Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ingen generel afskedigelses­beskyttelse af arbejds­miljø­repræsentant

Kromann Reumert
07/11/2016
Ingen generel afskedigelses­beskyttelse af arbejds­miljø­repræsentant


En medarbejder, der også fungerede som arbejdsmiljørepræsentant, blev afskediget fra sin stilling som IT-medarbejder grundet samarbejdsvanskeligheder med arbejdsgiveren. Medarbejderen og hendes fagforbund gjorde gældende, at medarbejderen som arbejdsmiljørepræsentant nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Både Københavns Byret og Østre Landsret har nu fastslået, at der ikke gælder nogen generel beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Østre Landsret har dog med denne dom fastslået, at arbejdsmiljørepræsentanter kan være særligt beskyttet, såfremt der på det faglige område, hvor de er ansat, eller et tilsvarende fagligt område, gælder en overenskomst, der fastsætter særlige beskyttelsesregler. Østre Landsret fandt i den konkrete sag, at medarbejderen kunne påberåbe sig Industriens Funktionæroverenskomst, selvom medarbejderen ikke selv var omfattet af overenskomsten. Afskedigelsen af medarbejderen var derfor kun berettiget, hvis den var begrundet i tvingende årsager. Landsretten fandt efter bevisførelsen, at dette ikke var godtgjort, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til fem måneders løn.

Østre Landsrets dom af 16. august 2016

 

Sagen kort

Sagen vedrørte en medarbejder (M), som blev afskediget fra sin stilling som IT-medarbejder hos en virksomhed (A). Afskedigelsen var begrundet i M's uhensigtsmæssige tilgang til den stigende arbejdsbyrde, som udløste samarbejdsvanskeligheder mellem M og A. M var valgt som arbejdsmiljørepræsentant for medarbejderne i virksomheden og mente som følge deraf, at hun nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

M og hendes fagforbund gjorde gældende, at arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af arbejdsvilkårene på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende område. Da virksomheden ikke var dækket af en overenskomst, der dækkede IT-medarbejderne, gjorde M og hendes fagforbund gældende, at beskyttelsen kunne hentes i overenskomster gældende på lignende faglige områder, herunder andre IT-overenskomster og overenskomster gældende for funktionærer.

Østre Landsret skulle ikke behandle, hvorvidt der var tale om en usaglig afskedigelse, da A havde valgt at betale den godtgørelse på tre måneders løn, som M var blevet tilkendt af byretten. M mente dog, at hun havde ret til yderligere godtgørelse med henvisning til flere forskellige overenskomster.

A gjorde gældende, at der ikke forelå en overenskomst på "tilsvarende fagligt område", og at M derfor ikke var beskyttet mod afskedigelse efter skærpede regler.

 

Københavns Byrets dom af 27. marts 2015

Byretten fandt, at der ikke gælder en generel skærpet beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, men at skærpet beskyttelse kan følge af en overenskomst på området eller et tilsvarende område. Beskyttelsen afhænger således af, om der inden for det faglige område eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Byretten anså det ikke godtgjort, at der fandtes en tilsvarende overenskomst, som fandt anvendelse i den konkrete situation. Byretten fandt derfor, at M således alene var beskyttet som følge af sin status som funktionær, hvorfor M havde krav på godtgørelse svarende til tre måneders løn for usaglig afskedigelse.

Læs Kromann Reumerts omtale af byrettens afgørelse

 

Østre Landsrets dom af 16. august 2016

Østre Landsret tiltrådte af grundene anført af Københavns Byret, at der hverken efter ordlyden af arbejdsmiljøloven eller forarbejderne til samme, var grundlag for at fastslå, at der gælder en almindelig regel om, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder særlig afskedigelsesbeskyttelse.

Østre Landsret bemærkede herefter, at de virksomhedsoverenskomster, som M havde påberåbt sig, tog deres afsæt i konkrete virksomheders forhold, og at beskyttelsesområdet i disse overenskomster derfor ikke ville kunne gælde for andre virksomheder. Landsretten fastslog dog, at der under hensyn til formålet med arbejdsmiljølovens bestemmelser ikke var grundlag for at foretage en snæver afgrænsning af det faglige område i forhold til arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsopgaver.
Selvom Industriens Funktionæroverenskomst, som var blandt de påberåbte overenskomster, efter ordlyden af overenskomstens område ikke omfattede akademikere, skulle arbejdsmiljøloven ifølge landsretten fortolkes sådan, at en overenskomst, der gælder for andre medarbejdere i virksomheden ville kunne anvendes ved afgrænsningen af det "tilsvarende faglige område".

Da M's faglige arbejdsområde var IT-arbejde, som var dækket af overenskomsten, og da flere af M's kollegaer havde en uddannelse, der medførte, at disse ville være dækket af overenskomsten, samt at M var arbejdsmiljørepræsentant for disse, vurderede Østre Landsret, at Industriens Funktionæroverenskomst alligevel kunne anvendes. M nød derfor samme beskyttelse mod afskedigelse som arbejdsmiljørepræsentanter omfattet af overenskomsten.

A skulle derfor løfte bevisbyrden for, at der forelå tvingende årsager til afskedigelsen af M, hvilket ikke lykkedes for A. Grundet M's anciennitet i virksomheden, stillingen som arbejdsmiljørepræsentant og omstændighederne i forbindelse med afskedigelsen blev M tilkendt en godtgørelse svarende til fem måneders løn.

 

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at der ikke gælder en generel beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanter kan imidlertid nyde særlig beskyttelse, såfremt der på det faglige område, hvor de er ansat eller et tilsvarende fagligt område foreligger en overenskomst, som fastsætter beskyttelsesregler for tillidsrepræsentanter.
Dommen viser også, at der i lignende situationer, hvor arbejdsmiljørepræsentanten ikke er omfattet af nogen af de overenskomster, der finder anvendelse på det arbejde, der udføres i virksomheden, skal foretages en konkret vurdering af, om der findes en anden overenskomst på arbejdsmarkedet, som kunne gælde for det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanten udfører. I dommen lagde Østre Landsret herunder vægt på, at den påberåbte overenskomst dækkede andre ansatte i virksomheden som udførte arbejde inden for samme område som arbejdsmiljørepræsentanten.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted