Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Datatilsynet indstiller kommune til GDPR-bøde efter sikkerhedsbrud

Kromann Reumert
27/07/2021
Datatilsynet indstiller kommune til GDPR-bøde efter sikkerhedsbrud
Kromann Reumert logo
Efter et sikkerhedsbrud har Datatilsynet politianmeldt og indstillet en kommune til en bøde på 200.000 kr., fordi kommunen ikke levede op til databeskyttelsesforordningens krav om et passende sikkerhedsniveau. Læs mere om sagen i denne nyhed.

Datatilsynet har anmeldt en kommune til politiet og indstillet til en bøde på 200.000 kr., fordi kommunens tandpleje konsekvent havde videregivet navne- og adresseoplysninger på begge forældremyndighedsindehavere i forbindelse med udsendelse af velkomstbreve.


Sikkerhedsbrud i den kommunale tandpleje 

Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da kommunen selv anmeldte et brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet. Sikkerhedsbruddet bestod i, at den kommunale tandpleje havde haft en fast praksis, hvor velkomstbreve med begge forældres adresser automatisk blev fremsendt til begge forældremyndighedsindehavere. Kommunen havde altså ikke foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt oplysningerne måtte videregives til den anden forælder i de enkelte tilfælde. Det medførte, at forældre i flere tilfælde modtog oplysninger om den anden forælders og barnets adresse, selvom denne havde navne- og adressebeskyttelse.


Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet fandt, at kommunens behandling af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav til sikring af et passende sikkerhedsniveau. Datatilsynet bemærkede, at man ved opsætning af en automatisk proces til fremsendelse af breve med personoplysninger, f.eks. adresser, skal tage højde for, at videregivelse af oplysningerne i hvert enkelt tilfælde ikke må udsætte borgernes rettigheder, herunder særligt børnenes, for en risiko. Derudover understregede Datatilsynet, at man altid skal vurdere, om det overhovedet er nødvendigt, at personoplysninger fremgår af brevene.


Datatilsynets politianmeldelse og bødeindstilling 

På baggrund af ovenstående fandt Datatilsynet anledning til at anmelde kommunen til politiet og indstille til, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at kommunen idømmes en bøde på 200.000 kr., hvis politiet finder, at der er grundlag for at rejse tiltale. Ved sin indstilling til bødestørrelsen har Datatilsynet blandt andet lagt vægt på overtrædelsens karakter og alvor samt databeskyttelsesforordningens krav om, at en bøde i hver enkelt sag skal være effektiv, stå i rimelig forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Der er desuden lagt vægt på kommunens størrelse henset til indbyggertal og den samlede driftsbevilling.


Vores bemærkninger

Så vidt vi er oplyst, udgør politianmeldelsen af kommunen i den foreliggende sag Datatilsynets femte bødeindstilling om en kommunes overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Læs vores omtale af Datatilsynets første bødeindstilling og politianmeldelse af kommuner i nyheden Datatilsynet indstiller to kommuner til GDPR-bøder for manglende kryptering af arbejdscomputere.


Det følger af den danske databeskyttelseslov, at offentlige myndigheder kan straffes for overtrædelse af databeskyttelsesreglerne på samme måde som private aktører. Dog vil bødeniveauet i almindelighed være lavere, når offentlige myndigheder indstilles til GDPR-bøder. Datatilsynet har redegjort for forskellen på bødeniveauerne for offentlige og private aktører i Justitsministeriets svar på et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf det følger, at den danske databeskyttelseslov indeholder klare forudsætninger om, at der er særlige forhold at tage hensyn til, når offentlige myndigheder idømmes bøder efter databeskyttelsesreglerne. Som eksempel nævnes det, at en privat daginstitution må forventes at få en højere bøde end en kommunal, selvom overtrædelsen er den samme. Det må derfor kunne udledes, at bøden i den foreliggende sag ville være større end 200.000 kr., hvis en privat tandklinik havde begået samme fejl som den kommunale tandpleje.


Sagen er også udtryk for, at både private og offentlige aktører skal sikre et sikkerhedsniveau svarende til de risici, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger. I den foreliggende sag kunne politianmeldelsen og bødeindstillingen af kommunen være undgået, hvis der var iagttaget organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i form af interne retningslinjer for videregivelse af personoplysninger, medarbejdertræning samt løbende kontrol med medarbejdernes overholdelse af de interne retningslinjer. 


Læs Datatilsynets pressemeddelelse.


Se Datatilsynets oversigt over GDPR-bøder, som Datatilsynet har indstillet til indtil videre.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Træning af kunstig intelligens
Træning af kunstig intelligens
03/04/2024
Persondata, Immaterialret
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
VIRK23 er på gaden
VIRK23 er på gaden
16/04/2024
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Persondata
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted