Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Erhvervsevne­tabs­erstatning til skadelidt tæt på pensions­alder

Horten
17/03/2016
146
Erhvervsevne­tabs­erstatning til skadelidt tæt på pensions­alder
Horten logo


Højesteret har netop fastslået, at det er uden betydning for tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis vil overgå til folkepension inden for kort tid.


En 62-årig mand blev påført en patientskade i forbindelse med en kikkertundersøgelse. Patienterstatningen anerkendte erstatningsansvaret og udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste beregnet fra skadestidspunktet og frem til det tidspunkt, hvor skadelidte fyldte 65 år.


Ikke overvejende sandsynligt, at skadelidte ville have fortsat på arbejdsmarkedet efter det fyldte 65. år


Under henvisning til at skadelidte med overvejende sandsynlighed ikke ville have fortsat på arbejdsmarkedet efter hans 65. år, afviste Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet, at skadelidte var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.
Både Byretten og Landsretten var enige heri og fandt ikke, at skadelidte havde løftet bevisbyrden for, at han efter sit fyldte 65. år ville have fortsat på arbejdsmarkedet, hvis patientskaden ikke var indtrådt.


Uden betydning at skadelidte ville overgå til folkepension


Højesteret har netop afsagt dom i sagen og tilsidesat Landsrettens afgørelse.
Efter Højesterets opfattelse var det allerede på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse i september 2011 muligt at skønne over erhvervsevnetabet på baggrund af lægelige oplysninger og resultatet af skadelidtes arbejdsprøvning.
Patientforsikringen burde derfor på tidspunktet for deres afgørelse have fundet det godtgjort, at skadelidte havde lidt et varigt erhvervsevnetab som følge af patientskaden på 75 % (størrelsen var fastsat af Arbejdsskadestyrelsen i en udtalelse indhentet af skadelidtes advokat).
I sin begrundelse bemærker Højesteret desuden, at skadelidte på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse stadig ville have været erhvervsaktiv, hvis han ikke havde været udsat for patientskaden.

På denne baggrund finder Højesteret, at skadelidte uanset sin alder er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Det forhold, at skadelidte muligvis snart ville overgå til folkepension, kunne ikke begrunde yderligere nedsættelse eller bortfald af skadelidtes krav på erhvervsevnetabserstatning.


Horten bemærker

Højesterets afgørelse fastslår klart, at det er uden betydning for vurderingen af retten til erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis inden for kort tid overgår til folkepension.
Det er i stedet afgørende at se på, hvorvidt skadelidte – på tidspunktet hvor det er muligt at fastsætte et erhvervsevnetab – fortsat ville have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis den pågældende skade ikke var indtrådt.
Dommen er desuden interessant fordi, Højesteret retter en kritik af Patientskadeankenævnet, da de af egen drift burde have inkluderet spørgsmålet om, hvornår erhvervsevnetabet kunne fastsættes og ikke kun se på, om skadelidte kunne forventes at arbejde efter det fyldte 65. år, i hvilken periode skadelidte havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
27/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted