Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Datatilsynet: Forsikringsselskab nægter uberettiget en kunde indsigt i overvågningsmateriale

Kromann Reumert
07/10/2021
Datatilsynet: Forsikringsselskab nægter uberettiget en kunde indsigt i overvågningsmateriale
Kromann Reumert logo
I en ny afgørelse udtaler Datatilsynet alvorlig kritik af et forsikringsselskab, som har afvist en indsigtsanmodning. Datatilsynet udtaler, at forsikringsselskabet ikke kan nægte at give en tidligere kunde indsigt i overvågningsmateriale, med henvisning til at kunden vil bruge materialet i forbindelse med en mulig retssag mod forsikringsselskabet. Datatilsynet finder, at forsikringsselskabet i den konkrete sag ikke har påvist afgørende hensyn, som borgerens ret til indsigt burde vige for.

Sagen kort

Et advokatfirma havde på vegne af en borger søgt indsigt i de oplysninger, som et forsikringsselskab havde indsamlet om borgeren ved overvågning efter et trafikuheld. Borgeren sendte indsigtsanmodningen i forbindelse med en retssag, som borgeren ville indlede, i anledning af at forsikringsselskabet afviste et krav på erhvervsevnetabserstatning over for borgeren.


Forsikringsselskabet afviste anmodningen om indsigt i borgerens personoplysninger under henvisning til databeskyttelseslovens § 22.  Efter § 22, stk. 1,  er det muligt at afvise indsigtsanmodninger, hvis den registreredes rettigheder burde vige for afgørende hensyn til private og/eller offentlige interesser.


Private interesser

I forhold til private interesser begrundede forsikringsselskabet deres afvisning med hensynet til forsikringsselskabets egne interesser i at kunne forsvare sig mod en mulig efterfølgende retssag. I afgørelsen lagde

Datasynet vægt på, at de oplysninger, som forsikringsselskabet ikke ville give indsigt i, var oplysninger om borgeren i form af fotos, video og notater i observationsrapporter. Indholdet af oplysningerne havde ifølge Datatilsynet ikke karakter af selskabets egne subjektive vurderinger af en eventuel retssags førelse, men ansås for at være oplysninger af ren objektiv karakter.


Datatilsynet udtalte i afgørelsen, at databeskyttelseslovens § 22 ikke kan udstrækkes i en sådan grad, at bestemmelsens indhold kan omfatte indsamlede personoplysninger, som vil udgøre kernen i en eventuel retssag. Datatilsynet vurderede, at der ikke var nærliggende fare for, at private interesser vil lide væsentlig skade, hvis indsigtsanmodningen blev imødekommet.


Offentlige interesser

I forhold til offentlige interesser begrundede forsikringsselskabet deres afvisning med politiets mulighed for at efterforske en potentiel alvorlig lovovertrædelse, som borgerens ret til indsigt måtte vige for.


Datatilsynet afviste begrundelsen, med henvisning til at der allerede var indgivet anmeldelse til politiet. Af denne grund var der ikke et hensyn at tage til, at klager for eksempel ikke måtte vide, at der verserede en efterforskning. En abstrakt mulighed for, at udlevering af materiale vil forstyrre efterforskningen, er ikke et afgørende hensyn.


Vores bemærkninger

Afgørelsen er et eksempel på, at fortolkningen af undtagelsesbestemmelsen i databeskyttelseslovens § 22 er restriktiv, og at retten til indsigt er en fundamental ret for den registrerede.


Afgørelsen fra Datatilsynet er et indblik i, hvordan databeskyttelseslovens § 22, stk. 1, skal fortolkes, særligt i forhold til hvordan private interesser skal afvejes i forhold til den registreredes interesse i oplysninger. Selvom Datatilsynet i den konkrete sag udtaler kritik, viser sagen, at det efter omstændighederne kan være muligt for en dataansvarlig at afslå indsigt i for eksempel et notat, der omhandler udsigten til at vinde en bestemt retssag. Dette vil kræve, at notatet er et udtryk for den dataansvarliges egne (subjektive) vurderinger.


Læs: "Retten til indsigt: Forsikringsselskab nægtede uberettiget kunde indsigt i overvågningsmateriale" (datatilsynet.dk)

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Databeskyttelsesjurist - hvor dit arbejde betyder noget for borgernes ret til privatliv
Erfaren Jurist søges til en kontorchefstilling i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling’s boligafdeling
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
Skarpe jurister til internationalt kontor
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted