Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Kommunes videregivelse af helbreds­oplysninger til en medarbejders arbejdsgiver var i overens­stemmelse med persondataloven

Kromann Reumert
17/02/2017
Højesteret: Kommunes videregivelse af helbreds­oplysninger til en medarbejders arbejdsgiver var i overens­stemmelse med persondataloven
I en nylig dom har Højesteret fastslået, at en kommunes videregivelse af helbredsoplysninger som led i en partshøring var berettiget, blandt andet fordi de personer, som modtog oplysningerne, var underlagt tavshedspligt.

SAGEN KORT
En medarbejder blev afskediget efter 13 års ansættelse i en selvejende institution (arbejdsgiveren). Et par dage efter opsigelsen af medarbejderen blev medarbejderen sygemeldt på ubestemt tid. Der blev i den forbindelse udarbejdet en statusattest, hvoraf det fremgik, at medarbejderen var i en depressiv tilstand, men at medarbejderen ikke ville tage imod antidepressiv behandling.

Kommunen påtænkte at indstille refusion af sygedagpenge til arbejdsgiveren, da kommunen blev opmærksom på, at medarbejderen ikke havde taget imod tilbuddet om antidepressiv behandling. Kommunen foretog derfor partshøring af arbejdsgiveren. I høringsbrevet vedlagde kommunen kopi af medarbejderens statusattest med en detaljeret beskrivelse af medarbejderens helbredsmæssige status og lægens overvejelser herom.

Medarbejderen lagde herefter sag an mod kommunen og gjorde gældende, at videregivelsen af hendes helbredsoplysninger var sket i strid med persondataloven og forvaltningsloven. Medarbejderen gjorde krav på en godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven.

HØJESTERETS DOM
Højesteret udtalte, at oplysningerne i statusattesten var til ugunst for arbejdsgiveren, der som arbejdsgiver modtog dagpengerefusion under medarbejderens sygdom, og at oplysningerne i attesten måtte anses for at være af væsentlig betydning for den påtænkte afgørelse. Herefter konkluderede Højesteret, at kommunen havde haft pligt til at foretage partshøring af arbejdsgiveren efter forvaltningsloven, inden kommunen traf beslutningen om, hvorvidt refusionen skulle indstilles.

Spørgsmålet var herefter, om kommunen skulle have begrænset arbejdsgiverens ret til partshøring under hensyn til medarbejderens private interesse i, at oplysningerne ikke blev videregivet.

Højesteret udtalte, at der ved besvarelsen af dette spørgsmål skulle lægges vægt på, at der var tale om følsomme oplysninger om medarbejderens psykiske helbredstilstand, men at beskrivelsen i attesten måtte antages at svare til, hvad der er forholdsvist almindeligt for en person, der er sygemeldt som følge af en krisetilstand efter en uansøgt afskedigelse.

Desuden tillagde Højesteret det betydning, at den påtænkte afgørelse var bebyrdende for arbejdsgiveren, at de personer hos arbejdsgiveren, som modtog oplysningerne, var underlagt tavshedspligt, og at oplysningerne havde væsentlig betydning for arbejdsgiverens mulighed for at kommentere på kommunens beslutning.

På baggrund af ovenstående fandt Højesteret, at kommunen ved at videregive statusattesten i sin helhed ikke havde tilsidesat sin tavshedspligt, og at videregivelsen var nødvendig for at fastslå, om arbejdsgiveren havde krav på dagpengerefusion under medarbejderens fortsatte sygdom. Derfor var videregivelsen i overensstemmelse med persondatalovens § 7, stk. 2. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

KROMANN REUMERTS BEMÆRKNINGER
Persondatalovens regler yder særlig beskyttelse i forhold til følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger, og mulighederne for videregivelse af sådanne oplysninger er yderst begrænsede. Dommen viser dog, at der kan være sådanne særlige, konkrete omstændigheder, der gør det lovligt at videregive følsomme oplysninger om for eksempel helbred.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted