Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fjernaflæsning i forhold til databeskyttesesforordningen

Bech Bruun
06/02/2018
216
Fjernaflæsning i forhold til databeskyttesesforordningen
Bech Bruun logo
Databeskyttelsesforordningen giver mulighed for, at vand- og varmeforsyningsvirksomheder kan foretage hyppigere fjernaflæsning til blandt andet miljø- og ressourceformål uden samtykke fra forbrugeren.


Energistyrelsen vurderer i et notat af 26. januar 2018, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f uden samtykke fra forbrugeren. Det er en forudsætning, at forsyningsvirksomheden overholder de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens  artikel 5.

Baggrunden for vurderingen er, at Danske Vandværker, DANVA, Dansk Fjenvarme og Kampstrup A/S har rettet henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med henblik på en afklaring af en række persondataretlige problemstillinger i forbindelse med fjernaflæsning af forbrugsmålere.

Formålet med en hyppigere aflæsning af fjernaflæste målere er, at forbruget løbende kan overvåges, aflæsningen er mere præcis, fejl kan hurtigere konstateres og forsyningsvirksomheden kan driftsoptimere fra dag til dag. Udfordringen med den hyppigere aflæsning er dog, at de mange data gør det muligt at udlede detaljerede oplysninger om slutbrugerens adfærd så som forbrugsmønstre, daglige rutiner osv.


Retsgrundlaget for behandlingen af målerdata


Energistyrelsen vurderer, at databeskyttelsesforordningen giver mulighed for behandling af persondata uden samtykke fra forbrugeren i tilfælde, hvor behandlingen er:

”nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt,” jf. dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Baggrunden herfor er, at hyppigere fjernaflæsning sker for at undgå spild samt driftsoptimere, også selvom opgaven udføres af en privat virksomhed.

”nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn,” jf. dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvorvidt der er tale om en legitim interesse beror navnlig på en vurdering af, om den registrede  på tidspunktet for registreringen af personoplysningerne med rimelighed kunne forvente, at behandlingen med dette formål kunne finde sted. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvis forsyningsselskabet kan betragtes som værende en offentlig myndighed.


Øvrige forudsætninger for behandlingen af målerdata


Den hyppigere behandling af personoplysningerne forudsætter, at de grundlæggende principper for behandling af personoplysning i databeskyttelsesforordningens artikel 5 er opfyldt. Derudover har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation.

Oplysningerne bør derfor kun indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Endvidere må forsyningsvirksomhederne ved fjernaflæsningen ikke indsamle flere målerdata, end hvad der er nødvendigt for opfyldelsen af de konkrete formål, ligesom oplysningerne heller ikke bør opbevares længere, end hvad formålet tilsiger.

Energistyrelsen tager i notatet ikke konkret stilling til, om det er tilstrækkeligt at indføre formålet med behandlingen og hyppigheden heraf i forsyningsselskabets leveringsbetingelser.

Den registrede bør dog altid underrettes om behandlingen ved personlig henvendelse fx ved brev eller mail.

Her kan du læse mere om behandlingen af personoplysninger ved fjernaflæsninger i Energistyrelsen notat.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
29/09/2020
Persondata
Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?
Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?
22/09/2020
Persondata
Skabelon til samtykke: Sådan indhenter og behandler du kontakt­oplysninger på dine gæster
Skabelon til samtykke: Sådan indhenter og behandler du kontakt­oplysninger på dine gæster
10/09/2020
Persondata
Ny afgørelse om brug af medarbejderes fingeraftryk ved adgangskontrol
Ny afgørelse om brug af medarbejderes fingeraftryk ved adgangskontrol
11/08/2020
Persondata
Derfor kunne sejlklub lovligt offentliggøre person­oplysninger i gamle klubblade
Derfor kunne sejlklub lovligt offentliggøre person­oplysninger i gamle klubblade
07/08/2020
Persondata
Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt
Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt
06/08/2020
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted