Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Der er mulighed for at udfordre SKATs skøn i transfer pricing-sager

Bech Bruun
20/04/2017
278
Der er mulighed for at udfordre SKATs skøn i transfer pricing-sager
Bech Bruun logo
Landsskatteretten har afsagt endnu en afgørelse om SKATs mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser i transfer pricing-sager.
Der er nu faldet afgørelse i endnu en sag om transfer pricing-korrektioner. Sagen drejede sig om et dansk produktions- og salgsselskab og dets udenlandske filial. SKAT mente, at den transfer pricing-dokumentation, som selskabet havde udarbejdet, indeholdt væsentlige mangler og foretog derfor en skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst.


Transfer pricing-dokumentation


Transaktioner mellem koncernforbundne selskaber skal ske på armslængdevilkår i henhold til ligningsloven § 2. Det følger dertil af skattekontrolloven § 3 B, at koncernforbudne selskaber løbende skal udarbejde dokumentation for, hvordan priser og vilkår for kontrollerede transaktioner bliver fastsat. Denne dokumentation skal på forlangende udleveres til SKAT. Hvis dokumentationen ikke er udarbejdet, eller hvis dokumentationen indeholder væsentlige mangler, kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse. Denne skønsmæssige ansættelse kan kun tilsidesættes, hvis selskabet godtgør, at den er åbenbart urimeligt eller hviler på et forkert grundlag.


Sagen kort


Sagen (SKM 2017.115 LSR) angik et dansk selskab, som producerer, udvikler og sælger produkter af høj kvalitet til byggebranchen. Selskabet er et af de førende inden for netop denne branche og leverer blandt andet kundetilpassede produkter til større projekter i Danmark, hvor også produktion og salg foregår. Selskabet har en filial i udlandet, hvis opgave er at sælge til kunder i filialens hjemland samt udvikle og designe produktløsninger til disse kunder. Al produktion og faktisk salg af produkterne sker fra det danske hovedkontor, som også varetager økonomisk administration af filialen og fakturering af udenlandske kunder.

SKAT bad om selskabets transfer pricing-dokumentation for indkomstårene 2006-2009, hvilket selskabet leverede til SKAT inden for den fastsatte frist. Selskabet havde ikke foretaget en sammenlignelighedsanalyse i sin transfer pricing-dokumentation. Selskabet påstod, at aktøerne i branchen holder kortene tæt til kroppen, og at det derfor ikke var muligt at foretage en meningsfuld sammenlignelighedsanalyse.

Selskabet havde for indkomstårene 2006-2009 anvendt kost plus-metoden til prisfastsættelsen mellem selskabet og filialen. Efter SKAT havde fremsat forslag til afgørelse indsendte selskabet transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2011, hvor det fremgik at resale minus-metoden skulle anvendes - også for indkomstårene 2006-2009.

SKAT mente på den baggrund, at selskabets transfer pricing-dokumentation ikke kunne danne grundlag for en konkret vurdering af vilkårene for selskabets kontrollerede transaktioner, hvorfor SKAT skønsmæssigt forhøjede det danske selskabs indkomst.

SKAT anvendte TNM-metoden og lavede en benchmark-analyse, hvor de sammenlignede filialens nettoavance med uafhængige parters.


Landsskatterettens afgørelse


Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at selskabets transfer pricing-dokumentation havde væsentlige mangler og derfor ikke kunne danne grundlag for en vurdering af, om armslængdeprincippet var blevet overholdt.

Landsskatteretten lagde vægt på, at der ikke var udarbejdet en sammenlignelighedsanalyse, og at selskabet ændrede den anvendte transfer pricing-metode i dokumentationen for 2011, og at den ændrede metode efter transfer pricing-dokumentationen skulle gælde for tidligere år.

Landsskatteretten tilsidesatte delvist SKATs benchmark-analyse, da Landsskatteretten fandt, at selskabet i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at det faste driftssted udførte funktioner i forbindelse med salgsarbejdet, der krævede en højere grad af specialisering og viden end flere af de udsøgte selskaber i benchmark-analysen. Landsskatteretten fastslog derfor, at det faste driftssted har funktioner og risici, der i højere grad er sammenlignelige med de selskaber i SKATs benchmark-analyse, der var placeret i tredje kvartil.


Bech-Bruuns kommentarer


Transfer pricing-området udgør et vigtigt indsatsområde for SKAT. Det er derfor vigtig for koncernselskaber at have styr på sin transfer pricing-dokumentation og tage de nødvendige skridt for at sikre at opfylde kravene hertil. Afgørelsen viser dog, at SKAT i længden ikke har adgang til hverken frit skøn eller frit spil med transfer pricing-forhøjelser, heller ikke hvor den oprindelige dokumentation har haft væsentlige mangler.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 38.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
I dag
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
06/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted