Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Privacy Shield-aftalen er nu offentliggjort – Bliv opdateret på den endelige aftaletekst

Kromann Reumert
13/09/2016
Privacy Shield-aftalen er nu offentliggjort – Bliv opdateret på den endelige aftaletekst
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen har nu godkendt Privacy Shield-aftalen, og samtidig er den endelige version af aftalen blevet offentliggjort. Med godkendelsen har EU-Kommissionen afgjort, at den nye aftale – efter deres vurdering – sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsler af persondata fra EU til USA. Der er således fundet en erstatning for den tidligere Safe-Harbor-ordning.

Siden den 1. august 2016 har amerikanske virksomheder kunnet tilslutte sig den nye Privacy Shield-aftale gennem det amerikanske Handelsdepartements hjemmeside. Ved at tilslutte sig aftalen forpligter de amerikanske virksomheder sig til at følge de særlige regler for beskyttelse af personoplysninger, som er indeholdt i aftalen. Privacy Shield-aftalen erstatter den tidligere Safe-Harbor-ordning, som EU-Domstolen erklærede ugyldig i oktober 2015, og vil fremadrettet danne grundlaget for overførsler af personoplysninger fra EU til USA.

Kromann Reumert har i et tidligere nyhedsbrev omtalt det første udkast til Privacy Shield-aftalen, som blev offentliggjort i februar 2016. Den endelig udgave af aftalen afspejler i høj grad dette første udkast til aftalen. Nedenfor gennemgår vi derfor kun de forbedringer, der er blevet indført sidenhen. Forbedringerne i den endelige aftale søger i vidt omfang at imødegå den kritik, som blev rejst af bl.a. Artikel 29-gruppen og EU-Parlamentet efter Kommissionens udgivelse af det første udkast til aftalen.

STRENGERE KRAV TIL VIRKSOMHEDERNES BEHANDLING OG OPBEVARING AF DATA
En af forbedringerne til aftalen angår kravene til virksomhedens behandling af data til andre formål end de oprindelige. Den endelige udgave af aftalen adresserer nu det tilfælde, hvor formålet med behandlingen har ændret sig eller er blevet et andet end det oprindelige formål. Såfremt det nye eller ændrede formål stadig er foreneligt med det oprindelige formål, skal virksomhederne nu oplyse EU-borgeren om det ændrede formål og give dem mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne til det nye eller ændrede formål, førend behandlingen kan fortsætte. På den måde får borgerne mulighed for at sætte en stopper for den videre behandling, når formålet med behandlingen har ændret sig.

Derudover er der i den endelige aftale nu også indsat en grænse for, hvor længe virksomhederne må opbevare personoplysninger, når disse oplysninger er personhenførbare. Sådanne oplysninger må kun opbevares så længe, at de fortsat tjener det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Dette gælder dog ikke for behandling af personoplysninger, som forfølger et af de formål, der er angivet i Privacy Shield-aftalen, herunder f.eks. arkivering i det offentliges interesse eller journalistiske formål.

ØGET TILSYN
Det amerikanske handelsdepartement varetager administrationen af den nye Privacy Shield-aftale på amerikansk grund. Med den endelige aftale skal departementet nu ikke kun føre tilsyn med virksomheder, som er tilsluttet aftalen, men også virksomheder, som af forskellige grunde ikke længere er tilsluttet aftalen. Tilsynet skal sikre, at virksomheder, som ikke længere er tilsluttet aftalen, tilbageleverer eller sletter de persondata, som de har modtaget i medfør af aftalen.

SKÆRPEDE REGLER FOR VIDEREGIVELSE TIL TREDJEMAND
Det første udkast af Privacy Shield-aftalen gjorde det muligt for en virksomhed, som havde tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen ("den certificerede virksomhed"), at overføre personoplysninger til en tredjepart. Det var blot et krav, at parterne indgik en kontrakt herom. Dette er fortsat gældende.

For at sikre, at beskyttelsesgarantierne i Privacy Shield-aftalen ikke omgås ved, at personoplysningerne overføres til en tredjepart, er det i den endelige udgave af Privacy Shield-aftalen nu blevet et krav, at også tredjeparten skal leve op til beskyttelsesniveauet i Privacy Shield-aftalen.

Tredjeparten skal desuden give besked til den certificerede virksomhed, hvis denne ikke længere kan opfylde kravene til beskyttelsen i Privacy Shield-aftalen. Herefter skal den certificerede virksomhed standse tredjepartens behandling af oplysningerne eller på anden måde sørge for at varetage den manglende overholdelse af Privacy Shield-aftalen. Derudover er det også den certificerede virksomhed, som skal bevise, at virksomheden ikke er ansvarlig for ulovlig behandling, som er foretaget af tredjeparter et sted længere ude i behandlingskæden.

KRITIK OG EFTERFØLGENDE GENNEMGANG AF PRIVACY SHIELD-AFTALEN
På trods af de ovenstående forbedringer har aftalen allerede nu mødt kritik fra blandt andet privacy-aktivisten Max Schrems, som oprindeligt anlagde sagen om Safe Harbor-ordningens ugyldighed. Aktivisten afviser ikke, at Privacy Shield-aftalen – ligesom Safe Harbor-ordningen –  vil kunne blive underlagt en prøvelse ved EU-Domstolen. Hertil bemærkes, at EU-Kommissionen i den endelige udgave af Privacy Shield-aftalen gentagne gange tilkendegiver, at de med den nye aftale har taget højde for EU-Domstolens dom i Safe Harbor-sagen. Kommissionen mener derfor ikke, at Privacy Shield-aftalen vil give anledning til en lignende domstolsprøvelse.

Også Artikel 29-gruppen har forholdt sig kritisk til den nye aftale. Kort tid efter den endelige vedtagelse gennemgik Artikel 29-gruppen aftalen. Gruppen anerkendte de indførte forbedringer siden det første udkast, men var fortsat utilfreds med en række punkter og fandt det f.eks. beklageligt, at aftalen ikke indeholdt specifikke regler om automatiske beslutninger (såsom profilering), ligesom der heller ikke blev indført en generel ret for borgeren til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger. Derudover savnede Artikel 29-gruppen stærkere garantier for, at den persondataombudsmand, som blev etableret med aftalen, er uafhængig, samt konkrete foranstaltninger, som skulle forhindre de amerikanske myndigheder i at masseindsamle personoplysninger om EU-borgere.

Kritikken og utilfredsheden ændrer dog ikke på, at aftalen nu er endeligt vedtaget og trådt i kraft. Aftalen kan derfor fremadrettet udgøre den juridiske ramme for dataoverførsler mellem EU og USA. Aftalen vil blive evalueret årligt for at sikre, at den fortsat giver en tilstrækkelig beskyttelse af EU-borgernes personoplysninger.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
I dag
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
Manglende overholdelse af lagringsperioder resulterede i en bøde på 1,75 millioner
Manglende overholdelse af lagringsperioder resulterede i en bøde på 1,75 millioner
10/09/2021
Persondata
Hvornår må du videregive personoplysninger i henhold til GDPR?
Hvornår må du videregive personoplysninger i henhold til GDPR?
02/09/2021
Persondata
Datatilsynet løfter sløret for, hvad Datatilsynet spørger om, når de undersøger organisationers informationssikkerhed
Datatilsynet løfter sløret for, hvad Datatilsynet spørger om, når de undersøger organisationers informationssikkerhed
30/08/2021
Persondata
Må man benytte kropsbårne kameraer - de såkaldte bodycams i forhold til GDPR-reglerne?
Må man benytte kropsbårne kameraer - de såkaldte bodycams i forhold til GDPR-reglerne?
23/08/2021
Persondata
Se spørgsmålene, der danner grundlaget for Datatilsynets tilsyn med informationssikkerhed
Se spørgsmålene, der danner grundlaget for Datatilsynets tilsyn med informationssikkerhed
23/08/2021
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted