Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Deling af upassende video berettigede ikke bortvisning af medarbejder

Bech Bruun
15/02/2021
Deling af upassende video berettigede ikke bortvisning af medarbejder
Bech Bruun logo
I en nyere kendelse fra Afskedigelsesnævnet fandt opmanden, at det var uberettiget at bortvise en medarbejder, som til en julefrokost havde filmet nogle kollegers upassende optræden og derefter delt videoen på Snapchat med en begrænset kreds af sine kolleger.

Sagen vedrørte A, der var ansat som ambulanceredder i en virksomhed.


Under en julefrokost den 22. november 2019 havde A filmet nogle kolleger med sin mobiltelefon. I videoen simulerede kollegerne en akut sygdomstilstand i en ambulance, derved at en festdeltager lod som om, hun havde et krampeanfald og råbte på ”Steso” og ”Fenta”. En anden festdeltager sad ved siden af båren og sagde ”Skal hun ikke have lidt Fenta?”.


Videoen blev efterfølgende delt i en Snapchat-gruppe. Opmanden lagde til grund at videoklippet havde en varighed på ca. otte sekunder, og at det var blevet delt i en lukket Snapchat-gruppe, hvortil ca. 30 af A’s kolleger havde adgang. Videoen blev fjernet efter en time, og i denne periode nåede otte ambulancereddere at se opslaget.


Virksomheden blev via en intern whistleblowerordning efterfølgende gjort bekendt med videoklippet, og A blev bortvist. A havde på bortvisningstidspunktet 11 års anciennitet.


Bortvisningen blev begrundet med, at videooptagelsen kunne have en yderst skadende effekt på virksomhedens omdømme samt relationen til eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsgiveren mente, at optagelsen og delingen af videoen derfor var et alvorligt tillidsbrud og en grov misligholdelse af A’s forpligtelser i ansættelsesforholdet.


Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse

Opmanden fastslog indledningsvist, at loyalitetsforpligtelsen i et ansættelsesforhold indebærer, at ansatte har pligt til at afholde sig fra at handle på en måde, der kan skade arbejdsgiverens omdømme. I vurderingen af hvorvidt videregivelse af et filmklip kan skade arbejdsgiverens omdømme, må der ses på både indholdet af filmklippet og på, hvem det er blevet videregivet til.


Det var uomtvistet, at delingen af videoklippet udgjorde en overtrædelse af virksomhedens interne retningslinjer for brug af sociale medier.


Opmanden var enig i, at indholdet af videoklippet var egnet til at skade virksomhedens omdømme og kunne have alvorlige konsekvenser for kundetilliden til virksomheden. A burde have indset, at det var uprofessionelt og upassende at benytte en ambulance som i den omtalte episode, men opmanden lagde til grund, at det havde været abnormt og helt upåregneligt for A, hvis to festdeltagere inde i ambulancen rent faktisk skulle have anvendt fentanyl.


Opmanden anførte, at det måtte have afgørende betydning, hvem A havde gjort videooptagelsen tilgængelig for, da skadevirkningerne for virksomhedens omdømme beroede på, om personer uden for virksomheden havde fået kendskab til den pågældende filmsekvens.


Opmanden lagde til grund, at A alene havde gjort filmsekvensen tilgængelig for kolleger i et lukket Snapchatforum, at kun otte nåede at se sekvensen, før den blev fjernet, og at A ikke havde haft nogen intention om, at personer uden for virksomheden skulle få kendskab til episoden.


På den baggrund konkluderede opmanden, at optagelsen og delingen af filmsekvensen på Snapchat ikke var af en sådan grovhed, at bortvisningen var berettiget.


Opmanden fandt heller ikke, at episoden havde kunnet begrunde en opsigelse af A, som havde været ansat i virksomheden i mange år uden at have fået advarsler eller påtaler. En reaktion i form af skriftlig advarsel ville derfor have været passende.


A fik tilkendt erstatning for løntab i opsigelsesperioden samt godtgørelse på 100.000 kr. for urimelig afskedigelse.


Bech-Bruuns kommentarer

Upassende adfærd på sociale medier er ikke usædvanligt. Afgørelsen viser, at der skal anlægges en nuanceret bedømmelse, af såvel selve handlingen som af de konkrete skadevirkninger, som denne har haft og kunne have haft for virksomheden.


Det har således været afgørende, at medarbejderen kun havde delt videoklippet i en lukket gruppe i ganske kort tid, og at han ikke havde haft nogen intention om, at videoklippet skulle gøres tilgængeligt uden for en snæver kreds af kolleger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted