de øvrige medlemsstater. Sidstnævnte har stor betydning i forhold til at sikre, at danske virksomheder ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter.

Udvalgets lovforslag indeholder kun få materielle ændringer af retstilstanden, hvilket for de fleste virksomheder betyder at meget, også efter lovens forventede ikrafttrædelse 1. juli 2017, vil være ”business as usual”. Og de ændringer, der foreslås, er enten til fordel for erhvervslivet eller uden negative konsekvenser.

Lovforslaget indeholder flere ændringer af lovteknisk karakter, som betyder at opbygningen af markedsføringsloven ændres i forhold den eksisterende.


General klausulen deles op- god erhvervsskik indføres


Markedsføringsloven nok mest kendte bestemmelse – lovens § 1 om god markedsføringsskik deles op i to adskilte god-skik bestemmelser, henholdsvis god markedsføringsskik og god erhvervsskik.

EU direktivet om urimelig handelspraksis over for forbrugere er i dansk ret implementeret i markedsføringsloven.

For at skabe større klarhed over, hvornår en handelspraksis (typisk markedsføringsretlig aktivitet) falder inden eller uden for direktivet, foreslår udvalget, at der skal anvendes én god skik regel (god markedsføringsskik) for forhold, der ikke tager sigte på at beskytte forbrugernes økonomiske interesse fx forhold mellem erhvervsdrivende eller forhold, der falder uden for EU-reguleringen efter direktivet anvendelsesområde fx forhold, der vedrører smag og anstændighed.

For alle de forhold omfattet af markedsføringsloven, der tager sigte på at beskytte forbrugernes økonomiske interesser, skal markedsføringsretlige aktiviteter fremadrettet vurderes i forhold til god erhvervsskik.


Vildledning


Markedsføringsloven nuværende vildledningsbestemmelse § 3, deles op i flere selvstændige bestemmelser. Formålet med opdelingen er at imødegå den manglende klarhed og de håndhævelsesmæssige udfordringer, som den eksisterende bestemmelse giver anledning til.

De fire kommende vildledningsbestemmelser bliver:

  • Vildledende handlinger

  • Vildledende udeladelser*, herunder købsopfordringer og skjult reklame

  • Aggressiv handelspraksis

  • Vildledende og utilbørlig handelspraksis mellem erhvervsdrivende


*Bestemmelsen om vildledende udeladelser kommer også til at indeholde den gældende markedsføringslovs §§ 4 og 12a om henholdsvis skjult reklame og købsopfordringer.


Lempelse af reglerne for uanmodet elektronisk post


Efter reglerne i den eksisterende markedsføringslov kan erhvervsdrivende, der i forbindelse med en handel har modtaget kundens e-mail adresse efterfølgende sende markedsføring om tilsvarende egne produkter, som kunden har købt, medmindre fravalgt det.

Fortolkningen af, hvad der kan betegnes som egne tilsvarende varer og tjenesteydelser, bliver i Danmark fortolket meget restriktivt, således at virksomheder udelukkende kan sende e-mail markedsføring inden for den varekategori, som kundens køb er omfattet af.

Har kunden fx købt en cykel er det ikke tilladt for cykelhandleren at sende markedsføring om cykeltilbehør eller tilbud på service, men udelukkende reklamer for cykler, som kunden jo lige har købt.

Forslaget til ny markedsføringslov indeholder en mindre ændring af, hvad der skal forstås ved egne tilsvarende produkter, hvorefter der skal lægges vægt på, hvilke forventninger, den erhvervsdrivende har skabt hos forbrugeren i forbindelse med afgivelsen af e-mailadressen. Det betyder, at tilsvarende produkter ikke nødvendigvis er begrænset til identiske produkter.

Hvis lovforslaget vedtages, vil eksemplet med kunden ovenfor se sådan ud:
En kunde køber en cykel i en webshop, der forhandler mange forskellige typer af varer, og afgiver i forbindelse med købet sin e-mailadresse og accepterer at modtage markedsføring via e-mail. Virksomheden kan efter handlen er gennemført sende reklamer for hele webshoppens sortiment, hvis kunden er oplyst om det. Virksomheden skal fortsat i hver enkelt e-mail give kunden nem adgang til at framelde sig fremtidige markedsføringsmails fra virksomheden.

Dansk Erhverv støtter naturligvis forslaget, da det både vil gavne virksomheder og forbrugerne. Virksomhederne får mulighed for at vise, hvilke varer de har på hylderne og forbrugerne vil i vid udstrækning få markedsføring, der er relevant og baseret på deres tidligere køb. Og kun hvis de selv ønsker det.


Ny adgang for e-mailmarkedsføring mellem erhvervsdrivende


Lovforslaget indeholder en ny tilføjelse til reglen om uanmodet elektronisk markedsføring. Det foreslås, at der indføres adgang til, at erhvervsdrivende kan rette henvendelse til en bestemt person hos en anden erhvervsdrivende ved brug af elektronisk post (e-mail) med henblik på markedsføring af egne produkter, når der er et kundeforhold mellem de to erhvervsdrivende.

I praksis forventer Dansk Erhverv, at hvis ændringen vedtages, så vil det i fremtiden ikke længere kræve indhentelse af et samtykke, når man ønsker at sende e-mailmarkedsføring til andre erhvervsdrivende man kender, og hvor der siges at være en erhvervsmæssig relation. Det kunne fx være, når erhvervsdrivende ønsker at sende en opfølgende mail efter at have udvekslet visitkort med en mulig samarbejdspartner på en messe.

Dansk Erhverv støtter den foreslåede begrænsede mulighed for at sende e-mailmarkedsføring mellem erhvervsdrivende.


Skiltning med organiseret rabat


Den nuværende regel i markedsføringsloven § 16 forskriver, at erhvervsdrivende ved skiltning på indgangsdøren eller hjemmeside skal oplyse, såfremt forretningen giver rabatter eller andre særlige fordele til medlemmer af foreninger, organisationer eller til bestemte persongruppe, foreslås ophævet.

Kravet om skiltning med organiseret rabat mv. vurderes ikke at være i overensstemmelsen med direktivet om urimelig handelspraksis, hvorfor et flertal i udvalget, herunder Dansk Erhverv anbefaler, at bestemmelsen ophæves.

Dansk Erhverv vil i de kommende erhvervsjuridiske nyhedsbreve sætte yderligere fokus på lovforslaget og holde jer opdateret på evt. ændringer til forslaget, der måtte komme til under behandlingen af lovforslaget i Folketinget.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted