Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Længeventet regelsæt: Få indblik i lovforslaget til ny dansk databeskyttelseslov

TVC Advokatfirma
01/11/2017
Længeventet regelsæt: Få indblik i lovforslaget til ny dansk databeskyttelseslov

Regeringen har fremsat et lovforslag, som indeholder de nationale regler, der skal supplerer EU-Databeskyttelsesforordningen og dermed reglerne om, hvordan persondata skal behandles efter 25. maj 2018. Lovforslaget er i vidt omfang en videreførelse af de gældende regler i persondataloven, men rummer dog en række ændringer.Med virkning pr. 25. maj 2018 træder EU-Databeskyttelsesforordningen, populært betegnet Persondataforordningen, i kraft. Forordningen regulerer på EU-niveau, hvordan persondata skal behandles. Forordningen er almengyldig, og er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Forordningen overlader dog medlemsstaterne et nationalt råderum til at fastsætte supplerende regler på en lang række områder. På visse områder har medlemsstaterne en pligt til at fastsætte supplerende regler, mens det på andre områder er frivilligt.

Regeringen fremsatte den 25. oktober 2017 lovforslaget, som fastsætter de nationale supplerende regler til Databeskyttelsesforordningen i en generel lov.


En videreførelse af de gældende regler i persondataloven


Lovforslaget er i vidt omfang et forsøg på at sørge for, at den gældende retstilstand i videst muligt omfang kan fortsætte. Der er dog flere ændringer i lovforslaget, blandt andet indføres der en bestemmelse, som begrænser den registreredes rettigheder, ligesom der kommer en bestemmelse om tavshedspligt for databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere) og en bestemmelse for akkreditering af certificeringsorganer.


Blandt de øvrige ændringer er:


  • at der indføres en særlig hjemmel for behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold for at udfylde og supplere Databeskyttelsesforordningens regler, ligesom der indføres en bestemmelse om genanvendelse af personoplysninger, der sikrer, at genanvendelse kan ske i samme omfang som i dag

  • at forslaget og databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt skal finde anvendelse på afdøde personer i 10 år fra vedkommendes død

  • at forslaget og databeskyttelsesforordningen skal finde anvendelse på Folketinget, når der ikke sker parlamentarisk arbejde og betjening

  • at den danske ”krigsregel”, hvorefter der for oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning, og som er af særlig interesse for fremmede magter, skal træffes foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende forhold bibeholdes og omformuleres

  • at aldersgrænsen for reglerne om børns samtykke foreslås fastsat til 13 år, der er den laveste alder, som Databeskyttelsesdirektivet giver mulighed for.


Endeligt ændres reglerne om tilladelse og anmeldelse, så det i videre omfang overlades til den dataansvarlige selv at sikre, at behandlingen er i overensstemmelse med reglerne.

Hele lovforslaget kan læses her.


Er din virksomhed klar til de nye regler?


Loven gennemfører supplerende regler til Databeskyttelsesforordningen, som derved får betydning for den fremtidige behandling af persondata i Danmark. Virksomheder, der ønsker at være i compliance med gældende ret efter den 25. maj 2018, skal således overholde både EU-Databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

TVC Advokatfirmas specialister vil løbende publicere artikler, der mere specifikt behandler relevante bestemmelser i lovforslaget, senere i lovgivningsprocessen. Vores anbefaling er, at virksomheder allerede i dag aktivt forholder sig til de kommende regler, og vi står naturligvis parate til at hjælpe hermed. Læs mere i vores fokusområde om persondata.

 

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny cyberregulering: lovforslag til NIS2, DORA og CER klar til februar 2024
Ny cyberregulering: lovforslag til NIS2, DORA og CER klar til februar 2024
09/10/2023
IT- og telekommunikation, Compliance, Persondata
Hotelkæde straffet med bøde på kr. 1 mio. for overtrædelse af GDPR
Hotelkæde straffet med bøde på kr. 1 mio. for overtrædelse af GDPR
20/10/2023
Persondata
Nye regler for etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Nye regler for etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
17/11/2023
Life Science & Health Care, Persondata
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
16/11/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, EU-ret
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
23/11/2023
Immaterialret, Persondata
Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys
Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys
28/11/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted