Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny barselsaftale om øremærket barsel

Bech Bruun
01/11/2021
Ny barselsaftale om øremærket barsel
Bech Bruun logo
Et flertal af de politiske partier i Folketinget indgik tirsdag den 26. oktober 2021 en aftale (24+24 modellen), der implementerer EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 (orlovsdirektivet), og giver hver forælder ret til 24 ugers orlov efter fødslen. Af de 24 uger er 11 uger øremærket hver af forældrene, mens de resterende 13 uger kan overføres til den anden forælder. Den nye barselsaftale forventes at træde i kraft den 2. august 2022.

Med den nye barselsaftale fastholdes det, at forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov efter fødslen, men aftalen ændrer på øremærkningen af de 48 ugers orlov.


Efter aftalen vil hver af forældrene, som udgangspunkt, have ret til 24 ugers orlov. Af de 24 uger er 11 uger øremærket til hver af forældrene. Idet de 11 uger er øremærket orlov, kan den ikke overføres indbyrdes mellem forældrene. De resterende 13 ugers orlov til hver af forældrene er ikke øremærket, og kan derfor overføres mellem forældrene.


EU-direktiv

Den 20. juni 2019 vedtog EU-direktiv 2019/1158, der blandt andet pålagde medlemsstaterne at sikre, at to måneders forældreorlov ikke kan overdrages til den anden forælder. EU’s medlemslande skal sikre gennemførslen af direktivet senest den 2. august 2022.


De nuværende regler i Danmark

De nuværende barselsregler i Danmark er reguleret i barselsloven og giver samlet set forældrene ret til 52 ugers orlov – fordelt i forskellige orlovsperioder. Af de 52 uger er fire ugers graviditetsorlov forbeholdt moderen, som afholdes før fødslen. De resterende 48 uger er fordelt med:


  • 14 ugers barselsorlov til mor, hvoraf hun har ret og pligt til at holde to af ugerne
  • To ugers fædreorlov til far/medmor
  • 32 ugers forældreorlov til den ene eller anden forældrer

Af de ovenfornævnte 48 uger kan samlet set fire uger ikke overføres til den anden forælder. De restrende uger kan – afhængig af de konkrete omstændigheder – helt eller delvist overdrages til den anden forælder.


Den nye barselsaftale

Med den nye barselsaftale, som blev indgået tirsdag den 26. oktober 2021, fastholdes den samlede mængde af orlov til forældrene. Det vil sige, at aftalen samlet set giver forældre, der er lønmodtagere, ret til 52 ugers orlov, og at moderen afholder fire af de 52 ugers graviditetsorlov før fødslen.


Den nye barselsaftale adskiller sig fra de nuværende regler ved, at en større del af orloven er øremærket den ene af forældrene og derfor ikke kan overdrages. Af de 48 uger efter fødsel er:


  • 11 uger øremærket mor
  • 11 uger øremærket far/medmor

De øremærkede 22 uger kan ikke overdrages til den anden forælder, og vil gå tabt, hvis den respektive forælder ikke afholder orloven.


De resterende 26 ugers orlov fordeles – som udgangspunkt – ligeligt mellem forældrene med 13 uger til mor og 13 uger til far/medmor. Disse uger er ikke øremærket og kan derfor overdrages indbyrdes mellem forældrene.


Det forventes, at regeringen fremsætter lovforslaget til ændring af barselslovens regler i december måned 2021, og at lovforslaget vil træde i kraft den 2. august 2022.


Særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier

Der er i den nye barselsaftale lagt op til, at soloforældre (såvel solofædre som solomødre) får 46 ugers orlov hver, og at soloforældrenes orlov kan overdrages til et nærtstående familiemedlem.


Aftalen omfatter også LGBT+-familier, hvorefter at barnets retlige forældre kan overdrage den ikke-øremærkede orlov til sociale forældre, der forventes at dække:


  • Den retlige forælders ægtefælle.
  • Den retlige forælders samlevende.
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet.
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Ifølge aftalen skal ovenstående vedrørende soloforældre og LGBT+-familer træde i kraft den 1. januar 2024.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted