Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Artikel 29-gruppen udgiver guidelines om reglerne om konsekvens­analyse i person­data­forordningen

Kromann Reumert
28/04/2017
Artikel 29-gruppen udgiver guidelines om reglerne om konsekvens­analyse i person­data­forordningen
Den 4. april 2017 udgav Artikel 29-gruppen, der består af repræsentanter fra de nationale databeskyttelsestilsynsmyndigheder, herunder det danske Datatilsyn, guidelines om konsekvensanalyse, som i visse tilfælde er et krav efter den kommende persondataforordning. Disse skal præcisere, hvordan arbejdet med konsekvensanalyser skal foregå i praksis, og hvornår de er påkrævet.

Persondataforordningen introducerer en række nyskabelser, herunder kravet om udarbejdelse af en såkaldt konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen (Data Protection Impact Assessment eller DPIA) har til formål blandt andet at vurdere risici og proportionalitet i forbindelse med en påtænkt databehandling.

Sanktionerne i tilfælde af manglende udarbejdelse af en påkrævet konsekvensanalyse kan være betydelige. Det kan resultere i bøder på op til 10 millioner euro eller op til 2 % af virksomhedens årlige globale omsætning det foregående år, hvis dette beløb er højere.

Se de nye guidelines


Hvornår er konsekvensanalysen påkrævet?


Det følger af forordningen, at det er obligatorisk at udarbejde en konsekvensanalyse, hvis en given databehandling vil "indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder".

De nye guidelines indeholder nærmere retningslinjer for, hvornår en databehandling vil udgøre en sådan høj risiko. Der opstilles således følgende kriterier af betydning for vurderingen:

 1. En evaluering af personer vedrørende deres arbejdsindsats, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer eller interesser, pålidelighed eller adfærd, placering (f.eks. lokationsdata) eller bevægelser (f.eks. ved enheder, der tracker forskellige aktiviteter).

 2. Automatiserede beslutningsprocesser, der har retsvirkning, eller tilsvarende betydeligt påvirker den registrerede person (f.eks. behandling, der kan føre til udelukkelse eller diskrimination af bestemte personer).

 3. Systematisk overvågning af offentligt tilgængelige områder, særligt i tilfælde, hvor dette ikke er åbenbart for de registrerede.

 4. Behandling af følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger eller oplysninger om politisk overbevisning.

 5. Behandling af almindelige oplysninger i tilfælde, hvor der er risiko for misbrug eller identitetstyveri (f.eks. teledata eller data fra anden elektronisk kommunikation, lokationsdata, bankoplysninger eller anden information om økonomiske forhold mv.)

 6. Oplysninger, der behandles i stor skala, f.eks. at behandlingen vedrører et stort antal af de registrerede, er af stort omfang, foretages i lang tid eller er permanent eller vedrører et stort geografisk område.

 7. Persondata, som er sammenkørt, f.eks. fra forskellige kilder eller behandlingsaktiviteter, hvor behandlingerne hver for sig har haft forskellige formål, og hvor den registrerede ikke vil kunne forudse samkøringen.

 8. Oplysninger, der vedrører sårbare registrerede, såsom børn, asylansøgere, ældre personer eller andre registrerede i situationer, hvor der anses at være en vis ubalance eller skævhed mellem den dataansvarlige og den registrerede (såsom forholdet mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager eller en læge og en patient).

 9. Brug af innovative teknologiske eller organisatoriske løsninger, såsom brug af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse ved adgangskontrol.

 10. Dataoverførsler på tværs af grænserne uden for EU.

 11. Når behandlingen i sig selv "forhindrer den registrerede i at udøve en rettighed eller gøre brug af en tjeneste eller en kontrakt", f.eks. ved databehandling offentlige steder, som de registrerede ikke kan undgå, eller screening af den registrerede for at afgøre, om den registrerede skal kunne optage lån, indgå aftale eller lignende.


Jo flere kriterier der er opfyldt, jo mere sandsynligt er det, at en konsekvensanalyse er påkrævet. Som en tommelfingerregel angives det, at hvis en påtænkt databehandling falder ind under to af kriterierne, vil det kræve udarbejdelse af en konsekvensanalyse. Er alene ét af kriterierne opfyldt, vil det imidlertid ikke udelukke, at en konsekvensanalyse skal udarbejdes, idet det i alle tilfælde vil bero på en konkret vurdering.

Kravet om at udarbejde konsekvensanalyser gælder alene for behandling af personoplysninger, der indledes efter den 25. maj 2018, hvor persondataforordningen finder anvendelse. Artikel 29-gruppen anbefaler imidlertid, at der også udarbejdes konsekvensanalyser for databehandlingsprocesser, der starter før, hvis de forventes fortsat at være i gang efter den 25. maj 2018.


Hvordan skal en konsekvensanalyse udarbejdes?


Konsekvensanalyser skal udarbejdes, før en påtænkt databehandling foretages. Det er muligt at lade andre end den dataansvarlige udarbejde konsekvensanalysen, men den dataansvarlige vil fortsat være ansvarlig for, at analysen udarbejdes, og at dens indhold opfylder de gældende krav. Hvis en virksomhed har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), skal den dataansvarlige desuden rådføre sig med vedkommende i forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensanalysen. Det samme gælder ansatte, der har forestået hele eller store dele af den pågældende behandling.

De nye guidelines anfører, at en konsekvensanalyse som minimum skal indeholde følgende fire elementer:

 1.  En beskrivelse af de påtænkte databehandlinger og deres formål.

 2.  En vurdering af behandlingens nødvendighed og proportionalitet.

 3.  En vurdering af risikoen for de personer, hvis persondata bliver behandlet.

 4.  Foranstaltninger til at imødegå de risici og demonstrere overholdelse af persondataforordningen.


Selvom disse elementer skal indgå, er der efterladt en vis fleksibilitet til at tilpasse den nøjagtige form og struktur af hver enkelt konsekvensanalyse til den givne situation.


Kromann Reumerts bemærkninger


De nye guidelines vedrørende konsekvensanalyse følger Artikel 29-gruppens tidligere guidelines (link til tidligere nyhed på hjemmesiden: https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2016/12/De-foerste-guidelines-til-persondataforordningen-er-offentliggjort) og har været ventet med en vis spænding, da der fortsat er et stort behov for mere viden om, hvordan de enkelte elementer af persondataforordningen skal forstås og anvendes.

Kromann Reumert følger Artikel 29-gruppens arbejde og udsender nyhedsbreve, når der vedtages nye relevante vejledninger eller tilpasninger til eksisterende.

Se Artikel 29-gruppens guidelines mm.


  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Københavns Kommune får kritik i tilsynssag om AULA
Københavns Kommune får kritik i tilsynssag om AULA
04/07/2024
Persondata
Datatilsynet har opdateret vejledningen om håndtering af brud
Datatilsynet har opdateret vejledningen om håndtering af brud
04/07/2024
Persondata, Compliance
Ny afgørelse om manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser
Ny afgørelse om manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser
12/07/2024
Persondata
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Manglende kontrol af automatiske sletninger fører til kritik fra Datatilsynet
Manglende kontrol af automatiske sletninger fører til kritik fra Datatilsynet
15/07/2024
Persondata, Compliance
Digitaliseringsstyrelsen ændrer kørekorts-app'en efter forbud mod at behandle personoplysninger
Digitaliseringsstyrelsen ændrer kørekorts-app'en efter forbud mod at behandle personoplysninger
16/07/2024
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted