Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Er en virksomhed ansvarlig for ulovlige aktiviteter begået via virksomhedens offentlige wi-fi netværk?

Kromann Reumert
11/10/2016
190
Er en virksomhed ansvarlig for ulovlige aktiviteter begået via virksomhedens offentlige wi-fi netværk?
Kromann Reumert logo
Dette spørgsmål tog EU-Domstolen for nylig stilling til i sagen McFadden mod Sony Music. EU-Domstolen lagde til grund, at en virksomhed, som udbyder en offentligt tilgængelig internetadgang, ikke kan ifalde ansvar for krænkelser, som brugerne heraf måtte begå på netværket. På den anden side kan virksomheden forpligtes til at sikre netværket ved hjælp af et password for herved at hindre eller umuliggøre, at krænkelser kan finde sted via deres internetadgang.

EU-Domstolens dom af 15. september 2016 i sagen C-484/14, McFadden mod Sony Music


SAGENS OMSTÆNDIGHEDER


McFadden drev en virksomhed, som tilbød salg og leje af lys- og lydmaterialer. Som et led i markedsføringen af sin virksomhed tilbød McFadden også en gratis og anonym internetadgang, som skulle gøre andre forretninger, forbipasserende og naboer opmærksomme på hans virksomhed.

I september 2010 blev netværket imidlertid anvendt til at dele et musikværk uden rettighedshaverens tilladelse, hvilket er et brud på ophavsretten. Sony Music lagde derfor sag an mod McFadden med krav om erstatning for den begåede krænkelse. McFadden gjorde i sagen gældende, at han ikke selv havde gjort musikværket tilgængeligt på netværket, men at han omvendt heller ikke kunne udelukke, at ukendte brugere havde anvendt hans netværk til formålet.

Sagen var anlagt for en tysk domstol, som i sagen overvejede, om McFadden kunne anses for at være indirekte ansvarlig for krænkelsen, idet han ikke havde sikret netværket mod ulovlig brug og derved havde tilladt, at krænkelsen kunne ske. Samtidig kunne det på den anden side anføres, at McFadden helt skulle fritages for ansvar, såfremt han i medfør af e-handelsdirektivet alene kunne anses for at have videreformidlet informationen. Den tyske domstol forelagde derfor sagen for EU-Domstolen, som nu har taget stilling til sagen.


DER VAR TALE OM EN "INFORMATIONSSAMFUNDSTJENESTE" OMFATTET AF E-HANDELSDIREKTIVETS BESKYTTELSE


EU-Domstolen tog indledningsvist stilling til, om den udbudte internetadgang var omfattet af e-handelsdirektivets begreb "informationssamfundstjeneste". Som udgangspunkt er det alene tjenesteydelser, som leveres mod betaling, som er omfattet. EU-Domstolen anførte imidlertid, at også gratis ydelser, som den i sagen omhandlede, kan være omfattet af direktivet, hvis tjenesten f.eks. udbydes for at reklamere for varer, som tjenesteyderen sælger. Da dette var tilfældet i den pågældende sag, fandt EU-Domstolen, at den udbudte internetadgang var omfattet af direktivet og dets beskyttelse.


VIRKSOMHEDER, SOM UDBYDER OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT WI-FI, ER IKKE ANSVARLIGE FOR BRUGERNES KRÆNKELSER HERPÅ


EU-Domstolen slog herefter fast, at en virksomhed, som udbyder offentligt tilgængeligt wi-fi, ikke kan ifalde ansvar for krænkelser begået af netværkets brugere, såfremt betingelserne for ansvarsfritagelse i e-handelsdirektivet er opfyldt. Det betyder, at virksomheder, som alene stiller en internetadgang til rådighed for deres kunder, og som derved alene kan siges at videreformidle information på vegne af disse, ikke kan gøres ansvarlig for krænkelser, som deres kunder måtte begå, når de anvender netværket.


VIRKSOMHEDER KAN DOG STADIG FORPLIGTES TIL AT SIKRE DERES OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE WI-FI MED ET PASSWORD


EU-Domstolen præciserede imidlertid, at e-handelsdirektivets bestemmelse om ansvarsfritagelse for virksomheder, som udbyder en offentlig internetadgang, ikke er til hinder for, at en national domstol kan kræve, at virksomheden bringer krænkelser, der foregår på deres netværk, til ophør eller forhindrer disse i at ske. En national domstol kan således godt pålægge en virksomhed, som udbyder en internetadgang, at hindre eller umuliggøre, at en krænkelse finder sted på deres netværk.

EU-Domstolen bemærkede hertil, at ikke enhver form for foranstaltning kan pålægges for at bringe krænkelsen til ophør. En virksomhed kan f.eks. ikke pålægges at skulle lukke helt for internetforbindelsen eller undersøge al information, der transmitteres via forbindelsen, idet sådanne foranstaltninger enten vil være for vidtgående eller i strid med direktivets forbud mod at indføre en forpligtelse til at overvåge informationer. Ifølge EU-Domstolen vil en virksomhed derimod godt kunne pålægges at sikre netværket ved hjælp af et password for derved at hindre eller umuliggøre en krænkelse i at ske.


KROMANN REUMERTS BEMÆRKNINGER


Med dommen fastslås, at virksomheder, som udbyder en offentligt tilgængelig internetadgang, ikke ifalder ansvar for krænkelser, som brugerne af netværket måtte begå herpå, såfremt betingelserne for ansvarsfrihed i e-handelsdirektivet er opfyldt. Virksomheden anses i givet fald alene for at have "videreformidlet" informationen og ikke f.eks. også at have udvalgt eller ændret informationen undervejs.

Dommen er et udtryk for en afvejning af på den ene side retten til at oprette og drive virksomhed og på den anden side beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsretten. Dommen fastslår derfor også, at virksomheder, som udbyder en offentligt tilgængelig internetadgang, kan pålægges at sikre netværket ved hjælp af et password for herved at bringe f.eks. en ophavsretlig krænkelse til ophør eller endda umuliggøre en sådan.

Kromann Reumert anbefaler generelt, at virksomheder sikrer deres netværk ved hjælp af et password, da det også vil være en faktor, som vil indgå i f.eks. en vurdering af konsekvenserne af et sikkerhedsbrud.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
Datatilsynet har offentliggjort en opdateret og strengere vejledning om fortegnelseskravet i Databeskyttelsesforordningens artikel 30
29/09/2020
Persondata
Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?
Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?
22/09/2020
Persondata
Skabelon til samtykke: Sådan indhenter og behandler du kontakt­oplysninger på dine gæster
Skabelon til samtykke: Sådan indhenter og behandler du kontakt­oplysninger på dine gæster
10/09/2020
Persondata
Ny afgørelse om brug af medarbejderes fingeraftryk ved adgangskontrol
Ny afgørelse om brug af medarbejderes fingeraftryk ved adgangskontrol
11/08/2020
Persondata
Derfor kunne sejlklub lovligt offentliggøre person­oplysninger i gamle klubblade
Derfor kunne sejlklub lovligt offentliggøre person­oplysninger i gamle klubblade
07/08/2020
Persondata
Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt
Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt
06/08/2020
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted