Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er alle medejere af en virksomhed altid selvstændigt erhvervsdrivende?

DLA Piper
19/04/2017
Er alle medejere af en virksomhed altid selvstændigt erhvervsdrivende?
Skatteministeren arbejder for tiden på et lovforslag til ændring af ligningsloven, der skal imødegå adgangen til at blive anset for at være selvstændigt erhvervsdrivende i visse tilfælde, hvor en person ejer en ganske lille andel af et interessentskab eller et partnerselskab.


Den foreslåede bestemmelse er kort og fastslår, at den omstændighed, at man deltager (dvs. ejer en andel) i et interessentskab, et partnerselskab eller et kommanditselskab, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at deltagerens indkomst anses for at være indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

For at personen skal kunne anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, må man foretage en undersøgelse af, om personens faktiske arbejdsmæssige forhold. En lønmodtager er karakteriseret ved, at han har fast stilling, fast arbejdstid, fast løn, evt. med bonus, og er undergivet instruks fra arbejdsgiveren.

En selvstændig er karakteriseret ved, at han modtager en overskudsandel ligesom de øvrige medejere, og at han derfor har den økonomiske risiko, hvis der ikke er noget overskud.

Hvis situationen f.eks. er, at den pågældende person, uanset om der er stort eller lille overskud i interessentskabet, får betaling for sit arbejde, kan det tale for, at personen ikke skal anses for at være selvstændig erhvervsdrivende, men derimod lønmodtager ansat i interessentskabet af de øvrige interessenter.


Baggrund for lovforslaget


Arbejdsindkomst er som bekendt skattepligtig. Er man lønmodtager, skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og man beskattes fuldt ud af hele sin indkomst.

Er man selvstændig erhvervsdrivende, beskattes man af virksomhedens overskud. Man anses for at være selvstændig erhvervsdrivende, når man driver virksomhed for egen regning og risiko med det formål at tjene penge.

Som selvstændig erhvervsdrivende har man adgang til at anvende virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen giver mulighed for, at man kan udskyde beskatningen af overskuddet, og man bestemmer selv i vidt omfang, hvor stort et beløb man vil tage ud til privatforbrug og dermed blive fuldt ud beskattet af. Man kan på den måde holde sig under topskattegrænsen, eller i hvert fald begrænse topskatten.

Beløb, man ikke tager ud af sin virksomhedsordning, beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 22 pct. svarende til den gældende selskabsskattesats. Når man senere tager sådanne opsparede beløb ud af virksomheden (hæver) til privatforbrug, beskattes beløbene fuldt ud på linje med løn, og man godskrives den foreløbigt betalte virksomhedsskat. Det er derfor fordelagtigt at have adgang til at anvende virksomhedsordningen, hvis ens indkomst overstiger topskattegrænsen.

En række selskabstyper er i Danmark ikke selvstændigt skattepligtige. Det gælder f.eks. kommanditselskaber (K/S), interessentskaber (I/S), og partnerselskaber (P/S). Det er i stedet deltagerne i disse selskaber, der er skattepligtige af hver en forholdsmæssig andel af selskabets indkomst. Selskabets indkomst kommer altså til beskatning, blot ikke i selskabet selv, men hos deltagerne.

Det er praksis, at personer, der deltager i interessentskaber og i partnerselskaber, anses som selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at de kan benytte virksomhedsordningen på deres overskud fra selskabet.

Skatterådet traf i 2015 en afgørelse om, at uanset hvor lille en ejerandel en person ejede i et interessentskab, skulle den pågældende person behandles som selvstændigt erhvervsdrivende.

Konkret var situationen, at 8 personer ejede et interessentskab. Ejerne tilbød nogle ledende medarbejdere, som var ansatte og dermed lønmodtagere, adgang til at købe en ganske lille ejerandel i interessentskabet. Det var skatterådets opfattelse, at selv den mindste ejerandel førte til, at de pågældende medarbejdere skulle anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende. Det betød, at deres indkomst fra selskabet, som hidtil var blevet behandlet som løn, nu skulle behandles som overskud fra selvstændig virksomhed. De pågældende personer kunne derfor også benytte virksomhedsordningen og dermed muligheden for at udskyde beskatningen af deres indkomst.

Skatterådet skrev efter afgørelsen til skatteministeren og udtrykte, at skatterådet havde set sig nødsaget til at træffe den pågældende afgørelse på grundlag af gældende ret. Skatterådet gav samtidig udtryk for, at loven måtte laves om, fordi de pågældende personer i praksis ikke havde påtaget sig at drive virksomhed for egen regning og risiko.

Det er på dette grundlag, at skatteministeren arbejder på at udarbejde et lovforslag herom.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted