Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

DLA Piper
22/12/2016
Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte
DLA Piper logo
Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love i høring. Udkastet til lovforslaget medfører en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Nedsættelsen foreslås tillagt virkning fra den 1. januar 2016.

 

Lovforslaget er en konsekvens af V-regeringens aftale med Danske Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Aftalen er et led i den samlede finanslovsaftale for 2016.

Forslaget indebærer, at bo- og gaveafgiften nedsættes gradvist fra 15 % til 5 % frem mod 2020 ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed. Lovforslaget har derudover følgende indhold:

  • Afgiftsnedsættelsen omfatter alene overdragelse til nære familiemedlemmer. Afgiftsnedsættelsen omfatter som udgangspunkt ikke en overdragelse til søskende og søskendes børn, medmindre overdrager er barnløs.

  • Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt. Der stilles ikke krav om, at successionsreglerne faktisk er valgt, men betingelserne for at anvende successionsreglerne skal være opfyldt.

  • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og erhververen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen. Sælger erhververen virksomheden inden for de første 3 år, vil det medføre en forholdsmæssig betaling af bo- eller gaveafgift.

  • Overdrageren eller dennes nærtstående skal forud for overdragelsen have deltaget aktiv i virksomheden.


Der vil i forbindelse med dette forslag ske en stramning af successionsreglerne, for at sikre at de nedsatte bo- og gaveafgifter forbeholdes reelle erhvervsvirksomheder.

I forlængelse af forslaget vil det i Den Juridiske Vejledning blive tydeliggjort, at det er SKAT, der skal godtgøre, at aktie- og goodwillcirkulærerne ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien.

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften foreslås tillagt virkning fra den 1. januar 2016 og dermed med tilbagevirkende kraft. Det vil højst sandsynligt betyde en genoptagelse af eventuelle afgiftsberegninger i 2016.

Høringsfristen er fastsat til fredag den 13. januar 2017.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?
Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?
I dag
Skatte- og afgiftsret
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
I dag
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
14/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted