Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny Højesteretsdom vedrørende fortolkning af virksomheds-overdragelsesloven

Bird & Bird
04/11/2015
Ny Højesteretsdom vedrørende fortolkning af virksomheds-overdragelsesloven

Højesteret afsagde den 28. oktober 2015 dom i en sag mellem 3F som mandatar for medarbejderen A og Claus Tingstrøm A/S samt DI som mandater for ISS vedrørende fortolkning af virksomhedsoverdragelsesbegrebet i virksomheds-overdragelsesloven.Baggrund:

Claus Tingstrøm A/S ("Tingstrøm") drev kantinen hos revisionsfirmaet KPMG, der på daværende tidspunkt havde adresse på Borups Allé. I forbindelse med, at KPMG flyttede lokaler til nær Flintholm Station, blev kantinedriften sendt i udbud i foråret 2011. ISS vandt dette udbud, og overtog dermed kantinedriften fra Tingstrøm, hvis kontrakt med KPMG blev opsagt til udløbet af december 2011.

I den forbindelse skrev Tingstrøm den 11. november 2011 til ISS og gjorde gældende, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, hvorfor ISS skulle overtage alle Tingstrøms medarbejdere. Dette afviste ISS ved mail af 16. november 2011, idet man ikke mente, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse.

A blev herefter, den 24. november 2011, opsagt fra sin stilling hos Tingstrøm, men denne blev dog senere annulleret, i det A blev tilbudt arbejde i en af Tingstrøms andre kantiner. Tingstrøm fortsatte kantinedriften på Borups Allé om end med en væsentlig lavere omsætning (nedgang på 80 %) og en del mindre personale.

I forbindelse med overdragelsen af kantinedriften blev en røremaskine og en fødevareautomat flyttet fra Borups Allé til de nye lokaler ved Flintholm Station.

Dommen:

Sagens hovedspørgsmål var, om ISS’ overtagelse af kantinedriften på KPMG’s nye adresse indebar overdragelse af Tingstrøms virksomhed på Borups Allé eller en del heraf i virksomhedsoverdragelseslovens forstand med den virkning, at ISS var indtrådt i Tingstrøm rettigheder og pligter i forhold til medarbejdere, som hidtil havde arbejdet i denne kantine, herunder A.

Højesteret fastslog, at virksomhedsoverdragelsesloven skal fortolkes i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesdirektivet (Rådets direktiv 2001/23/EF). Efter direktivets artikel 1, stk. 1, litra a, finder direktivet anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller en del heraf. Efter litra b forstås herved "overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet".

Endvidere fastslog Højesteret, at der, som også fastslået i tidligere praksis - senest ved EU-Domstolens dom af 9. september 2015 (C-160/14) - skal tages hensyn til alle de faktiske omstændigheder omkring den pågældende overførsel, herunder hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om, hvorvidt der er sket en overførsel af de materielle aktiver som f.eks. bygninger og løsøre, værdien af de immaterielle aktiver på tidspunktet for overførslen, hvorvidt den nye indehaver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken, om kundekredsen overføres, samt i hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførslen er de samme, og hvor længe disse eventuelt har været indstillet. Alle disse omstændigheder kan kun indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og de kan derfor ikke vurderes isoleret.

Højesteret anså det især som afgørende, at Tingstrøm – uanset en nedgang på i omsætningen på 80 % - fortsatte kantinedriften i det samme køkken og med de samme driftsmidler som hidtil, herunder maskiner og køkkeninventar.

ISS overtog således ikke køkkenfaciliteter eller maskiner og udstyr, som havde været anvendt i kantinen på Borups Allé, bortset fra en enkelt røremaskine og en fødevareautomat. Endvidere overtog ISS intet af personalet (bortset fra en enkelt medarbejder, som selv søgte uopfordret efterfølgende).

Efter en helhedsvurdering af de anførte faktiske omstændigheder tiltrådte Højesteret derfor, at der ikke skete overførsel af en økonomisk enhed fra Tingstrøm til ISS, og at der derfor ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

Bird & Birds kommentarer:

Dommen er i tråd med hidtidig praksis, idet fokus er på de relevante "faktiske omstændigheder", der skal bedømmes samlet for at vurdere om der som helhed er sket en overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, og om denne har bevaret sin identitet.

I relation hertil illustrerer dommen også, hvor afgørende det især er, at der er sket en overtagelse af enten maskinel eller medarbejdere, da ingen af delene var overdraget her, og om den "overdragne" virksomhed rent faktisk fortsætter sin drift i uændret (om end reduceret) form.

Læs hele afgørelsen her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted