Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er du klar til besøg fra Datatilsynet i 2021?

Bech Bruun
18/01/2021
Er du klar til besøg fra Datatilsynet i 2021?
Bech Bruun logo
Det danske Datatilsyn har netop offentliggjort sin tilsynsplan for 2021. Datatilsynets fokusområder er bl.a. tv-overvågning, overførsel af personoplysninger til tredjelande, kontrol med databehandlere og behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende via cookies.

Når Datatilsynet i 2021 fører tilsyn af egen drift, vil de have særligt fokus på følgende aktiviteter:


 • Kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre og spærrelister
 • Inkassobureauers oplysningspligt og sletning
 • Pengeinstitutters procedure for indsigtsanmodninger
 • Tv-overvågning
 • Myndigheders videregivelse af personnumre til borgere
 • Forskning
 • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies)
 • Persondatasikkerhed, inkl. brud på persondatasikkerheden
 • Kontrol med databehandlere
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande
 • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
 • PNR-loven
 • Retshåndhævelsesloven

Bech-Bruuns kommentarer

Det er interessant, at Datatilsynet har valgt at fokusere på en række områder, der i 2020 har været meget omtalt i medierne eller som blev underlagt lovændringer, nye afgørelser eller vejledninger fra databeskyttelsesmyndigheder og domstole. Derudover er flere af områderne kendetegnet ved at være genstand for debat om, hvordan reglerne skal fortolkes i praksis. Vi knytter i det følgende nogle korte bemærkninger til de fokusområder, som vi skønner er særligt relevante for en lang række organisationer:


 Tv-overvågning

Valget af ”Tv-overvågning” som fokusområde skal ses i sammenhæng med, at tv-overvågningsloven blev ændret den 1. juli 2020. Dette fremgår direkte af Datatilsynets nyhed om tilsynsplanen for 2021. Ændringerne i tv-overvågningsloven udvider adgangen til at tv-overvåge offentligt tilgængelige områder, men kræver også, at både private og offentlige myndigheder foretager de korrekte juridiske vurderinger i forbindelse med tv-overvågningen. Du kan læse mere om lovændringen i Bech-Bruuns tidligere nyhed.


Det er ikke kun det danske Datatilsyn, der har fokus på behandlingen af personoplysninger via tv-overvågning. Et af de tyske Datatilsyn har netop udstedt en bøde på 10,4 mio. euro for ulovlig tv-overvågning af medarbejdere i en periode på minimum 2 år.


Kontrol med databehandlere

Datatilsynet har valgt fortsat at fokusere på kontrol af databehandlere i 2021. Forpligtelsen til at foretage kontrol (audit) indebærer, at den dataansvarlige skal kontrollere, om databehandleren overholder den dataansvarliges instrukser for behandlingen. Det fortsatte fokus fra Datatilsynet skal bl.a. ses som følge af, at Rigsrevisionen i 2019 konkluderede, at mange myndigheder fortsat ikke har tilstrækkeligt styr på kontrol af databehandlere.


Med Bech-Bruun DPA Service (Data Processor Audit) har både offentlige myndigheder og virksomheder netop mulighed for at få foretaget kontrol af deres databehandlere via en digital løsning. DPA Service er specialudviklet til effektivt at udføre og dokumentere kontrol af databehandlere.


Download informationsark om DPA Service


Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Med den såkaldte Schrems II-afgørelse i 2020 slog EU-Domstolen bl.a. fast, at man som eksportør af personoplysninger, er forpligtet til at sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau i tredjelandet. Dette indebærer bl.a., at brug af Kommissionens Standard Contractual Clauses (”SCC”) ikke kan stå alene og skal suppleres med yderligere foranstaltninger. Samtidig erklærede EU-Domstolen ”EU/US Privacy Shield-ordningen” for ugyldig som overførselsgrundlag. Datatilsynets valg af ”overførsel af personoplysninger til tredjelande” som et tilsynsemne for 2021, skal altså ses i sammenhæng med de nye skelsættende ændringer. Du kan læse mere om Schrems II-afgørelsens betydning og det længe ventede udkast til nye SCC’er i vores to tidligere nyheder.


Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende via cookies

Med den såkaldte DMI-afgørelse i starten af 2020 slog Datatilsynet fast, at indsamling af data via cookies ofte vil udgøre behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om afgørelsen i vores tidligere nyhed. Det indebærer, at organisationer, der behandler personoplysninger via cookies både skal overholde databeskyttelsesreglerne og reglerne i cookiebekendtgørelsen. Organisationer skal således implementere en compliant (lovlig) cookieløsning, der både teknisk og juridisk lever op til begge regelsæt. Dette er en svær øvelse og mange organisationer har stadig ikke formået at implementere en fuldt ud compliant løsning for cookies. Det er på denne baggrund, at Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med organisationers behandling af personoplysninger via cookies. Det er samtidig interessant, at Erhvervsstyrelsen for første gang også er påbegyndt tilsyn med de sideløbende regler i cookiebekendtgørelsen.


Bech-Bruun bistår både før, under og efter eventuelle tilsyn

I Bech-Bruun har vi indgående erfaring med at klæde virksomheder og myndigheder på til tilsynsbesøg fra Datatilsynet.


Bech-Bruun har været involveret i en lang række tilsynssager fra Datatilsynet, og Bech-Bruuns eksperter har også udført en række testtilsyn - de såkaldte Data Protection Mock Audits - hos organisationer.


Med et Data Protection Mock Audit underkaster jeres organisation sig et frivilligt tilsyn fra Bech-Bruun for at teste, om organisationen er klar til et tilsyn fra Datatilsynet. Data Protection Mock Audit foretages efter den samme fremgangsmåde som Datatilsynet ville anvende ved et rigtigt tilsyn. Inden Bech-Bruun kommer på tilsyn, udvælger jeres organisation i samarbejde med Bech-Bruuns team de emner, som tilsynsbesøget skal fokusere på. Det kunne for eksempel være én eller flere af de emner, som Datatilsynet har udvalgt som særlige fokusområder i 2021.


Data Protection Mock Audit afsluttes med en rapport, hvor Bech-Bruun vurderer jeres organisations håndtering af testtilsynet (både før, under og efter) samt en vurdering af jeres overholdelse af databeskyttelsesreglerne i relation til de udvalgte emner.


Du er altid velkommen til at tage fat i Bech-Bruuns databeskyttelsesretsteam.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Træning af kunstig intelligens
Træning af kunstig intelligens
03/04/2024
Persondata, Immaterialret
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
VIRK23 er på gaden
VIRK23 er på gaden
16/04/2024
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Persondata
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted