Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Anja Piening
Juridisk specialist

Anja Piening

Advokat & Partner
NP Advokater
København K
Kontakt via e-mail
Kontakt via telefon
Verificeret af Jurainfo Anja er en af Jurainfos nøje udvalgte og verificerede juridiske specialister. Det betyder, at du kan være sikker på at få kompetent juridisk vejledning, da Anja har fuldført et gennemgående baggrundstjek foretaget af Jurainfo.
Baggrund

Anja er er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2003 og har herudover en LL. M. i Public Procurement Law and Policy fra Nottingham University fra 2013. Med mere end ti års erfaring inden for udbudsret er Anja en førende specialist inden for udbud, herunder særligt inden for strategisk indkøb, centraliseret indkøb, rammeaftaler, sortimentsudbud, dynamiske indkøbssystemer og velfærdsteknologi.


I relation til strategisk indkøb, hjælper Anja offentlige ordregivere med at flytte deres indkøb fra almindeligt indkøb med overholdelse af udbudsreglerne til indkøb med et dybere strategisk fokus med henblik på at understøtte forretningens mål med de enkelte indkøb. Herudover underviser Anja i strategisk indkøb på CBS på HD uddannelsen i Kontraktret og Udbud


Anja har siden 2015 været partner i Nørgaard Piening advokater, hvor hun rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder om alle aspekter af udbud og udbudsprocesser, herunder særligt om strategisk indkøb, alle aspekter af samhandlen mellem offentlig og privat sektor, politiske aspekter og offentligt-privat samarbejde.


Erfaring

Praktisk erfaring med offentlige indkøb

Gennem sit tidligere arbejde hos Forsvaret (2005-2010) og Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) (2010-2015) har Anja fået et indgående kendskab til det offentlige ”indkøbs-Danmark” indefra og har mangeårig erfaring med politisk ledede organisationer, både som medarbejder og leder. Disse erfaringer har givet hende et unikt indblik i de etablerede arbejdsgange og politiske beslutningsprocesser, som gør sig gældende i enhver offentlig organisation.


Ansvarlig for SKIs grundparadigmer

Som juridisk chef i SKI var Anja ansvarlig for udviklingen af SKIs grundparadigmer og har opbygget en enestående forståelse for, hvordan man designer sit udbud, så det er så simpelt og umiddelbart anvendeligt som muligt, og samtidig opfylder det konkrete behov og udbudsloven.


En del af udbudslovudvalget

Anja var i 2013-2014 en del af udbudslovsudvalget og har som sådan deltaget i udformningen af den gældende udbudslov. Hun har dermed en særlig indsigt udbudsloven og tankerne bag lovgivningen.


CV

 • Partner – Nørgaard Piening advokater (2015 – )
 • Head of Department of Law and CSR – SKI (2010 – 2015)
 • Head of Section – Forsvarsministeriet (2007 -2010)
 • Head of Section – Forsvarsministeriets Personalestyrelse (2005 – 2007)


Certificeringer

Anja er certificeret PRINCE II projektleder.


Underviser

Anja tilrettelægger og underviser ofte på skræddersyet kompetenceudvikling samt underviser på diverse eksterne udbudsretlige kurser både i Nørgaard Piening regi samt hos JUC. Herudover er Anja ekstern lektor ved CBS på HDII i Kontraktret og Udbud.


Udgivelser

Herudover er Anja jævnligt forfatter af diverse faglige artikler, ligesom hun er bidragyder på de to udbudsretlige bøger ”Udbudsretten” (udgivet 2019) og ”Udbudsloven” (udgivet 2016).

Tidligere opgaver og referencer

Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud

Anja rådgiver ordregivere om alle aspekter inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud, ligesom hun rådgiver tilbudsgivere om alle aspekter vedrørende deltagelse i udbud. Anja har indgående erfaring med at tilrettelægge og gennemføre alle former for udbud, herunder i særdeleshed udbud af rammeaftaler, dynamiske indkøbssystemer samt gennemførelse af udbud med forhandling, og fører jævnligt sager for Klagenævnet for Udbud. Hun rådgiver desuden om kontraktsret og bistår ofte med at finde mindelige løsninger på kontraktuelle uoverensstemmelser.


Herudover bidrager Anja med at skabe overblik over eksisterende kontrakter samt fortolkning af samme.


Tilrettelæggelse af indkøb i offentlige organisationer

Anja bidrager endvidere med at tilrettelægge indkøb i offentlige organisationer, sådan at potentialer bliver høstet, at tilgangen til indkøb bliver mere strategisk og sikrer, at der findes løsninger som understøtter compliance i organisationen. Herudover er Anja jævnligt med til at identificere afdelingers eller medarbejderes behov for kompetenceudvikling samt at gennemføre den efterfølgende kompetenceudvikling via et skræddersyet forløb med kurser, coaching eller en kombination.


På offentlig side

Her har Anja blandt andet været med til at:


 • Udarbejde et udbud for en større statslig styrelse (2017-2018) vedr. outplacement-ydelser ifm. statens udflytning af arbejdspladser. Udbuddet var kompliceret, da der var flere interessenter inddraget, og udbudsmaterialet skulle udarbejdes på ca. 3 uger. Anja sikrede, at også det politiske niveau blev tilgodeset i denne tidsmæssigt pressede proces. Samtidig måtte kundens paradigmer tilpasses, så de var egnet til dette særlige udbud. Uagtet udbuddets kompleksitet blev udbuddet afsluttet inden for den ønskede tidsplan og med en succesfuld tildeling.
 • Være juridisk rådgiver og udførende på en statslig styrelses engelsksprogede udbud af rammeaftale af konsulentydelser ”for provision of Technical Assistance services” (2017-2018). Opgaven indebar udarbejdelse af udbudsdesign, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder rammeaftalen, kvalitetssikring og efterfølgende indarbejdelse af kravspecifikation, opstilling af relevant evalueringsmodel og gennemførelse af udbudsproces. Herudover ledede og medvirkede Anja til evaluering af de indkomne tilbud samt udarbejdede tildelings- og afslagsskrivelser, evalueringsnotat og indstillingsnotat til styrelsens ledelse.
 • Være juridisk rådgiver og udførende på en statslig styrelses engelsksprogede udbud af rammeaftale af konsulentydelser (2017). Opgaven indebar udarbejdelse af udbudsdesign, større tilpasning af styrelsens paradigmer for indkøb af konsulentydelser i udlandet med dansk partner, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder rammeaftale, kvalitetssikring og efterfølgende indarbejdelse af kravspecifikation, opstilling af relevant evalueringsmodel og gennemførelse af udbudsproces. Herudover ledede og medvirkede Anja til evaluering af de indkomne tilbud samt udarbejdede tildelings- og afslagsskrivelser, evalueringsnotat og indstillingsnotat til styrelsens ledelse.
 • At yde juridisk rådgivning til Statens tværministerielle udbud af taxikørsel (2016) herunder gennemførelse af markedsanalyse, afholdelse af løbende brugergruppemøder, tilrettelæggelse og håndtering af tilslutningsproces, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kontrakt, herunder både fælles og individuelle rammeaftaler, massiv interessenthåndtering, gennemførelse af udbudsprocessen, evaluering og udarbejdelse af tildelings- og afslagsskrivelser samt udarbejdelse af evalueringsnotat samt indstillingsnotat.


På privat side

Her har Anja blandt andet været med til at:


 • Tilrettelægge tilbudsprocesser og optimere private tilbudsgiveres tilbud i forbindelse med udbud fra offentlig sektor ved bl.a. a) at læse virksomheders gamle tilbud og coache i forhold til forbedringspotentialer, b) gennemføre intensive sparrings-runder for at sikre, at virksomhedens unikke sellingpoints og øvrige fortrin kom frem i tilbuddet på en måde, der både matchede udbudsmaterialet og var forståeligt for en ordregiver uden samme faglige indsigt som tilbudsgiveren, c) kvalitetssikre tilbud for at sikre, at de lever op til de stillede krav.
 • Rådgive forretningsmæssigt og strategisk i forbindelse med tilbudsafgivelse.
 • Iværksætte og bidrage til at gennemføre dialoger med offentlige ordregivere forud for eller i forbindelse med, gennemførelse af udbud eller andre former for anskaffelser.
 • Bistå private virksomheder i forbindelse med kontraktuelle uenigheder med en offentlig myndighed.
 • Gennemføre klagesager ved Klagenævnet for Udbud for tilbudsgivere, som ikke mener, at udbuddet er gennemført som det burde.
 • Rådgive om aktindsigt.

Videoer med Anja
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kontakt Anja
Kontakt Anja gennem Jurainfo og få en indledende og uforpligtende vurdering af din sag - Uden beregning.
E-mail
Telefon
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted