Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Første GDPR-bøde i Sverige: Gymnasieelever gav ufrivilligt samtykke til videoovervågning

Kromann Reumert
02/12/2019
Første GDPR-bøde i Sverige: Gymnasieelever gav ufrivilligt samtykke til videoovervågning
Kromann Reumert logo
Det svenske datatilsyn, Datainspektionen, har den 20. august 2019 valgt at udstede en bøde på 200.000 svenske kroner til et svensk gymnasium for ulovligt at have overvåget eleverne og dermed overtrådt databeskyttelsesforordningen.

Afgørelsen viser, at frivillighedskriteriet i relation til samtykke indebærer, at der ikke må bestå et afhængighedsforhold mellem den dataansvarlige og den registrerede, idet samtykket i så fald kan være ugyldigt i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 4, nr. 11.


Kort om sagen


Datainspektionen, den svenske datatilsynsmyndighed, har udstedt den første nationale bøde efter tidspunktet for anvendelsen af databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018.

Et svensk gymnasium handlede i strid med databeskyttelseslovgivningen i kølvandet af en tre uger lang forsøgsordning, der indebar kameraovervågning med ansigtsgenkendelse. Kameraovervågningen var etableret i et klasselokale for at automatisere fremmødetjekket, hvorved gymnasiet sparede 10 minutter på manuelt fremmødetjek per lektion. Anvendelsen af den nye teknologi resulterede dog aldrig i den tilsigtede omkostningsbesparelse, idet tilsynsmyndigheden idømte gymnasiet en bøde på 200.000 (ca. 137.900 kr.).


Datainspektionens afgørelse


Ifølge Datainspektionen indebar kameraovervågningen en række overtrædelser:

  • Gymnasiet havde behandlet personoplysninger om eleverne på en unødvendigt indgribende måde.

  • Der forelå ikke det fornødne retsgrundlag.

  • Der var ikke gennemført en tilstrækkelig risikovurdering, som var sendt til Datain-spektionen forud for forsøgsordningen.


I afgørelsen blev det lagt til grund, at der var tale om behandling af biometrisk data. Det er i forordningen defineret som oplysninger om en persons fysiske karakteristika, der som følge af specifik teknisk behandling, muliggør en entydig identifikation af vedkommende, f.eks. ansigtsbillede eller fingeraftryksoplysninger. Biometrisk data er en følsom personoplysning og kan kun behandles, hvis der foreligger det rette retsgrundlag, og de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er iagttaget.

Et retsgrundlag til behandlingen af biometrisk data kan f.eks. være udtrykkeligt samtykke. Et samtykke fra den registrerede skal være "frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt". Gymnasiet havde forud for forsøgsordningen indsamlet samtykkeerklæringer fra eleverne (22 i alt), men Datainspektionen vurderede, at samtykket var ugyldigt, fordi det ikke var afgivet frivilligt.

Ufrivilligheden bestod i dét afhængighedsforhold, som bestod mellem eleverne og ledelsen. Ifølge det svenske datatilsyn beror vurderingen af, om et samtykke er givet frivilligt altså ikke kun på valgfriheden, men også det forhold, der består mellem den registrerede og den dataansvarlige. I afgørelsen blev der samtidig lagt vægt på, at det skal indgå i vurderingen, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den dataansvarlige, hvilket der ofte vil være, hvis der er tale om en offentlig myndighed ‒ særligt på skoleområdet. I afgørelsen blev det præciseret, at elevernes afhængighed til skolen blandt andet relaterer sig karakterer, studiefinansiering, uddannelse og muligheden for fremtidig arbejde og videre studier.

Herudover bemærkede Datainspektionen, at gymnasiet ikke havde opfyldt kravet om, at der skal udarbejdes en forudgående konsekvensanalyse i forbindelse med anvendelse af nye teknologier, der indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder. I den sammenhæng overtrådte gymnasiet tillige kravet om forudgående høring hos tilsynsmyndigheden, idet der var tale om en systematisk overvågning af de registrerede, der indebar en høj risiko i mangel af databeskyttende foranstaltninger truffet af gymnasiet som dataansvarlig.

Læs afgørelsen 

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
AI Act vedtaget af Europa-Parlamentet
AI Act vedtaget af Europa-Parlamentet
22/03/2024
Persondata, EU-ret
Træning af kunstig intelligens
Træning af kunstig intelligens
03/04/2024
Persondata, Immaterialret
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
VIRK23 er på gaden
VIRK23 er på gaden
16/04/2024
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Persondata
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted