Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen: En eksaminand har ret til indsigt i eksaminators vurdering

Kromann Reumert
14/02/2018
EU-Domstolen: En eksaminand har ret til indsigt i eksaminators vurdering
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har i en ny afgørelse fortolket retten til indsigt. Denne rettighed giver eksaminanden ret til at få indsigt i sin eksamensbesvarelse samt de rettelser og kommentarer, som eksaminator typisk udarbejder i forbindelse med bedømmelsen af den studerendes præstation ved eksamen.
Sagens omstændigheder

En irsk regnskabsstuderende havde dumpet en skriftlig eksamen fire gange i træk. Eksamen blev holdt af den irske brancheorganisation for revisorer og skatterådgivere. Efter at have dumpet for fjerde gang klagede den studerende over bedømmelsen af sin eksamensbesvarelse. Brancheorganisationen afviste dog den studerendes klage.

Herefter anmodede den studerende om indsigt i sine personoplysninger, som brancheorganisationen lå inde med. Brancheorganisationen udleverede herefter de dokumenter, som de mente indeholdt den studerendes personoplysninger, men nægtede at udlevere den studerendes prøvebesvarelse samt eksaminators rettelser og kommentarer hertil med henvisning til, at disse dokumenter ikke indeholdt personoplysninger.

Den studerende skrev derefter til den tilsynsførende fra den relevante irske datatilsynsmyndighed og klagede over brancheorganisationens svar. Den tilsynsførende udtalte, at vedkommende heller ikke anså en eksamensbesvarelse som værende omfattet af persondatadirektivet, idet en besvarelse i almindelighed ikke indeholdt personoplysninger. Derudover meddelte den tilsynsførende, at tilsynsmyndigheden, i overensstemmelse med nationale irske regler om "useriøse og usaglige klager", ville sætte klagen i bero.

Den studerende lagde herefter sag an ved kredsdomstolen for at anfægte afgørelsen fra tilsynsmyndigheden. Domstolen slog indledningsvist fast, at mailkorrespondancen mellem den ansatte hos tilsynsmyndigheden og den regnskabsstuderende ikke kunne anses som en afgørelse. I øvrigt mente domstolen ikke, at persondatadirektivet kunne anvendes i forbindelse med eksamensbesvarelser.

Denne dom blev herefter appelleret af den studerende hele vejen gennem det irske domstolssystem, indtil sagen nåede Supreme Court. Supreme Court spurgte herefter EU-Domstolen, om "oplysninger, der er nedskrevet/givet som svar af en deltager i forbindelse med en faglig prøve, [kan] være personoplysninger som omhandlet i direktiv 95/46/EF?", og hvilke faktorer der i et sådant tilfælde skal lægges vægt på ved bedømmelsen.


EU-Domstolens præmisser og afgørelse


Indledningsvist argumenterede EU-Domstolen for, at et navn såvel som et identifikationsnummer er en personoplysning i persondatadirektivets forstand. Derudover vurderede EU-Domstolen, at selve indholdet af en eksamensbesvarelse kan anses som personoplysninger, fordi indholdet af besvarelsen afspejler eksaminandens "viden og kompetence inden for et givent område samt i givet fald hans tankegang, dømmekraft og kritiske sans." Domstolen tilføjede, at "i tilfælde af, at prøven skrives i hånden, indeholder besvarelserne tillige oplysninger vedrørende hans håndskrift."

I forlængelse af overstående slog EU-Domstolen fast, at eksaminators rettelser og kommentarer til eksamensbesvarelsen også er personoplysninger omfattet af persondatadirektivet. Det begrundede EU-Domstolen med, at rettelserne var oplysninger, som var tilknyttet eksaminandens person.

Endelig konstaterede EU-Domstolen, at nægtelsen af indsigt i en eksamensbesvarelse samt kommentarer og rettelser hertil ville medføre, at man afskar et individ for at udøve retten til at beskytte privatlivets fred. Den studerende burde derfor have fået ret til indsigt i sine personoplysninger, dvs. i sin eksamensbesvarelse samt eksaminators rettelser og kommentarer hertil. EU-Domstolen gjorde det dog samtidig klart, at indsigt ikke burde gives i eksamensspørgsmål, da disse, som udgangspunkt, ikke indeholder personoplysninger.


Kromann Reumerts bemærkninger


Dommen viser, at begrebet "personoplysninger" fortolkes meget vidtgående, når det også omfatter eksaminators rettelser og kommentarer til eksamensbesvarelsen. Hertil kommer, at det umiddelbart er vidtgående, at der kan opnås indsigt i disse oplysninger.

Det bemærkes, at sagen er afgjort efter persondatadirektivet, der, som bekendt, afløses af databeskyttelsesforordningen fra og med den 25. maj 2018. I den nye forordning er definitionen af begrebet "personoplysninger" den samme. Det samme gælder mere eller mindre for reglerne om "retten til indsigt", så derfor må dommen forventes også at få betydning efter den 25. maj 2018.

Læs EU-Domstolens afgørelse.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Databeskyttelsesjurist - hvor dit arbejde betyder noget for borgernes ret til privatliv
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
Erfaren personalejuridisk konsulent til Odder Kommune
Skarpe jurister til internationalt kontor
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt dansk resumé af Databeskyttelsesrådets (EDPB) årsberetning
Nyt dansk resumé af Databeskyttelsesrådets (EDPB) årsberetning
13/10/2021
Persondata
Regeringens lovprogram 2021/2022 i databeskyttelsesretligt perspektiv
Regeringens lovprogram 2021/2022 i databeskyttelsesretligt perspektiv
12/10/2021
Persondata
GDPR: Hvornår har I etableret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger?
GDPR: Hvornår har I etableret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger?
11/10/2021
Persondata
Ferie ingen undskyldning for forsinket underretning om sikkerhedsbrud
Ferie ingen undskyldning for forsinket underretning om sikkerhedsbrud
08/10/2021
Persondata
Datatilsynet: Forsikringsselskab nægter uberettiget en kunde indsigt i overvågningsmateriale
Datatilsynet: Forsikringsselskab nægter uberettiget en kunde indsigt i overvågningsmateriale
07/10/2021
Persondata
Det irske datatilsyn: bøde på 225 mio. EUR til WhatsApp
Det irske datatilsyn: bøde på 225 mio. EUR til WhatsApp
06/10/2021
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted