Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Erhvervsevne­tabs­erstatning til skadelidt tæt på pensions­alder

Horten
17/03/2016
Erhvervsevne­tabs­erstatning til skadelidt tæt på pensions­alder
Horten logo


Højesteret har netop fastslået, at det er uden betydning for tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis vil overgå til folkepension inden for kort tid.


En 62-årig mand blev påført en patientskade i forbindelse med en kikkertundersøgelse. Patienterstatningen anerkendte erstatningsansvaret og udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste beregnet fra skadestidspunktet og frem til det tidspunkt, hvor skadelidte fyldte 65 år.


Ikke overvejende sandsynligt, at skadelidte ville have fortsat på arbejdsmarkedet efter det fyldte 65. år


Under henvisning til at skadelidte med overvejende sandsynlighed ikke ville have fortsat på arbejdsmarkedet efter hans 65. år, afviste Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet, at skadelidte var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.
Både Byretten og Landsretten var enige heri og fandt ikke, at skadelidte havde løftet bevisbyrden for, at han efter sit fyldte 65. år ville have fortsat på arbejdsmarkedet, hvis patientskaden ikke var indtrådt.


Uden betydning at skadelidte ville overgå til folkepension


Højesteret har netop afsagt dom i sagen og tilsidesat Landsrettens afgørelse.
Efter Højesterets opfattelse var det allerede på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse i september 2011 muligt at skønne over erhvervsevnetabet på baggrund af lægelige oplysninger og resultatet af skadelidtes arbejdsprøvning.
Patientforsikringen burde derfor på tidspunktet for deres afgørelse have fundet det godtgjort, at skadelidte havde lidt et varigt erhvervsevnetab som følge af patientskaden på 75 % (størrelsen var fastsat af Arbejdsskadestyrelsen i en udtalelse indhentet af skadelidtes advokat).
I sin begrundelse bemærker Højesteret desuden, at skadelidte på tidspunktet for Patientforsikringens afgørelse stadig ville have været erhvervsaktiv, hvis han ikke havde været udsat for patientskaden.

På denne baggrund finder Højesteret, at skadelidte uanset sin alder er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Det forhold, at skadelidte muligvis snart ville overgå til folkepension, kunne ikke begrunde yderligere nedsættelse eller bortfald af skadelidtes krav på erhvervsevnetabserstatning.


Horten bemærker

Højesterets afgørelse fastslår klart, at det er uden betydning for vurderingen af retten til erstatning for tab af erhvervsevne, at skadelidte muligvis inden for kort tid overgår til folkepension.
Det er i stedet afgørende at se på, hvorvidt skadelidte – på tidspunktet hvor det er muligt at fastsætte et erhvervsevnetab – fortsat ville have haft tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis den pågældende skade ikke var indtrådt.
Dommen er desuden interessant fordi, Højesteret retter en kritik af Patientskadeankenævnet, da de af egen drift burde have inkluderet spørgsmålet om, hvornår erhvervsevnetabet kunne fastsættes og ikke kun se på, om skadelidte kunne forventes at arbejde efter det fyldte 65. år, i hvilken periode skadelidte havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
HR-juridisk specialist til Forhandling og Vilkår – Center for HR og Uddannelse (genopslag)
Personalejuridisk konsulent/chefkonsulent
FOAs arbejdsskadeteam søger en juridisk sagsbehandler
Fagligt stærke jurister til lov- og reformarbejde på arbejdsskade-området (genopslag)
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder øremærket barsel for virksomhedens barselspolitik?
Hvad betyder øremærket barsel for virksomhedens barselspolitik?
19/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Regeringens lovprogram 2021/2022 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
Regeringens lovprogram 2021/2022 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
11/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forskelsbehandling at udelukke medarbejder på barsel fra aktiekøbsprogram
Forskelsbehandling at udelukke medarbejder på barsel fra aktiekøbsprogram
07/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deling af opslag på Facebook berettigede ikke bortvisning af medarbejder
Deling af opslag på Facebook berettigede ikke bortvisning af medarbejder
06/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bortvist medarbejder mistede ikke retten til godtgørelse for usaglig opsigelse
Bortvist medarbejder mistede ikke retten til godtgørelse for usaglig opsigelse
05/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
10 krav til ansættelseskontrakten
10 krav til ansættelseskontrakten
04/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted