Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunen havde opfyldt sin tilpasnings­forpligtelse

Kromann Reumert
12/10/2015
Kommunen havde opfyldt sin tilpasnings­forpligtelse
Sagen angik en medarbejder, der led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Handicappet bevirkede, at hun ikke kunne bestride en stilling på mere end 18 arbejdstimer om ugen. Da hendes stilling hos en kommune imidlertid krævede, at opgaverne blev varetaget af én person, der havde en arbejdstid på mere end 18 timer om ugen, blev hun afskediget. Landsretten fandt det godtgjort, at det ville udgøre en uforholdsmæssig byrde at bibeholde medarbejderen i stillingen. Afskedigelsen fandtes derfor ikke at være i strid med forskelsbehandlingsloven.

(Vestre Landsrets dom af 14. september 2015)

SAGEN KORT
Sagen vedrørte en medarbejder (M), som arbejdede som sekretær i en kommune. M led af en varig sygdom, der udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Sygdommen bevirkede, at M ikke kunne bestride en stilling på mere end 18 timer om ugen. Stillingen som sekretær krævede imidlertid, at opgaverne som udgangspunkt blev varetaget af én person, og at arbejdstiden var mere end 18 timer om ugen. Kommunen undersøgte derfor mulighederne for, at M i stedet kunne rykke til en anden passende ledig stilling i kommunen. Da der ikke var nogen passende ledige stillinger, valgte kommunen at afskedige M.

M gjorde herefter gældende, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, da kommunen ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. M bestred, at det ville have været en uforholdsmæssig byrde for kommunen at nedsætte M's arbejdstid fra 30 til 18 timer, da de ved arbejdstidsreduktionen frigjorte 12 timer blot kunne fordeles blandt de øvrige administrativt fastansatte medarbejdere på nedsat tid. M gjorde endvidere gældende, at kommunen ikke havde undersøgt mulighederne for at finde en anden passende stilling i kommunen, idet kommunen først efter afskedigelsen tilbød en anden stilling, som M dog takkede nej til grundet den lange transporttid, der ikke harmonerede med hendes handicap. Endeligt gjorde M gældende, at det var en skærpende omstændighed, at M på opsigelsestidspunktet var blevet indstillet til et fleksjob.

Kommunen gjorde gældende, at afskedigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da kommunen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Stillingen som sekretær udgjorde en personlig assistentfunktion, som krævede fleksibilitet og et samlet overblik og kunne ikke varetages med en arbejdstid på 18 timer om ugen. Det var derudover ikke muligt at lade M fortsætte i en anden funktion på det team, M var en del af, da der allerede var flere medarbejdere på nedsat tid på grund af skånehensyn. Endeligt ville det udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for kommunen, såfremt der skulle oprettes en ny stilling til M, da der hverken var behov eller økonomi hertil.

LANDSRETTENS DOM
Landsretten fandt det godtgjort, at stillingen krævede, at opgaverne som udgangspunkt blev varetaget af én person, og at behovet for tilstedeværelse var mere end 18 timer om ugen. M ville derfor ikke være disponibel i fornødent omfang, og kommunen ville blive pålagt en uforholdsmæssig stor byrde, såfremt den skulle lade M fortsætte i stillingen med en nedsat arbejdstid på 18 timer om ugen.

Landsretten fandt ikke, at den omstændighed, at M blev bevilget et fleksjob i opsigelsesperioden, kunne føre til et andet resultat. Landsretten fandt tillige anledning til at bemærke, at kommunen havde tilbudt at undersøge muligheden for beskæftigelse i 18 timer om ugen på en af kommunens andre arbejdspladser. Efter afskedigelsen fortsatte kommunen med at undersøge, om der opstod passende ledige stillinger i kommunen, og kommunen tilbød M en stilling på nedsat tid, da der opstod mulighed herfor.

Landsretten fandt, ligesom byretten, på ovennævnte baggrund, at opsigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, hvorfor kommunen blev frikendt.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen er med til at afgrænse, hvad der vil være en uforholdsmæssig stor byrde for en arbejdsgiver, når en medarbejder i en nøglefunktion har behov for at gå ned i tid. I den konkrete sag var det tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren kunne bevise, at stillingen ikke kunne varetages på nedsat tid, og at det driftsmæssigt og økonomisk ville udgøre en uforholdsmæssig byrde at skulle fordele stillingen mellem flere medarbejdere.

Kromann Reumert førte sagen for kommunen. Modparten har søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted