Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteretsdom om havelågebeskatning stiller skatteyder dårligere, end hvis han var blevet hjemme

Focus Advokater
08/12/2014
Højesteretsdom om havelågebeskatning stiller skatteyder dårligere, end hvis han var blevet hjemme
Focus Advokater logo
Højesteret har i en sag om fraflytterbeskatning af aktier afgjort, at der ikke skal beregnes hovedaktionærnedslag, når aktierne på et senere tidspunkt afstås, og skatten forfalder til betaling.

Udtrykket ”havelågebeskatning” dækker over den beskatning, der udløses, når en person eller et selskab flytter ud af Danmark og ophører med at være fuldt skattepligtig til Danmark. Skattemæssigt anses personen for at have solgt sine aktier på tidspunktet for fraflytningen. Selvom personen altså ikke sælger sine aktier, men beholder dem, udløser selve fraflytningen skat.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at en persons fraflytning udløser havelågebeskatning af aktier.
Det er et krav, at aktierne har en kursværdi på kr. 100.000 eller mere, eller at der i beholdningen er aktier med en negativ anskaffelsessum.
Det er derudover et krav, at personen har været skattepligtig af aktiegevinster til Danmark i 7 år inden for de sidste 10 år, eller at aktierne er erhvervet ved succession, uanset hvor længe, personen har boet i Danmark.
Da der jo ikke er en salgssum at beregne skatten ud fra på fraflytningstidspunktet, skal aktierne værdiansættes efter deres markedsværdi.

Ved beregningen af den skattepligtige gevinst kan personen få hovedaktionærnedslag, hvis betingelser herfor er opfyldt. Hovedaktionærnedslag er et nedslag, der gives på aktier, der er erhvervet før den 18.5.1993. Det er et krav, at aktierne i 1993 var hovedaktionæraktier - dvs. ejet af personen eller hans nærtstående med mindst 25%.

Den skat, der beregnes på fraflytningstidspunktet er i princippet den endelige skat. Man kan dog opnå henstand med betaling af skatten. Herefter udløses beskatningen, efterhånden som personen sælger ud af aktierne. Skatten, der skal betales efterhånden som aktierne afstås, beregnes ud fra den gevinst, der rent faktisk opnås. Dog skal der ikke betales en skat, der er højere end det beløb, der er givet henstand for. Når alle aktierne er solgt, bortfalder den eventuelt resterende henstandssaldo.

I højesteretssagen havde personen fået hovedaktionærnedslag ved beregningen af skatten på fraflytningstidspunktet. Han havde henstand med betaling af skatten. Da han på et senere tidspunkt likviderede selskabet og skulle afregne skatten, ønskede han at beregne hovedaktionærnedslag på samme vis som på fraflytningstidspunktet. Det fik han ikke medhold i.

Den skat, personen endte med at betale, blev således højere, end hvis han var blevet i Danmark. Hvis han var blevet i Danmark, havde han haft mulighed for at beregne hovedaktionærnedslag ved opgørelsen af skatten i forbindelse med likvidationen. Det fik han ikke i denne situation, hvor han var fraflyttet Danmark.

Højesteret mente ikke, at de EU-retlige regler kunne medføre et andet resultat.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Er der styr på årsopgørelsen for 2017?
Er der styr på årsopgørelsen for 2017?
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Pengeoverførsler fra udlandet
Pengeoverførsler fra udlandet
22/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted