Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed

Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed
Bech Bruun logo
Ny afgørelse fra Landsskatteretten gør op med Skattestyrelsens krav om, at bygningerne på en bebygget fast ejendom skal være funktionsdygtige, for at overdragelsen kan gennemføres momsfrit.

Efter den såkaldte ”KPC-dom”, hvor Bech-Bruun repræsenterede sagens danske ejendomsudvikler, og hvor Skattestyrelsens hidtidige praksis omkring den momsmæssige behandling af bebyggede faste ejendomme blev underkendt, udsendte Skattestyrelsen et styresignal, der efterfølgende blev indarbejdet i Den Juridiske Vejledning. Det fremgår heraf, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at dommen skal forstås således, at det er en forudsætning for momsfri levering af en bebygget fast ejendom, at bygningsmassen på leveringstidspunktet er funktionsdygtig og reelt kan anvendes som bygning.


Skattestyrelsens krav om funktionsdygtighed har sidenhen givet anledning til diskussion om, hvorvidt Skattestyrelsen overfortolker KPC-dommen, da EU-domstolen i dets afsluttende præmisser ikke anfører noget krav om funktionsdygtighed, men alene at der skal være tale om en bygning i momsmæssig forstand.


Bech-Bruun har ved flere lejligheder gjort dette synspunkt gældende overfor Skattestyrelsen, men uden det har affødt en ændret holdning.


Ny afgørelse fra Landsskatteretten

Men nu er der kommet en ny afgørelse fra Landsskatteretten, der - efter vores opfattelse - bør afføde en praksisændring hos Skattestyrelsen.


Landsskatteretssagen omhandlede, hvorvidt en kommunes salg af en ejendom, hvorpå der lå bygninger anvendt til erhvervs- og boligformål samt et parkeringsanlæg bestående af en parkeringskælder og et øvre parkeringsdæk, kunne anses for momsfritaget. Forinden overdragelsen ville kommunen foretage nedrivning af bygningerne anvendt til erhvervs- og boligformål samt en del af parkeringsanlægget, mens der ville blive bevaret en anden del af parkeringsanlægget.


Skatterådet, der i 1. instans afgjorde sagen, havde i deres afgørelse anført kravet om, at bygningen skulle være funktionsdygtig og i øvrigt opfylde formålet, som ejendommen er udlagt til i henhold til lokalplanen på overdragelsestidspunktet. Landsskatteretten slog imidlertid i sine præmisser fast, at en sådan fortolkning ikke synes at være i overensstemmelse med EU-rettens definition af ”bygning”.


Landsskatteretten fandt således, at et krav om funktionsdygtighed ikke kan udledes af hverken momsloven eller momsdirektivet. Det afgørende er dermed alene, om der er tale om en bygning, hvilket man mente, var tilfældet i den pågældende sag.


Landsskatteretten gør dermed op med Skattestyrelsens hidtidige praksis, hvor funktionsdygtighed tillægges betydning i forbindelse med overdragelsen.


Et yderligere interessant element ved sagen er, at Skatterådet på baggrund af sagens omstændigheder, hvor kommunen foretog nedrivning af en del af bygningerne, havde konkluderet, at det var parternes hensigt, at ejendommen skulle bebygges, hvorfor der også af den grund var tale om en byggegrund.


Dette blev imidlertid også afvist af Landsskatteretten, der udtalte, at der heller ikke er grundlag for en sådan opfattelse i hverken momsloven, momsdirektivet eller i praksis fra EU-domstolen i øvrigt.


Afgørelsen gør således også op med Skattestyrelsens opfattelse af, at sælger på ingen måde må været involveret i nedrivning af bygninger på den ejendom, der overdrages, hvis overdragelsen skal anses for momsfri.


Vi forventer, at Skattestyrelsen enten indbringer sagen for domstolene eller ændrer praksis i overensstemmelse med afgørelsen.


Vi følger den videre proces løbende.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted