Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Der er mulighed for at udfordre SKATs skøn i transfer pricing-sager

Bech Bruun
20/04/2017
Der er mulighed for at udfordre SKATs skøn i transfer pricing-sager
Landsskatteretten har afsagt endnu en afgørelse om SKATs mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser i transfer pricing-sager.
Der er nu faldet afgørelse i endnu en sag om transfer pricing-korrektioner. Sagen drejede sig om et dansk produktions- og salgsselskab og dets udenlandske filial. SKAT mente, at den transfer pricing-dokumentation, som selskabet havde udarbejdet, indeholdt væsentlige mangler og foretog derfor en skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst.


Transfer pricing-dokumentation


Transaktioner mellem koncernforbundne selskaber skal ske på armslængdevilkår i henhold til ligningsloven § 2. Det følger dertil af skattekontrolloven § 3 B, at koncernforbudne selskaber løbende skal udarbejde dokumentation for, hvordan priser og vilkår for kontrollerede transaktioner bliver fastsat. Denne dokumentation skal på forlangende udleveres til SKAT. Hvis dokumentationen ikke er udarbejdet, eller hvis dokumentationen indeholder væsentlige mangler, kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse. Denne skønsmæssige ansættelse kan kun tilsidesættes, hvis selskabet godtgør, at den er åbenbart urimeligt eller hviler på et forkert grundlag.


Sagen kort


Sagen (SKM 2017.115 LSR) angik et dansk selskab, som producerer, udvikler og sælger produkter af høj kvalitet til byggebranchen. Selskabet er et af de førende inden for netop denne branche og leverer blandt andet kundetilpassede produkter til større projekter i Danmark, hvor også produktion og salg foregår. Selskabet har en filial i udlandet, hvis opgave er at sælge til kunder i filialens hjemland samt udvikle og designe produktløsninger til disse kunder. Al produktion og faktisk salg af produkterne sker fra det danske hovedkontor, som også varetager økonomisk administration af filialen og fakturering af udenlandske kunder.

SKAT bad om selskabets transfer pricing-dokumentation for indkomstårene 2006-2009, hvilket selskabet leverede til SKAT inden for den fastsatte frist. Selskabet havde ikke foretaget en sammenlignelighedsanalyse i sin transfer pricing-dokumentation. Selskabet påstod, at aktøerne i branchen holder kortene tæt til kroppen, og at det derfor ikke var muligt at foretage en meningsfuld sammenlignelighedsanalyse.

Selskabet havde for indkomstårene 2006-2009 anvendt kost plus-metoden til prisfastsættelsen mellem selskabet og filialen. Efter SKAT havde fremsat forslag til afgørelse indsendte selskabet transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2011, hvor det fremgik at resale minus-metoden skulle anvendes - også for indkomstårene 2006-2009.

SKAT mente på den baggrund, at selskabets transfer pricing-dokumentation ikke kunne danne grundlag for en konkret vurdering af vilkårene for selskabets kontrollerede transaktioner, hvorfor SKAT skønsmæssigt forhøjede det danske selskabs indkomst.

SKAT anvendte TNM-metoden og lavede en benchmark-analyse, hvor de sammenlignede filialens nettoavance med uafhængige parters.


Landsskatterettens afgørelse


Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at selskabets transfer pricing-dokumentation havde væsentlige mangler og derfor ikke kunne danne grundlag for en vurdering af, om armslængdeprincippet var blevet overholdt.

Landsskatteretten lagde vægt på, at der ikke var udarbejdet en sammenlignelighedsanalyse, og at selskabet ændrede den anvendte transfer pricing-metode i dokumentationen for 2011, og at den ændrede metode efter transfer pricing-dokumentationen skulle gælde for tidligere år.

Landsskatteretten tilsidesatte delvist SKATs benchmark-analyse, da Landsskatteretten fandt, at selskabet i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at det faste driftssted udførte funktioner i forbindelse med salgsarbejdet, der krævede en højere grad af specialisering og viden end flere af de udsøgte selskaber i benchmark-analysen. Landsskatteretten fastslog derfor, at det faste driftssted har funktioner og risici, der i højere grad er sammenlignelige med de selskaber i SKATs benchmark-analyse, der var placeret i tredje kvartil.


Bech-Bruuns kommentarer


Transfer pricing-området udgør et vigtigt indsatsområde for SKAT. Det er derfor vigtig for koncernselskaber at have styr på sin transfer pricing-dokumentation og tage de nødvendige skridt for at sikre at opfylde kravene hertil. Afgørelsen viser dog, at SKAT i længden ikke har adgang til hverken frit skøn eller frit spil med transfer pricing-forhøjelser, heller ikke hvor den oprindelige dokumentation har haft væsentlige mangler.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted