Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende en privat arbejdsgivers adgang til at læse en medarbejders private e-mails

Bird & Bird
26/01/2016
Ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende en privat arbejdsgivers adgang til at læse en medarbejders private e-mails

Med udbredelsen af teknologien i samfundet opstår relevante spørgsmål i forhold til en arbejdsgivers adgang til at læse og gøre sig bekendt med medarbejderes private e-mails.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 12. januar 2016 afsagt dom vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en privat rumænsk arbejdsgiver var berettiget til at gøre sig bekendt med en medarbejders private e-mails på en arbejdsrelateret Yahoo Messenger-konto.


I den konkrete sag havde medarbejderen på baggrund af arbejdsgiverens forespørgsel oprettet en Yahoo Messenger-konto til arbejdsmæssig brug. I virksomheden var der interne retningslinjer om, at arbejdsudstyr, computere m.v. ikke måtte benyttes til private formål. Medarbejderen havde i strid med virksomhedens interne retningslinjer udvekslet private e-mails med sin forlovede og sin bror.


Efter sag ved de nationale domstole indbragte medarbejderen sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen skulle blandt andet tage stilling til, om arbejdsgiveren havde overtrådt artikel 8 i menneskerettighedserklæringen ved at gøre sig bekendt med medarbejderens private e-mails.


Artikel 8 fastslår blandt andet følgende: "Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence."


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt, at arbejdsgiveren ikke havde overtrådt artikel 8. Domstolen begrundede dette med flere forhold, blandt andet at arbejdsgiveren havde overvåget kontoen ud fra den forudsætning, at den alene blev brugt til arbejdsmæssige formål og at overvågningen var rimelig ud fra en afvejning af begge parters interesser.


I 2015 har Højesteretii i en sag taget stilling til et lignede spørgsmål. I den konkrete sag havde arbejdsgiveren gennemgået medarbejderens private e-mails, fordi arbejdsgiveren havde en mistanke om, at medarbejderen uberettiget havde videresendt fortrolige informationer fra e-mail kontoen. Højesteret fandt i denne sag, at arbejdsgiveren havde været berettiget til at gennemgå og læse medarbejderens private e-mails. Afgørelsen var blandt andet begrundet med, at virksomheden havde en intern politik, hvoraf det fremgik, at e-mails tilhørte arbejdsgiveren, og at medarbejderen ikke havde markeret nogen del af de gennemgåede mails som private.


Bird & Birds bemærkninger
Det vil bero på en konkret vurdering, om en arbejdsgiver i en given situation er berettiget til at gennemgå og læse en medarbejders private e-mails. Det kan imidlertid på baggrund afgørelserne fastslås, at virksomhedens interne politik om e-mails har betydning for adgangen til at gennemgå og læse en medarbejders private e-mails - både i forhold til den ansættelsesretlige vurdering og i forhold til vurderingen efter menneskerettighedskonventionen.


Endelig skal det bemærkes, at persondataloven stiller krav om, at en arbejdsgiver skal informere medarbejdere om overvågning af e-mails. En overtrædelse af persondataloven kan, når den nye forordning træder i kraft, udløse bøder på op til 20 millioner eller op til 4 % af koncernens globale omsætning.


(application no. 61496/08)
Gengivet i UfR 2015.1525H


 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted