Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Kommunes videregivelse af helbreds­oplysninger til en medarbejders arbejdsgiver var i overens­stemmelse med persondataloven

Kromann Reumert
17/02/2017
176
Højesteret: Kommunes videregivelse af helbreds­oplysninger til en medarbejders arbejdsgiver var i overens­stemmelse med persondataloven
Kromann Reumert logo
I en nylig dom har Højesteret fastslået, at en kommunes videregivelse af helbredsoplysninger som led i en partshøring var berettiget, blandt andet fordi de personer, som modtog oplysningerne, var underlagt tavshedspligt.

SAGEN KORT
En medarbejder blev afskediget efter 13 års ansættelse i en selvejende institution (arbejdsgiveren). Et par dage efter opsigelsen af medarbejderen blev medarbejderen sygemeldt på ubestemt tid. Der blev i den forbindelse udarbejdet en statusattest, hvoraf det fremgik, at medarbejderen var i en depressiv tilstand, men at medarbejderen ikke ville tage imod antidepressiv behandling.

Kommunen påtænkte at indstille refusion af sygedagpenge til arbejdsgiveren, da kommunen blev opmærksom på, at medarbejderen ikke havde taget imod tilbuddet om antidepressiv behandling. Kommunen foretog derfor partshøring af arbejdsgiveren. I høringsbrevet vedlagde kommunen kopi af medarbejderens statusattest med en detaljeret beskrivelse af medarbejderens helbredsmæssige status og lægens overvejelser herom.

Medarbejderen lagde herefter sag an mod kommunen og gjorde gældende, at videregivelsen af hendes helbredsoplysninger var sket i strid med persondataloven og forvaltningsloven. Medarbejderen gjorde krav på en godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven.

HØJESTERETS DOM
Højesteret udtalte, at oplysningerne i statusattesten var til ugunst for arbejdsgiveren, der som arbejdsgiver modtog dagpengerefusion under medarbejderens sygdom, og at oplysningerne i attesten måtte anses for at være af væsentlig betydning for den påtænkte afgørelse. Herefter konkluderede Højesteret, at kommunen havde haft pligt til at foretage partshøring af arbejdsgiveren efter forvaltningsloven, inden kommunen traf beslutningen om, hvorvidt refusionen skulle indstilles.

Spørgsmålet var herefter, om kommunen skulle have begrænset arbejdsgiverens ret til partshøring under hensyn til medarbejderens private interesse i, at oplysningerne ikke blev videregivet.

Højesteret udtalte, at der ved besvarelsen af dette spørgsmål skulle lægges vægt på, at der var tale om følsomme oplysninger om medarbejderens psykiske helbredstilstand, men at beskrivelsen i attesten måtte antages at svare til, hvad der er forholdsvist almindeligt for en person, der er sygemeldt som følge af en krisetilstand efter en uansøgt afskedigelse.

Desuden tillagde Højesteret det betydning, at den påtænkte afgørelse var bebyrdende for arbejdsgiveren, at de personer hos arbejdsgiveren, som modtog oplysningerne, var underlagt tavshedspligt, og at oplysningerne havde væsentlig betydning for arbejdsgiverens mulighed for at kommentere på kommunens beslutning.

På baggrund af ovenstående fandt Højesteret, at kommunen ved at videregive statusattesten i sin helhed ikke havde tilsidesat sin tavshedspligt, og at videregivelsen var nødvendig for at fastslå, om arbejdsgiveren havde krav på dagpengerefusion under medarbejderens fortsatte sygdom. Derfor var videregivelsen i overensstemmelse med persondatalovens § 7, stk. 2. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

KROMANN REUMERTS BEMÆRKNINGER
Persondatalovens regler yder særlig beskyttelse i forhold til følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger, og mulighederne for videregivelse af sådanne oplysninger er yderst begrænsede. Dommen viser dog, at der kan være sådanne særlige, konkrete omstændigheder, der gør det lovligt at videregive følsomme oplysninger om for eksempel helbred.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted