Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom ændrer praksis om holding­selskabers moms­fradragsret

Kromann Reumert
13/07/2018
Ny dom ændrer praksis om holding­selskabers moms­fradragsret
Ny EU-dom på området for holdingselskabers momsfradrag giver et mere klart billede af rækkevidden for fradragsretten. Samtidig underkender EU-Domstolen SKATs fortolkning på området, og åbner dermed for mulig genoptagelse af fradragsret.

Det har stor betydning for holdingselskabers samlede omkostninger i forbindelse med køb af andele i datterselskaber om, og i hvilket omfang, holdingselskabet har adgang til fradrag for moms af de omkostninger, der er afholdt i forbindel-se med købet af datterselskaberne.

For at opnå fradrag for momsbelagte omkostninger i forbindelse med erhvervelse af datterselskaber, er det et krav, at holdingselskabet skal "gribe ind" i datterselskabet.

Med den seneste EU-dom er det blevet fastslået, at et holdingselskab kan anses for at "gribe ind" i datterselskaber, når holdingselskaber udlejer fast ejendom til datterselskaber med moms. Dommen medfører også, at SKATs nuværende fortolkning af "indgriben" er i strid med EU-retten.

C-320/17, Marle Participations

Den 5. juli 2018 tog EU-Domstolen stilling i en sag, hvor et holdingselskab erhvervede et nyt datterselskab. I forbindelse med erhvervelsen afholdte holdingselskabet en række momsbelagte omkostninger, som holdingselskabet tog momsfra-drag for. Efter erhvervelsen begyndte holdingselskabet at leje en ejendom ud til datterselskabet med moms.

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt holdingselskabet kunne opnå fradragsret for udgifterne afholdt i forbindelse med er-hvervelsen af datterselskabet. EU-Domstolen skulle derfor vurdere hvorvidt holdingselskabets udlejningsaktivitet til dat-terselskabet var tilstrækkeligt grundlag for, at holdingselskabet kunne opnå fuld fradragsret for momsen på udgifterne.

EU-Domstolen kom i sagen frem til, at den momspligtige udlejningsaktivitet var tilstrækkelig til, at holdingselskabet kunne fradrage momsen på omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet.

EU-Domstolen fastslog at et holdingselskabs "indgriben" omfatter alle transaktioner, som udgør økonomisk virksomhed som omhandlet i momsdirektivet, som holdingselskabet gennemfører til fordel for datterselskabet.

Konsekvenser for dansk praksis

På baggrund af de forenede sager C-108/14, Larentia og Minerva og C-109/14, Marenave, udsendte SKAT i 2015 et styresignal SKM2015.711.SKAT, hvori SKAT fastslog, at: "Efter SKATs opfattelse kan f.eks. udlejning af maskiner og fast ejendom eller levering af rengøringsydelser, ikke anses for indgriben i administrationen af selskaber."

På baggrund af EU-Domstolens dom i sag C-320/17, Marle Participations, må det forventes, at SKAT udsender et styre-signal, der giver mulighed for genoptagelse af momsfradragsretten, idet det tidligere styresignal fra SKAT strider imod den nye praksis.

Da denne praksis ikke længere kan fastholdes, er der adgang til genoptagelse for holdingselskaber der ikke har taget momsfradrag på trods af, at de faktisk har haft ret til dette.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
24/11/2023
Skatte- og afgiftsret
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
28/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
01/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted