Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan du tælle til 120 sygedage?

Delacour
21/12/2014
Kan du tælle til 120 sygedage?
En arbejdsgivers afslag på en sygemeldt medarbejders tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet udvider ikke perioden på de 120 dage med løn under sygdom.

Funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-sygedagsreglen)
Ifølge funktionærlovens § 5, stk. 2 kan en arbejdsgiver – såfremt det er aftalt skriftligt – opsige funktionæren med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage.

 

Delvist fraværende på grund af sygdom 
I praksis kan der opstå forskellige problemstillinger i forhold til, hvorledes de 120 sygedage skal beregnes, hvilket har givet anledning til et utal af retssager.

En af problemstillingerne har været, hvordan delvist sygefravær skulle håndteres. Ved delvist sygefravær har Højesteret tidligere fastslået, at dette fravær skal medregnes med den faktiske fraværstid og ikke med en hel dag ved opgørelsen af de 120 sygedage.

 

Arbejdsgiveren afviser lønmodtagerens tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet
Den almindelige regel er, at en sygemeldt lønmodtager er forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed i det omfang, denne helt eller delvist er i stand til at udføre arbejde for arbejdsgiveren. Derimod er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at modtage lønmodtagerens arbejdskraft på nedsat tid, og er således berettiget til at afvise lønmodtagerens tilbud herom.

Spørgsmålet er herefter, hvilken betydning det har for opgørelsen af de 120 sygedage, at en arbejdsgiver afviser en sygemeldt lønmodtagers tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet. I den forbindelse har det været omtvistet, om efterfølgende sygedage herefter skal betragtes som fulde sygedage, eller om der i opgørelsen skal tages højde for, at medarbejderen rent faktisk er i stand til at genoptage arbejdet på nedsat tid.

Dette principielle spørgsmål skulle landsretten tage stilling til i den nedenfor nævnte dom.

 

Vestre Landsrets dom af 5. november 2014

Sagen omhandlede en lønmodtager, som var langtidssygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress.

På et tidspunkt i forløbet tilbød lønmodtageren at genoptage arbejdet på nedsat tid. Arbejdsgiveren afslog lønmodtagerens tilbud herom, da dette ikke var foreneligt med arbejdsgangen i virksomheden. Der var under sagen ikke enighed om, i hvilket omfang (antal timer/dage) lønmodtageren havde tilbudt at genoptage arbejdet.

Arbejdsgiveren opsagde herefter lønmodtageren efter funktionærlovens § 5, stk. 2, da denne havde oppebåret løn under sygdom i i alt 121,5 dage.

Lønmodtageren var af den opfattelse, at arbejdsgiveren ikke kunne medregne dage som hele sygedage, efter det tidspunkt, hvor lønmodtageren havde tilbudt at genoptage arbejdet på nedsat tid.

Landsretten udtalte, at

”I en situation, hvor en arbejdsgiver – berettiget – har afslået et tilbud fra en sygemeldt ansat om at arbejde på deltid under sygdommen, og hvor den ansatte derfor ikke arbejder i perioden, hvor vedkommende oppebærer løn under sygdom, sker der ikke en udvidelse af perioden på de 120 dage med løn under sygdom. Dette gælder også i en situation, hvor den sygemeldte ansatte tilbyder at arbejde et bestemt antal timer om ugen”.

Herefter var opsigelsen efter 120-sygedagsreglen berettiget.

 

DELACOUR bemærker
Dommen viser, at en arbejdsgiver kan afvise en lønmodtagers tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet, uden at dette udvider perioden på 120 dage med løn under sygdom. Dette forudsætter dog, at arbejdsgiveren berettiget har afslået et sådant tilbud.

DELACOUR anbefaler, at du som arbejdsgiver altid søger rådgivning hos advokat forinden opsigelse af sygemeldt lønmodtager gennemføres, herunder opsigelse efter 120-sygedagsreglen.

Hvis opsigelsen er uberettiget, har lønmodtageren ret til sit almindelige opsigelsesvarsel, ligesom lønmodtageren kan være berettiget til godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærloven eller efter anden beskyttelseslovgivning, fx forskelsbehandlingsloven på grund af handicap. I sidstnævnte tillfælde kan godtgørelsen udgøre op til 12 måneders løn.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted