Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom afsagt i Østre Landsret om fastholdelsesbonus til lønmodtagere ved konkursbo

Bech Bruun
19/11/2021
Ny dom afsagt i Østre Landsret om fastholdelsesbonus til lønmodtagere ved konkursbo
Bech Bruun logo
Østre Landsret afsagde den 8. november 2021 en dom, der har taget stilling til, hvorvidt et konkursbo ved sin indtræden i nogle ansættelseskontrakter også var indtrådt i aftaler om fastholdelsesbonusser. Dommen bidrager til forståelsen af vederlagsbegrebet i konkurslovens § 56, stk. 2. Der er ansøgt om tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.

I november 2018 blev et selskab taget under rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktionsbehandlingen blev opgivet den 27. december 2018, og selskabet blev den efterfølgende dag taget under konkurs.


Den 10. januar 2019 indtrådte konkursboet i ansættelsesforholdene for blandt andet tre medarbejdere, og den 11. januar 2019 opsagde kurator de pågældende medarbejderes ansættelsesforhold med en måneds varsel, jf. konkurslovens § 55, stk. 3.


De tre medarbejdere havde forud for konkursen indgået særskilte aftaler om en fastholdelsesbonus, hvorefter medarbejderne var berettiget til bonus svarende til tre måneders løn, såfremt de forblev i deres stillinger frem til ultimo januar 2019. To af medarbejderne fratrådte deres stilling den 11. februar 2019, og den sidste af medarbejderne fratrådte sin stilling den 31. marts 2019.


Medarbejderne gjorde i sagen gældende, at konkursboet var indtrådt i ansættelsesaftalerne, herunder også de særskilte aftaler om fastholdelsesbonus, og at konkursboet derfor skulle anerkende fastholdelsesbonussen som massekrav efter konkurslovens § 93.


Kurator gjorde i sagen blandt andet gældende, at konkursboet alene var indtrådt i ansættelseskontrakterne og ikke de særskilte aftaler om fastholdelsesbonus. Derudover gjorde kurator også gældende, at aftalerne om fastholdelsesbonus var omfattet af konkurslovens § 56, stk. 2, der angår aftaler med løbende ydelser til konkursboet, for hvilke der skal udredes et vederlag for tiden efter konkursdekretet, og at fastholdelsesbonussen ikke var omfattet af vederlagsbegrebet i bestemmelsen.


Sø- og Handelsretten frifandt konkursboet, da fastholdelsesbonusserne var en præmiering

Sø- og Handelsretten fastslog i sin dom af 30. september 2020, at ansættelseskontrakterne angik en løbende ydelse til konkursboet omfattet af konkurslovens § 56, stk. 2. Sø- og Handelsretten fastslog videre, at aftalerne om fastholdelsesbonus ikke angik et arbejdsvederlag for en løbende ydelse, ”men derimod en særlig præmie for at forblive på arbejdspladsen”. Konkursboet blev på den baggrund frifundet.


Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom

Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom den 8. november 2021. Af Østre Landsrets begrundelse fremgår det, at konkursboet var indtrådt i ”ansættelsesaftalerne i deres helhed, herunder i de tilknyttede bonusaftaler”. Landsretten tillagde det ikke vægt, at konkursboet ikke havde været bekendt med fastholdelsesklausulernes eksistens.


Spørgsmål var herefter, om der var tale om et arbejdsvederlag for en løbende arbejdsydelse og – i bekræftende fald – om aftalerne om fastholdelsesbonusserne vedrørte en arbejdsydelse afholdt helt eller delvist efter konkursdekretets afsigelse.  Østre Landsret fandt – ligesom Sø- og Handelsretten – at aftalerne om fastholdelsesbonus reelt set alene var en præmiering af de respektive medarbejdere, idet aftalerne ikke indeholdt andre krav til de ansatte, end at de skulle udføre deres arbejdspligter loyalt og konstruktivt med sædvanlig tilstedeværelse som hidtil, og at bonussen således var i tillæg til deres almindelige aftalte betalinger og fordele. Konkursboet blev herefter også frifundet i Landsretten.


Bech-Bruuns kommentarer

Sø- og Handelsrettens og Østre Landsrets domme bidrager til forståelsen og anvendelsen af konkurslovens § 56, stk. 1 og stk. 2.


Overordnet fastslås det i Østre Landsrets afgørelse, at et konkursbo efter konkurslovens § 56 indtræder i de konkrete aftaler i ”deres helhed”. Kurators ukendskab til de særskilte aftaler om fastholdelsesbonus blev i sagen ikke tillagt betydning.


Derudover blev det i dommene fastslået, at et konkursbo efter konkurslovens § 56, stk. 2 alene skal udrede ”arbejdsvederlag” for perioden efter boets indtræden og frem til opsigelse. Altså skal der udredes vederlag for udført arbejde på samme måde som løn. I den konkrete sag blev fastholdelsesbonusserne ikke anset for at udgøre et vederlag, idet medarbejderne ikke skulle udføre andet for at honorere bonusaftalerne end at udføre deres hidtidige pligter loyalt, og for hvilken arbejdsudførelse de modtog sædvanligt arbejdsvederlag. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted