Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Annullation af udbud

Horten
07/09/2017
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Annullation af udbud
Når en offentlig myndighed annullerer et udbud, må annullationen ikke være usaglig. En ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud viser, at selvom et tilbud ligger inden for den maksimale
totaløkonomi angivet i udbudsbetingelserne, kan annullation på grund af budgetmæssige forhold hos en kommune stadig være saglig og lovlig.I slutningen af 2015 udbød Randers Kommune et begrænset udbud af WAN (Wide Area Network). Kun to af de seks prækvalificerede tilbudsgivere afgav tilbud. Den 3. juni 2016 besluttede Randers Kommune at indgå kontrakt med Stofa Erhverv A/S.

De forbigåede tilbudsgivere, GlobalConnect A/S og Zibra Wireless ApS, der havde afgivettilbud som et konsortium, indgav den 13. juni 2016 klage til Klagenævnet for Udbud, fordi Stofa Erhverv ikke var en af de seks prækvalificerede virksomheder.

Det var SE Kommunikation A/S, som ejer 100 % af aktierne i Stofa Erhverv, der var blevetprækvalificeret. SE Kommunikation havde underskrevet og afgivet de relevante erklæringer,
og det var deres cvr-nummer, der fremgik af ansøgningsskemaet. Klagenævnet fandt i delkendelsen om opsættende virkning, at Randers Kommune havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at antage tilbuddet fra Stofa Erhverv og tildele kontrakten til virksomheden, når denne ikke var identisk med den prækvalificerede.

Betingelsen om fumus (at klagen har noget på sig) var dermed opfyldt, men det var betingelsen om uopsættelighed ikke, hvorfor kendelsen ikke blev tillagt opsættende
virkning.


Udbud annulleret


Herefter valgte Randers Kommune at annullere udbuddet med begrundelsen "budgetmæssige forhold og uantagelige tilbud". I annullationsbekendtgørelsen i EU-Tidende var alene anført "uantagelige tilbud" som begrundelse for annullationen.

GlobalConnect og Zibra Wireless nedlagde herefter endelig påstand om, at annullationen var i strid med udbudsreglerne.

Af udbudsbetingelserne fremgik blandt andet, at totaløkonomien på den samlede leverance over 10 år maksimalt måtte beløbe sig til DKK 40 mio. Begge de modtagne tilbud
var på under DKK 40 mio. uden optioner og på over DKK 40 mio. med optioner.

Under sagen fremlagde Randers Kommune et fyldestgørende notat om de budgetmæssige konsekvenser ved at antage tilbuddene fra GlobalConnect og Zibra Wireless henholdsvis
Stofa Erhverv.

Inklusive optioner var tilbuddenes samlede pris meget tæt, mens Stofa Erhvervs tilbud var godt DKK 5 mio. billigere uden optioner end tilbuddet fra GlobalConnect og Zibra Wireless.
Endvidere viste budgetnotatet, at det ikke var muligt at antage GlobalConnect og Zibra Wireless' tilbud uden en tillægsbevilling fra byrådet som følge af periodiseringen i tilbuddet, hvor omkostningerne var væsentligere højere i de første fem år end i resten af perioden.

Klagenævnet lagde vægt på, at en kontrakt med GlobalConnect og Zibra Wireless uden optioner efter budgetnotatet ville medføre, at der var behov for en merbevilling, mens der ikke var behov for en tilsvarende merbevilling ved en kontrakt med Stofa Erhverv.


Annullationen var ikke usaglig


Selvom udbudsmaterialet ikke indeholdt oplysninger om kommunens budgetmæssige forudsætninger for den udbudte kontrakt eller stillede særlige krav om periodisering af omkostninger, var Randers Kommunes annullation af udbuddet som følge af bl.a. budgetmæssige forhold ikke i strid med ligebehandlingsprincippet eller usaglig.

Klagenævnet fandt, at det var uden betydning, at der i annullations-bekendtgørelsen i EUTidende kun var anført "uantageligt tilbud" som begrundelse for annullation, da det i sammenhængen måtte anses for at omfatte budgetmæssige forhold.

Da GlobalConnect og Zibra Wireless heller ikke i øvrigt havde godtgjort, at kommunens annullation var usaglig, blev klagen ikke taget til følge.


Horten bemærker


Kendelsen er et eksempel på, at der vid adgang til annullation, så længe annullationen ikke er usaglig. Den viser endvidere, at budgetmæssige forhold, herunder hensynet til at undgå tillægsbevillinger, er et sagligt formål i forbindelse med annullation.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted