Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fjernaflæsning i forhold til databeskyttesesforordningen

Bech Bruun
06/02/2018
Fjernaflæsning i forhold til databeskyttesesforordningen
Databeskyttelsesforordningen giver mulighed for, at vand- og varmeforsyningsvirksomheder kan foretage hyppigere fjernaflæsning til blandt andet miljø- og ressourceformål uden samtykke fra forbrugeren.


Energistyrelsen vurderer i et notat af 26. januar 2018, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f uden samtykke fra forbrugeren. Det er en forudsætning, at forsyningsvirksomheden overholder de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens  artikel 5.

Baggrunden for vurderingen er, at Danske Vandværker, DANVA, Dansk Fjenvarme og Kampstrup A/S har rettet henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med henblik på en afklaring af en række persondataretlige problemstillinger i forbindelse med fjernaflæsning af forbrugsmålere.

Formålet med en hyppigere aflæsning af fjernaflæste målere er, at forbruget løbende kan overvåges, aflæsningen er mere præcis, fejl kan hurtigere konstateres og forsyningsvirksomheden kan driftsoptimere fra dag til dag. Udfordringen med den hyppigere aflæsning er dog, at de mange data gør det muligt at udlede detaljerede oplysninger om slutbrugerens adfærd så som forbrugsmønstre, daglige rutiner osv.


Retsgrundlaget for behandlingen af målerdata


Energistyrelsen vurderer, at databeskyttelsesforordningen giver mulighed for behandling af persondata uden samtykke fra forbrugeren i tilfælde, hvor behandlingen er:

”nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt,” jf. dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Baggrunden herfor er, at hyppigere fjernaflæsning sker for at undgå spild samt driftsoptimere, også selvom opgaven udføres af en privat virksomhed.

”nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn,” jf. dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvorvidt der er tale om en legitim interesse beror navnlig på en vurdering af, om den registrede  på tidspunktet for registreringen af personoplysningerne med rimelighed kunne forvente, at behandlingen med dette formål kunne finde sted. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvis forsyningsselskabet kan betragtes som værende en offentlig myndighed.


Øvrige forudsætninger for behandlingen af målerdata


Den hyppigere behandling af personoplysningerne forudsætter, at de grundlæggende principper for behandling af personoplysning i databeskyttelsesforordningens artikel 5 er opfyldt. Derudover har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation.

Oplysningerne bør derfor kun indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Endvidere må forsyningsvirksomhederne ved fjernaflæsningen ikke indsamle flere målerdata, end hvad der er nødvendigt for opfyldelsen af de konkrete formål, ligesom oplysningerne heller ikke bør opbevares længere, end hvad formålet tilsiger.

Energistyrelsen tager i notatet ikke konkret stilling til, om det er tilstrækkeligt at indføre formålet med behandlingen og hyppigheden heraf i forsyningsselskabets leveringsbetingelser.

Den registrede bør dog altid underrettes om behandlingen ved personlig henvendelse fx ved brev eller mail.

Her kan du læse mere om behandlingen af personoplysninger ved fjernaflæsninger i Energistyrelsen notat.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
01/02/2024
Persondata
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
12/02/2024
Persondata, Compliance
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
20/02/2024
Persondata
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
19/02/2024
Persondata, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted