Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Interne dokumenter godtgjorde, at afskedigelse af gravid medarbejder var sagligt begrundet

Kromann Reumert
30/05/2017
Interne dokumenter godtgjorde, at afskedigelse af gravid medarbejder var sagligt begrundet
En kvindelig medarbejder blev afskediget fire dage efter, at hun havde oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Det fremgik af en række interne dokumenter, at ledelsen forud for oplysningen om medarbejderens graviditet havde besluttet at afskedige hende. Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 21. marts 2017


Sagen kort


En kvindelig medarbejder (M) var ansat hos virksomheden (A), der som følge af økonomiske problemer havde igangsat en større afskedigelsesrunde. Afskedigelsesrunden blev varslet A's medarbejdere, og dagen efter varslingen sendte M en e-mail til direktøren i A, hvori hun oplyste om sin graviditet. Fire dage senere blev M afskediget. M gjorde herefter gældende, at hendes graviditet var en af årsagerne til, at hun var blevet udvalgt til afskedigelse.

Det fremgik af en række interne dokumenter, herunder et udkast til et fremtidigt organisationsdiagram, en liste over medarbejdere, der skulle opsiges, samt en skriftlig korrespondance mellem virksomhedens ledere, at ledelsen forud for M's oplysning om hendes graviditet havde truffet beslutningen om at afskedige M.

M anførte hertil, at de interne dokumenter, som beskrev hvilke medarbejdere ledelsen havde besluttet at afskedige, ikke stemte overens med de reelle foretagne afskedigelser.
A gjorde gældende, at M var udvalgt til afskedigelse forud for A's viden om M's graviditet, og at der derfor ikke var sket forskelsbehandling på grund af køn.


Ligebehandlingsnævnets afgørelse


Indledningsvist fastslog Ligebehandlingsnævnet, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Da M i den konkrete sag blev opsagt efter at have oplyst A om sin graviditet, var det herefter A, som skulle løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i hendes graviditet.

Ligebehandlingsnævnet fandt herefter, at A's interne dokumenter med enkelte undtagelser stemte overens med de medarbejdere, som senere blev afskediget. Det fremgik derudover af ledelsens skriftlige korrespondance, at A allerede forud for M's oplysning om graviditet havde påtænkt at afskedige M.

Henset til ovenstående, samt at afskedigelsen fandt sted som led i en større afskedigelsesrunde, konkluderede Ligebehandlingsnævnet, at A havde godtgjort, at afskedigelsen af M hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet.
A blev herefter frifundet.


Hvad viser afgørelsen?


Afgørelsen viser, at en arbejdsgivers interne dokumenter i form af et organisationsdiagram, en liste over påtænkte opsigelser samt skriftlig korrespondance kan løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er begrundet i medarbejderens graviditet eller barselsorlov.

Hvis en virksomhed påtænker at afskedige en eller flere medarbejdere, bør virksomheden sikre sig tilstrækkelig dokumentation for den påtænkte afskedigelse før afskedigelsen af medarbejderen finder sted.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted