Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Godtgørelse for overskridelse af 48-timers-reglen

IUNO
12/12/2017
Godtgørelse for overskridelse af 48-timers-reglen


Højesteret har netop slået fast, at godtgørelse for overtrædelse af 48-timers-reglen udløser en godtgørelse til medarbejderen på 25.000 kroner, medmindre der er særlige argumenter for at hæve eller sænke beløbet.
 

En mand blev ansat som traktorfører hos en virksomhed, og i ansættelseskontrakten blev den ugentlige arbejdstid sat til 42,5 timer. I de efterfølgende år arbejdede traktorføreren imidlertid mere end 48 timer om ugen i gennemsnit og modtog derfor overarbejdsbetaling for arbejde ud over de 42,5 timer i overensstemmelse med ansættelseskontrakten.

Ansættelsen ophørte efter flere års ansættelse på grund af uoverensstemmelser, og traktorføreren rejste efterfølgende krav om godtgørelse for brud på 48-timers-reglen.

I henhold til 48-timers-reglen må den ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer i gennemsnit inklusiv overarbejde beregnet over en periode på fire måneder.


Højesteret: Godtgørelsen udgør som udgangspunkt 25.000 kroner


Højesteret fandt først og fremmest, at godtgørelse for overtrædelse af 48-timers-reglen som udgangspunkt bør fastsættes til 25.000 kroner, medmindre der er særlige holdepunkter for at hæve eller sænke dette beløb.

Formildende omstændigheder kan tale for at udmåle godtgørelsen til under 25.000 kroner eller slet ikke udmåle nogen godtgørelse overhovedet. Som eksempel på sådanne formildende omstændigheder nævnte Højesteret blandt andet tilfælde, hvor overtrædelsen af 48-timers-reglen er bagatel-agtig, eller hvor overskridelsen er enkeltstående, tilfældig eller undskyldelig, og arbejdsgiveren straks træffer foranstaltninger for at undgå gentagelser.

Skærpende omstændigheder kan imidlertid tale for at udmåle godtgørelsen til mellem 25.000 kroner og 50.000 kroner. Sådanne omstændigheder kan ifølge Højesteret eksempelvis være, at overskridelsen af 48-timers-reglen har et meget betydeligt omfang, at arbejdsgiveren pålægger, at medarbejderen arbejder mere end det tilladte, at arbejdsgiveren har truet medarbejderen med afskedigelse, hvis ikke han påtager sig overarbejdet, eller medarbejderen ikke har modtaget betaling for overarbejdet.

Foreligger der flere skærpende omstændigheder, kan der i ganske særlige tilfælde udmåles en godtgørelse på over 50.000 kroner.

I den konkrete sag bemærkede Højesteret, at traktorføreren havde udført overarbejdet efter eget ønske og havde modtaget fuld betaling herfor. Højesteret tillagde det imidlertid afgørende betydning, at der var tale om en betydelig overskridelse af 48-timers-reglen, og at overskridelsen havde gentaget sig adskillige gange inden for en flerårig periode. Højesteret fandt derfor sammenfattende, at medarbejderens godtgørelse skulle fastsættes til 50.000 kroner.


IUNO mener


Der er hverken i 48-timers-reglen eller forarbejderne regler om udmåling af godtgørelsen. Med dommen fastsætter Højesteret nu klare retningslinjer for, hvordan godtgørelse for overskridelse af 48-timers-reglen skal udmåles, hvilket giver klarhed for virksomhederne. Godtgørelse for overtrædelse af 48-timers-reglen skal således som udgangspunkt udmåles til 25.000 kroner. Formildende eller skærpende omstændigheder kan imidlertid føre til, at beløbet reduceres eller forøges. Det fremgår desuden indirekte af sagen, at hvis overarbejdet er ulønnet, vil det kunne øge kravet yderligere.

Dommen fastslår desuden, at medarbejderen kan tilkendes godtgørelse for overarbejde, selvom medarbejderen efter eget ønske har arbejdet over, og selvom medarbejderen er blevet honoreret for overarbejdet. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne af egen drift sikrer sig, at deres medarbejdere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit beregnet over en periode på fire måneder.

[Højesterets dom af 14. november 2017 i sag 299/2016]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted