Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lov om ansættelsesklausuler er vedtaget

DLA Piper
12/12/2015
Lov om ansættelsesklausuler er vedtaget
Den længe varslede lov om ansættelsesklausuler, der tidligere på året blev fremsat, men ikke vedtaget grundet folketingsvalget den 18. juni 2015, blev den 10. december vedtaget af Folketinget.

Den nye lov omfatter alle ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere, og standardklausuler udarbejdet i henhold til funktionærlovens nugældende regler om konkurrence- og kundeklausuler er derfor uanvendelige efter den 1. januar 2016, hvis de anvendes i nye ansættelsesforhold.

Eksisterende ansatte, der har klausuler indgået før den 1. januar 2016, er fortsat omfattet af disse og de tidligere regler i funktionærloven og aftaleloven om konkurrence- og kundeklausuler, dog skal man være varsom ved ændringer i kontrakterne.

Som noget nyt i forhold til eksisterende regler vil også ikke-funktionærer være omfattet af reglerne, da loven omfatter alle lønmodtagere.

Betegnelsen ansættelsesklausuler dækker over:

  • Jobklausuler

  • Kundeklausuler

  • Konkurrenceklausuler


Den nye lov medfører et forbud mod jobklausuler med undtagelse af virksomhedsdragelsessituationer samt ved vikarbureauers anvendelse af formidlingshonorar.

For konkurrenceklausulerne skærpes reglerne på en række punkter, hvoraf de væsentligste er:

  • Lønmodtageren skal fremover være helt særligt betroet (i modsætning til de nugældende regler, hvor der kræves, at medarbejderen er særligt betroet)

  • Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en beskrivelse af, hvilke forhold der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul i det konkrete tilfælde. Det er afgørende for gyldigheden af klausulen, at denne beskrivelse er dækkende.


For kundeklausulerne skærpes reglerne ligeledes på en række punkter, hvoraf de væsentligste er:

  • Klausulerne kan alene omfatte kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig beskæftigelse med inden for de sidste 12 måneder (tidligere 18 måneder).

  • Lønmodtageren har ved afskedigelse/opsigelse krav på en liste over kunder, der er omfattet af klausulen. I fald lønmodtageren har haft mange kunder, kan dette være en faldgrube, hvis der er risiko for, at nogen glemmes.


For både kunde- og konkurrenceklausuler gælder det, at de først kan træde i kraft efter, at lønmodtageren har været uafbrudt beskæftiget i 6 måneder. Klausulerne kan maksimalt have en varighed på 12 måneder.

Såfremt man ønsker at indgå både en kunde- og en konkurrenceklausul (en såkaldt kombineret klausul), kan denne maksimalt have en varighed på 6 måneder.

Klausulerne kan fortsat opsiges med en måneds varsel, men ofte vil en opsigelse udløse en pligt til at betale 2 måneders kompensation.

Kompensationen for klausulerne stiger, og der indføres nye regler om 2 måneders engangskompensation. Reglerne om adgang til modregning af løn fra andet passende arbejde efter fratræden afskaffes, og i stedet opereres der med en nedsat kompensation fra den 3. måned.

 

LETT BEMÆRKER

Eftersom det bliver dyrere at benytte klausuler, skal virksomhederne nøje overveje, om de har behov herfor, og hvorvidt de kan nøjes med en klausul på 6 måneder i stedet for 12 måneder.

Det skal overvejes, om det skal have indflydelse på, hvor mange erhvervshemmeligheder/kunder lønmodtageren indvies i de første 6 måneder, at klausulerne først træder i kraft efter 6 måneders anciennitet.

For lønmodtagere med kundeklausuler skal det overvejes, om det rent administrativt kan betale sig løbende at ajourføre en liste over lønmodtagerens kunder for at minimere risikoen for at glemme nogen, når der skal udarbejdes en liste ved opsigelsen/fratrædelsen.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted