Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Holdingselskaber – Godt nyt om momsen?

Kromann Reumert
05/08/2015
Holdingselskaber – Godt nyt om momsen?
Afgørelsen fra EU-Domstolen i sagerne C-108/14 og C-109/14 (Larentia + Minerva) sætter spørgsmålstegn ved, om SKATs hidtidige praksis for fradrag for moms i forbindelse med holdingselskabers køb af datterselskaber kan opretholdes.

Det har stor betydning for holdingselskabers omkostninger i forbindelse med køb af aktier og anparter i datterselskaber, om og i hvilket omfang moms på f.eks. rådgiverydelser afholdt i forbindelse med købene kan fradrages.

SKAT har hidtil opretholdt en praksis, hvorefter fradrag for moms har været begrænset til tilfælde, hvor holdingselskabet aktivt griber ind i de pågældende datterselskabers administration ved f.eks. salg af administrationsydelser til datterselskaberne. I disse tilfælde har fradragsretten yderligere været begrænset skønsmæssigt til den del af holdingselskabets aktivitet, der ligger inden for momsloven (hvilket det blotte ejerskab af aktier eller anparter ikke gør). I praksis betyder det, at SKAT alene har anerkendt en meget begrænset fradragsret i sådanne tilfælde.

EU-DOMSTOLENS DOM
I sin dom besvarer EU-domstolen en række momsretlige spørgsmål, herunder hvorledes fradragsretten skal bestemmes for indgående moms på ydelser, som et holdingselskab har afholdt "i forbindelse med tilvejebringelse af kapital til erhvervelse af andele i datterselskaber (...), når holdingselskabet senere (...) leverer forskellige momspligtige tjenesteydelser til disse selskaber".

Fastlæggelse af momsfradragsretten
Spørgsmålet angik således fastlæggelse af momsfradragsretten, når et (aktivt) holdingselskab - der tager del i sine datterselskabers administration, og derved har aktiviteter inden for momslovens anvendelsesområde - har udgifter i form af f.eks. rådgiveromkostninger i forbindelse med erhvervelse af datterselskaberne og ønsker at fradrage momsen på disse omkostninger.

EU-Domstolen svarede, at for aktive holdingselskaber er disse omkostninger at anse som "generalomkostninger" i momsretlig henseende.

Det vil sige, at såfremt et holdingselskab yder momspligtige administrationsydelser til sine datterselskaber, kan moms på rådgiveromkostninger afholdt i forbindelse med erhvervelsen af disse datterselskaber fradrages fuldt ud som generalomkostninger. Fradragsretten begrænses i sådanne tilfælde kun, når holdingselskabet tillige yder momsfrie ydelser som f.eks. visse finansielle ydelser.

EU-Domstolen svarede også, at i situationer, hvor et holdingselskab alene deltager i administrationen af visse, men ikke alle, sine datterselskaber, fastlægges fradragsretten skønsmæssigt efter nationale regler til den andel af holdingselskabets omkostninger, der relaterer sig til aktiviteter omfattet af momssystemet.

DOMMENS BETYDNING
EU-domstolens afgørelse betyder formentlig, at SKATs hidtidige praksis ikke længere kan opretholdes.

En sandsynlig praksisændring er, at der indrømmes fuldt fradrag for moms på aktive holdingselskabers rådgiveromkostninger i forbindelse med erhvervelse af datterselskaber.

EU-Domstolens afgørelse angår afgiftsperioder tilbage til 2005, og der kan således potentielt ske genoptagelse af momsen tilbage til 2005. Vi anbefaler derfor, at man som holdingselskab hurtigst muligt undersøger, om der er basis for et tilbagebetalingskrav mod SKAT.

Kromann Reumert hjælper gerne med nærmere undersøgelse af mulighederne for tilbagebetaling.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
I går
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted