Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolens general­advokat henviser til persondata­forordningen i nyt forslag til afgørelse om “retten til at blive glemt”

Kromann Reumert
11/10/2016
EU-Domstolens general­advokat henviser til persondata­forordningen i nyt forslag til afgørelse om “retten til at blive glemt”
Kromann Reumert logo
Dette spørgsmål tog EU-Domstolen for nylig stilling til i sagen McFadden mod Sony Music. EU-Domstolen lagde til grund, at en virksomhed, som udbyder en offentligt tilgængelig internetadgang, ikke kan ifalde ansvar for krænkelser, som brugerne heraf måtte begå på netværket. På den anden side kan virksomheden forpligtes til at sikre netværket ved hjælp af et password for herved at hindre eller umuliggøre, at krænkelser kan finde sted via deres internetadgang.

Sagen handlede om en entreprenør, som ønskede at få slettet oplysninger indeholdt i et offentligt register for selskaber. Af registeret fremgik det, at han havde været administrator for et selskab, som var gået konkurs. Entreprenøren ønskede oplysningen slettet, fordi han på grund af oplysningen mistede kunder i sit nye selskab. Spørgsmålet i sagen var herefter, om entreprenøren havde ret til at få slettet den pågældende oplysning fra registeret.


DER VAR IKKE "RET TIL AT BLIVE GLEMT"


Generaladvokaten konkluderede, at entreprenøren ikke havde ret til at få slettet oplysningen, idet alle personoplysninger, som er indeholdt i et offentligt register for selskaber, må kunne opbevares på ubestemt tid af hensyn til offentlighedens interesse i til enhver tid at kunne tilgå oplysninger om selskaber. Dette gælder også, selvom selskabet ikke længere er aktivt. Generaladvokaten begrundede sin konklusion med, at offentlige registre for selskaber ikke kan opfylde deres formål, som navnlig er at videregive korrekt information om samtlige selskaber i et samfund, hvis ikke denne adgang er tilladt på ubestemt tid og for enhver tredjepart.


GENERALADVOKATEN HENVISTE TIL PERSONDATAFORORDNINGENS UNDTAGELSE TIL "RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT"


I sit forslag til afgørelsen henviste generaladvokaten ikke til det gældende direktivs bestemmelse om "retten til at blive glemt". Derimod henviste generaladvokaten til persondataforordningens bestemmelse herom samt undtagelsen.

Generaladvokaten påpegede, at hans forslag til afgørelse var i overensstemmelse med forordningens bestemmelse om "retten til at blive glemt" og undtagelsen. Der er nemlig ikke en "ret til at blive glemt" efter forordningen, når behandlingen af personoplysninger sker for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under den offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. Da indeholdelse af oplysningen i et offentligt register for selskaber må anses for omfattet af denne beskrivelse, fandt "retten til at blive glemt" ikke anvendelse i den konkrete sag, og entreprenøren havde dermed ikke ret til at få slettet oplysningen fra registret.


KROMANN REUMERTS BEMÆRKNINGER


Det er bemærkelsesværdigt, at generaladvokaten henviser til forordningen, idet forordningen først træder i kraft 25. maj 2018. Henvisningen kan tages som udtryk for, at flere af principperne i forordningen allerede er udtryk for gældende ret i EU og derfor også kan blive bestemmende for vurderingen af andre sager. Det skal dog bemærkes, at der alene er tale om et forslag til afgørelse i sagen. Den endelige afgørelse træffes af EU-Domstolen. I praksis følger EU-Domstolen dog ofte generaladvokatens forslag til afgørelse.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Storbritannien på vej mod status som sikkert tredjeland
Storbritannien på vej mod status som sikkert tredjeland
26/02/2021
Persondata
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
25/02/2021
Transportret, Øvrige, Persondata
EU-UK tilstrækkeligheds­afgørelser er på vej
EU-UK tilstrækkeligheds­afgørelser er på vej
24/02/2021
Persondata
Dansk virksomhed idømt bøde for manglende sletning af personoplysninger
Dansk virksomhed idømt bøde for manglende sletning af personoplysninger
24/02/2021
Persondata
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
17/02/2021
Persondata, Compliance, Retssager og voldgift
GDPR: Er samtykket på din hjemmeside gyldigt?
GDPR: Er samtykket på din hjemmeside gyldigt?
04/02/2021
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted