Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny atomaftale med Iran – Hvad nu med eksportrestriktionerne?

Kromann Reumert
21/07/2015
Ny atomaftale med Iran – Hvad nu med eksportrestriktionerne?
Kina, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Rusland, USA og det øvrige EU har efter lange forhandlinger den 14. juli 2015 indgået en atomaftale med Iran. Aftalen medfører blandt andet, at gældende handels- og valutasanktioner mod Iran gradvist bliver udfaset. Aftalen åbner på sigt op for nye muligheder for dansk eksport til præstestyret.

Med indgåelsen af atomaftalen får FN's Internationale Atomenergiagentur (IAEA) mulighed for at sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben, og at landets atomprogram udelukkende tjener civile formål. FN's våbeninspektører får qua aftalen adgang til løbende overvågning af Irans atomfaciliteter, og som modydelse bliver en række af de nuværende handels- og valutasanktioner gradvis ophævet. Lempelserne gælder dog ikke våbenembargoen, der stadig vil være gældende som minimum de næste fem år, ligesom der vil være restriktioner på eksport af raketteknologi i yderligere otte år.

KØREPLAN FOR LEMPELSE AF SANKTIONERNE
EU har i aftalen forpligtet sig til - på sigt - at ophæve alle handels- og valutasanktioner overfor Iran. Der er dog tale om en gradvis udfasning, og EU´s eksisterende sanktioner mod Iran er da også fortsat fuldt ud gældende.

Først og fremmest er udfasningen af sanktionerne afhængig af en endelig vedtagelse af atomaftalen i de nationale parlamenter i de lande, der har indgået aftalen. Dernæst vil hele indholdet i atomaftalen blive nedskrevet i en ny resolution fra FN’s Sikkerhedsråd. Irans overholdelse af aftalen overvåges nøje, og en lempelse af sanktionerne kan blive sat i bero, hvis Iran ikke lever op til sine forpligtelser over for bl.a. våbeninspektørerne fra IAEA.

Sanktionerne kan ifølge aftalen genindføres i løbet af blot 65 dage, hvis Iran ikke overholder betingelserne. Om, og i hvilken grad, udfasningen bliver en realitet, er derfor i høj grad op til Iran selv og i øvrigt den endelige nationale vedtagelse af aftalen. Det er Kromann Reumerts vurdering, at køreplanen for lempelserne stadig står over for flere processuelle udfordringer inden aftalens materielle indhold vil slå fuld igennem for de danske virksomheder, der ønsker at genoptage eller forøge eksporten til Iran.

FORLÆNGELSE AF DE MIDLERTIDIGE LEMPELSER FRA EU
I forbindelse med indgåelsen af atomaftalen, og udsigten til en endelig udfasning af sanktionerne mod Iran, har EU besluttet at forlænge de eksisterende midlertidige lempelser af handelssanktionerne, der bl.a. gælder for pengeoverførsler. På trods af de midlertidige lempelser af eksportrestriktionerne, har de finansielle sanktioner gjort det svært for iranske banker at gennemføre internationale transaktioner. Det har bl.a. medført, at selvom europæiske virksomheder lovligt har kunne eksportere et produkt til Iran, har det været svært at få gennemført transaktionerne i praksis. Det er en af de udfordringer, som med den nye aftale forhåbentlig permanent dæmmer op for. Det er Kromann Reumerts forventning, at den nye atomaftale, på sigt, vil gøre det betydeligt nemmere for danske virksomheder at handle med Iran.

KROMANN REUMERTS ANBEFALINGER
Kromann Reumert følger udviklingen tæt og anbefaler, at danske og Europæiske virksomheder med forretningsforbindelser i Iran holder øje med atomaftalens løbende implementering, så potentielle eksportmuligheder og dermed eksportporteføljer gøres klar til den gradvise udfasning af sanktionerne. For Europæiske eksportvirksomheder kan det være særlig relevant at holde øje med, om sanktionerne for virksomhedens produkt(er) er helt eller delvist ophævet, og om der eventuelt er (gen)indført nye sanktioner, fordi landet ikke lever op til sine forpligtelser ifølge aftalen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted