Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ejendomme og skat: Bindende svar bliver mere bindende

Bech Bruun
09/10/2017
Ejendomme og skat: Bindende svar bliver mere bindende
Et nyt lovforslag vil begrænse Skats muligheder for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af fast ejendom eller andre aktiver.


KLUMME: Skatteministeriet har sendt et nyt lovforslag i høring, som vil fjerne Skats mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af ejendomme og andre aktiver i tilfælde, hvor forudsætningerne for svaret har været korrekte, men oplysninger om efterfølgende salg eller afkast viser, at Skats vurdering kan have været forkert. Med lovforslaget vil Skat i højere grad komme til at bære risikoen for egne vurderinger, og skatteyderne vil få større vished for, at bindende svar om værdiansættelse af aktiver faktisk er bindende.

Med et bindende svar fra Skat er det muligt for at få bekræftet de skattemæssige virkninger af en påtænkt eller allerede gennemført disposition. Der kan opnås bindende svar om både skatter og afgifter, og et bindende svar kan enten angå de skattemæssige virkninger for spørgeren selv eller for andre. Reglerne om bindende svar er med til at styrke retssikkerheden ved at øge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af en skatteyders dispositioner. Samtidig medfører brugen af bindende svar, at Skat kan flytte en del af sit fokus fra efterfølgende kontrol til forudgående vejledning af borgerne.


Bordet fanger for Skat


Et bindende svar er bindende for Skat. Har Skat afgivet et bindende svar om et spørgsmål, kan Skat således ikke træffe en anden beslutning i forbindelse med en efterfølgende ligning af den samme disposition.

Den bindende virkning er dog generelt begrænset til fem år, og der kan i konkrete svar fastsættes en kortere bindingsperiode.

Desuden gælder der den generelle begrænsning, at et svar ikke er bindende, hvis der sker ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder lovændringer. Når man anmoder om et bindende svar, skal spørgeren derfor sørge for at oplyse alle relevante forudsætninger.

Skat eller Skatterådet, som afgør mere principielle spørgsmål, kan desuden afvise at give et bindende svar, hvis det stillede spørgsmål ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller hvis andre hensyn taler afgørende imod et bindende svar.

Blandt de spørgsmål, der kan opnås sikkerhed om gennem et bindende svar, er spørgsmål om værdiansættelse af aktiver. Dette er særligt relevant ved salg af aktiver mellem interesseforbundne parter, herunder mellem familiemedlemmer eller koncernforbundne selskaber, hvor beskatningen skal basere sig på handelsværdier.


Tidligere stramninger ophæves


I 2015 vedtog Folketinget dog at begrænse den bindende virkning af svar om et aktivs værdi til højst seks måneder regnet fra spørgerens modtagelse af svaret. Desuden blev der indført den regel, at et bindende svar om værdien af et aktiv alligevel ikke er bindende, hvis det på baggrund af oplysninger om efterfølgende salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. fra værdien i det bindende svar.

Dermed er det blevet skatteyderne og ikke Skat, der bærer risikoen, hvis Skat på grund af efterfølgende forhold må anses for at have ramt væsentligt ved siden af i sin vurdering af et aktivs værdi.

Hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, vil den sidstnævnte regel, som endnu ikke er blevet brugt i praksis, dog blive ophævet igen, sådan at Skat atter må stå inde for bindende svar om værdiansættelse af aktiver, forudsat at svaret er baseret på de korrekte forudsætninger.

Bliver lovændringen vedtaget, vil den ifølge forslaget få virkning for bindende svar, der afgives den 1. januar 2018 eller senere.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted