Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Milliongæld var delvist forældet, da skyldners e-mail ikke afbrød forældelsen

Bech Bruun
01/11/2019
Milliongæld var delvist forældet, da skyldners e-mail ikke afbrød forældelsen
Bech Bruun logo
Østre Landsret skulle for nylig tage stilling til anvendelsesområdet for forældelseslovens § 15 vedrørende en skyldners afbrydelse af forældelse enten udtrykkeligt eller ved sin handlemåde. Afgørende for rettens vurdering var, om skyldneren ved en e-mail havde erkendt sin gældsforpligtelse ved at oplyse Finansiel Stabilitet om sin manglende betalingsevne. I modsætning til fogedretten, fandt landsretten, at skyldner med sin e-mail ikke havde ladet fordringshaveren have en berettiget forventning om, at skyldner erkendte gælden. Gældsbrevene – og dermed kravet – var derfor delvist forældet på tidspunktet for indledningen af fogedsagerne.

Finansiel Stabilitet anmodede den 18. december 2018 fogedretten om at tvangsfuldbyrde fire gældsbreve, da skyldner havde forsømt at efterkomme en opsigelse af gældsbrevene af 18. april 2009 til fuld og endelig indfrielse. Gælden skulle i henhold til gældsbrevene oprindeligt afdrages kvartalsvis, men skyldner havde aldrig formået at efterkomme sin betalingspligt, hvilket gav anledning til Finansiel Stabilitets opsigelse.

Under den samlede behandling af sagerne ved fogedretten gjorde skyldner gældende, at gældsbrevene var forældet med henvisning til, at disse var underskrevet i henholdsvis 2007 og 2008 og tvangsfuldbyrdelsen først indledt ultimo 2018. Gælden udgjorde samlet mere end 189 mio. kr.

Finansiel Stabilitet afviste, at der var indtrådt forældelse med henvisning til, at Finansiel Stabilitet den 13. april 2018 havde rykket skyldner for betaling samt opfordret skyldner til at underskrive en skylderklæring. Skyldner hverken betalte eller returnerede skylderklæringen i underskrevet stand. Derimod svarede skyldner ved e-mail af 16. april 2018, at han ikke var i stand til hverken helt eller delvist at honorere kravet.

Centralt for Finansiel Stabilitets argumentation under sagen var netop denne e-mail fra skyldner, der efter Finansiel Stabilitets opfattelse måtte sidestilles med en stiltiende skylderkendelse, der afbrød forældelsesfristen i medfør af forældelseslovens § 15.

Heroverfor gjorde skyldner gældende, at e-mailen af 16. april 2018 ikke kunne sidestilles med en skylderkendelse, men at der alene var tale om en oplysning om skyldners manglende betalingsevne, der ikke burde havde givet Finansiel Stabilitet anledning til at tro, at det ikke var nødvendigt at forfølge kravet.

Fogedretten tilsluttede sig Finansiel Stabilitets synspunkter og tillod, at gældsbrevene blev fremmet. Skyldner kærede fogedrettens afgørelse til landsretten.


Østre Landsrets kendelse 


Modsat fogedretten fandt Østre Landsret, at dele af gælden var forældet. Landsretten fandt ikke, at skyldners e-mail af 16. april 2018 kunne sidestilles med en fristafbrydende skylderkendelse efter forældelseslovens § 15. I sin begrundelse henviste landsretten til, at opgørelsen af de enkelte engagementer, herunder rentetilskrivningen, ikke var nærmere beskrevet i Finansiel Stabilitets brev til skyldner, ligesom skyldner ikke reagerede på den vedlagte skylderklæring, selvom Finansiel Stabilitet udtrykkeligt havde opfordret skyldner til at anerkende gælden.

Østre Landsret fandt dog, at forældelsesfristen skulle regnes fra henholdsvis tidspunktet for gældens kvartalsvise forfald for de ydelser, der forfaldt forud for opsigelsen den 18. april 2009. For de afdrag, der i henhold til betalingsplanen forfaldt til betaling efter den 18. april 2009, løb den 10-årige forældelsesfrist fra denne dag.

Således var ikke-betalte ydelser, der forfaldt til betaling før den 18. december 2008 (fogedrekvisitionerne var indleveret til fogedretten den 18. december 2018) forældet.


Bech-Bruuns kommentar


Dommen er udtryk for, at der skal mere til end passive besvarelser af henvendelser, før afbrydelse af forældelsen kan ske i medfør af forældelseslovens § 15. I den konkrete sag var skyldners svar på Finansiel Stabilitets henvendelse ikke i sig selv – og efter omstændighederne – tilstrækkelig til, at forældelsen blev afbrudt. Derimod kan en skyldner ved sin passivitet fortabe retten til at gøre indsigelse mod et krav, men en sådan passivitet indebærer ikke samtidig, at der løber en ny forældelsesfrist, som er tilfældet efter forældelseslovens § 15.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted