Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny lov om ansættelsesklausuler sendt i høring

Bird & Bird
11/04/2015
Ny lov om ansættelsesklausuler sendt i høring
Beskæftigelsesministeren har den 23. marts sendt et lovforslag til en ny lov om ansættelsesklausuler i høring. Lovforslaget udmønter en del af den politiske aftale om en vækstpakke fra juni 2014. Høringsfristen var den 1. april 2015, og lovforslaget forventes fremsat den 29. april 2015. Herefter skal lovforslaget behandles i Folketinget, og den primære del af lovforslaget ventes at træde i kraft fra den 1. juli 2015.

Det blev med aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 besluttet at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Baggrunden herfor var, at det anses for til gavn for samfundets vækst og produktivitet, når ansatte nemt kan skifte job og kan bruge deres viden hos andre virksomheder.

Lovens indhold
Som en væsentlig ændring samler loven reglerne for job-, konkurrence-, og kundeklausuler, der således udskilles fra jobklausulloven og funktionærloven.

Endvidere kan fremhæves følgende væsentlige punkter i lovforslaget:

 • Alle lønmodtagere omfattes af loven, jf. § 1, stk. 2. Der gælder således gyldighedskrav til klausuler uanset om klausulen forpligter en funktionær eller andre former for lønmodtagere.

 • Jobklausuler forbydes helt, men dog med de i jobklausulloven hidtil gældende undtagelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og vikaransættelse, jf. § 2 og 3.

 • Det er med de nye regler et krav, at lønmodtageren for at blive forpligtet af enkonkurrenceklausul indtager en "helt særlig betroet stilling", hvilket er en skærpelse af de nuværende regler i funktionærloven efter hvilken, funktionæren alene skal indtage en"særlig betroet stilling", jf. § 4, stk. 2. Det skal endvidere fremgå klart af den skriftlige aftale, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul, jf. § 4, stk. 3.

 • For at blive forpligtet af en kundeklausul er det med de nye regler et krav, at den pågældende har været i forretningsmæssig forbindelse med kunden, inden for de seneste 12 måneder. Arbejdsgiveren vil således ikke længere kunne supplere klausulen med andre kunder ved at føje dem til en liste. Ydermere skal disse kunder identificeres i forbindelse med opsigelsen, i det arbejdsgiveren skal udarbejde en liste over kunderne, jf. § 5, stk. 2 og 3. Der kan således ikke føjes yderligere kunder på denne liste. Også her adskiller reglerne fra de nugældende.

 • En aftale om, at lønmodtageren skal være bundet af både en konkurrence-, og kundeklausul i det samme tidsrum skal betegnes som en "kombineret ansættelsesklausul" og er underlagt skærpede regler, herunder bl.a. lønmodtageren skal have været ansat i over 6 måneder for at være bundet af ansættelsesklausulen, jf. § 6 og 7.

 • Hvis lønmodtageren kun er omfattet af enten en konkurrence- eller en kundeklausul, kan klausulen maksimalt opretholdes i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet, jf. § 7, nr. 2.

 • Kompensation:

  • Som kompensation for en klausul skal lønmodtageren modtage et månedligt beløb svarende til mindst 40 procent af vedkommendes løn på fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen har en varighed på op til seks måneder, jf. § 8, stk. 1.

  • Hvis klausulen har en varighed på mellem seks og tolv måneder, eller der er tale om en kombineret ansættelsesklausul, skal kompensationen udgøre 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, jf. § 8, stk. 2 og 9, stk. 1.

  • Kompensationen for de første to måneder efter lønmodtagerens fratrædelse skal betales som et engangsbeløb og skal ske senest på fratrædelsestidspunktet. Dette er uanset om lønmodtageren har fået andet passende arbejde, jf. 8, stk. 3 og 4 og § 9, stk. 2 og 3.

  • For konkurrence- eller kundeklausuler, der opretholdes i maksimalt seks måneder efter fratrædelsen gælder, at hvis lønmodtageren får andet passende arbejde skal kompensationen fra den 3. til 6 måned udgøre mindst 16 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, jf. § 8, stk. 1. Der kan således ikke længere ske fuld modregning, i det de 16 procent som minimum skal betales.

  • For kombinerede ansættelsesklausuler, der opretholdes i maksimalt seks måneder efter fratrædelsen gælder, at hvis lønmodtageren får andet passende arbejde udgør kompensationen fra den 3. til 6 måned mindst 24 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, jf. § 9, stk. 1. Det samme gør jeg sig gældende forkonkurrence- eller kundeklausuler, der opretholdes i maksimalt 12 måneder, hvor kompensationen fra den 3. til 12. måned således også skal udgøre mindst 24 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, jf. § 8, stk. 2. Der kan således ikke længere ske fuld modregning, i det de 24 procent som minimum skal betales. • Loven kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

 • Principperne i aftalelovens § 38 finder fortsat anvendelse, således, at opsiger arbejdsgiveren ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig anledning hertil, eller fratræder lønmodtageren selv sin stilling, og arbejdsgiverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet gyldig grund hertil, kan en aftale om konkurrenceklausul og konkurrenceklausuldelen af en kombineret klausul ikke gøres gældende over for lønmodtageren.


Bird & Birds kommentarer
Bemærk venligst, at der indtil nu alene er tale om et lovforslag, hvorfor der kan ske ændringer til ovenstående i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

De nye regler skal alene gælde for fremtidige ansættelsesaftaler, hvorfor ansættelsesaftaler indeholdende kunde- og konkurrenceklausuler indgået indtil den 30. juni 2015 fortsat vil være gyldige.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted